Recommended Posts

در 20 ساعت قبل، mohammadx گفته است :

با سلام

 

@Ary4n

76عدد از فعالیت های شما قبول شد !

و 4عدد از آنها رد شد !

 

@PoUyAMcP

54عدد از فعالیت های شما قبول شد !

و 3عدد از آنها رد شد‌!

 

@matin

همه ی 37عدد از فعالیت های شما قبول شد !

 

@ViPeR

همه ی 30عدد از بعالیت های شما قبول شد !

 

@Parsabh

12عدد از فعالیت های شما قبول شد !

و 1عدد از آنها رد شد !

 

موفق باشید

حقوق شما داده شد!

 • reaction_title_1 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: HEX
 • رنک شما: 1
 • چند هفته خبرنگار بودید؟ 1
 • لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8311921776/ss_HEX.zip.html
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 38

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: nima_pn7
 • رنک شما: 1
 • چند هفته خبرنگار بودید؟ 1
 • لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8311965468/sss.zip.html
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 16

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: _Ary4n_ B|
 • رنک شما: :(
 • چند هفته خبرنگار بودید؟  5 + 1 9_9
 • لینک گزارشات: Biya Azizam inam link :D
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 42 :x

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: ViPeR
 • رنک شما: 6
 • چند هفته خبرنگار بودید؟ 7
 • لینک گزارشات: udl.png
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 20

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: pouya_mcp

 • رنک شما: 2
 • چند هفته خبرنگار بودید؟ 3
 • لینک گزارشات: http://uplod.ir/qtuhk9ze1aoi/hoghogh.rar.htm
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 27

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: pouya_mcp

 • رنک شما: 2
 • چند هفته خبرنگار بودید؟ 3
 • لینک گزارشات: http://uplod.ir/qtuhk9ze1aoi/hoghogh.rar.htm
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 27

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

@HEX

36عدد از فعالیت های شما قبول شد !

و 2عدد از آنها رد شد!

 

@Nimapn7

همه ی 16عدد از فعالیت های شما قبول شد !

 

@DEATHSHADOW

19عدد از فعالیت های شما قبول شد !

و 5عدد از انها رد شد!

لطفا از news دادن در ساعات خلوتی سرور خودداری کنید !

زیرا از هر 3news  یک عدد از آنها پذیرفته میشود

 

@Ary4n

40عدد از فعالیت های شما قبول شد !

و 2عدد از آنها رد شد !

 

@ViPeR

همه ی 20عدد از فعالیت های شما قبول شد

 

@PoUyAMcP

26عدد از فعالیت های شما قبول شد !

و 1عدد از آنها رد شد !

 

موفق باشید .

 • reaction_title_1 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: HEX
 • رنک شما: 1
 • چند هفته خبرنگار بودید؟ 2 هفته
 • لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8312485526/NR_HEX.zip.html
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 85

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: nima_pn7
 • رنک شما: 1
 • چند هفته خبرنگار بودید؟ 2 هفته
 • لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8312504434/ss_80.zip.html
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 80

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی؟Sina_Ghost

رنک شما در بازی؟1

چند هفته خبرنگاری بودید؟1

لینک گزارشات؟http://s8.picofile.com/file/8312535976/NR.rar.html

تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق؟36

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: _Ary4n_
 • رنک شما: 1 + 4
 • چند هفته خبرنگار بودید؟ 2 + 5
 • لینک گزارشات:  Link
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 43 

 

Just mmd x :x

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: ViPeR
 • رنک شما: 6
 • چند هفته خبرنگار بودید؟ 8
 • لینک گزارشات: udl.png
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 60

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

@HEX

همه ی 85عدد از فعالیت های شما قبول شد

 

@Nimapn7

78عدد از فعالیت های شما قبول شد !

و 2عدد از آنها رد شد !

 

@SinaGhost

35عدد از فعالیت های شما قبول شد !

و 1عدد از آنها رد شد !

 

@Ary4n

39عدد از فعالیت های شما قبول شد !

و 4عدد از آنها رد شد !

 

@ViPeR

55عدد از فعالیت های شما قبول شد !

و 5عدد از آنها رد شد !

 

موفق باشید

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: HEX
 • رنک شما: 2
 • چند هفته خبرنگار بودید؟ 3
 • لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8313038084/HEX_NR.zip.html
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 98

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: Nima_Pn7
 • رنک شما: 2
 • چند هفته خبرنگار بودید؟ 2 الی 3 هفته
 • لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8313092726/gozaresh_kar_3.zip.html
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 39 عدد :)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:ehsangh
 • تعداد عکس های  شما:2
 • چند هفته خبرنگار بودید؟2
 • لینک گزارشات:http://uupload.ir/view/hejt_mta_33_33_33_33_33_scrin_shoting.rar
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...)82 fix....
  • بهترین لیدر mohamadx  و بهترین فکشن  news reporter مرسی از لیدر محترم من راضیم از لیدریت
  • موفق باشی .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • فرم گزارش هفتگی

 • نام شما در بازی: _Ary4n_
 • رنک شما: 3 + 3 
 • چند هفته خبرنگار بودید؟ 3 + 5
 • لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8313129884/SS.rar.html
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 28

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

 

@HEX

همه ی 93عدد از فعالیت های شما قبول شد !  { حداکثر فعالیت ها : 80 }

 

@Nimapn7

همه ی 39عدد از فعالیت های شما قبول شد !

 

@ehsanghamnavaz

79عدد از فعالیت های شما قبول شد

و 3عدد از آنها رد شد

 

@Ary4n

همه ی 28عدد از فعایت های شما قبول شد !

 

موفق باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

mta-screen_2017-11-30_22-48-55.thumb.jpg.344605b1dcb29ec9de8b9e059782e861.jpgmta-screen_2017-11-30_23-14-19.thumb.jpg.215db1ded8d47731b65813de987afa34.jpgmta-screen_2017-12-01_08-52-00.thumb.jpg.7b77312518d3a691a9781388d406c527.jpgmta-screen_2017-12-01_09-00-10.thumb.jpg.98472aa7646448925fc8424ff5a5af09.jpgmta-screen_2017-12-01_12-01-44.thumb.jpg.384372ac622902b56069d7e9786e1efe.jpgmta-screen_2017-12-01_11-42-52.thumb.jpg.61596a2941ff7746f9e55bcbb95232db.jpg

در در 7/26/2017 در 22:32، GodFather گفته است :

تمامی اعضا باید گزارش های هفتگی خود را در مهلت تعیین شده توسط لیدر در این تاپیک ارسال کنند

 

فرم گزارش هفتگی

 • نام شما در بازی:  amir007s
 • رنک شما: 1
 • چند هفته خبرنگار بودید؟ 1
 • لینک گزارشات: new folder
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...)

توجه: در صورت بی توجهی به گزارش هفتگی و ارسال نکردن گزارش خود، شما حقوقی دریافت نمی کنید و رنک آپ نمی شوید!

 

حقوق این فکشن به ازای هر عکس 3 هزار دلار و حداکثر 80 عکس به ارزش 240 هزار دلار

 

mta-screen_2017-12-01_09-18-03.jpg

mta-screen_2017-12-01_11-03-22.jpg

mta-screen_2017-12-01_12-32-05.jpg

mta-screen_2017-12-01_12-57-34.jpg

mta-screen_2017-12-02_11-18-08.png

mta-screen_2017-12-01_16-08-06.jpg

mta-screen_2017-12-01_16-42-45.jpg

mta-screen_2017-12-01_17-05-05.jpg

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی؟Sina_Ghost

رنک شما ؟Co_Leader

چند هفته در خبرنگاری بودید؟2

لینک گزارشات؟http://s8.picofile.com/file/8313252942/NR.rar.html

تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق؟50

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

 

@HEX

همه ی 93عدد از فعالیت های شما قبول شد !  { حداکثر فعالیت ها : 80 }

 

@Nimapn7

همه ی 39عدد از فعالیت های شما قبول شد !

 

@ehsanghamnavaz

79عدد از فعالیت های شما قبول شد

و 3عدد از آنها رد شد

 

@Ary4n

همه ی 28عدد از فعایت های شما قبول شد !

*************************************************************

@amir1381

همه ی فعالیت های شما رد شد !

لطفا مانند بقیه همکاران پست بگذارید | ابتدا ss هارا به صورت zip و........

آموزش : https://goo.gl/264bw2

 

@SinaGhost

همه ی 50عدد از فعالیت های شما قبول شد !

 

موفق باشید

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری