رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

لیدرهای محترم می‌توانند از طریق این تاپیک زمان دقیق برگزاری جلسات و تمارین را به اطلاع اعضای فکشن خود برسانند.
لطفا فرم زیر را پر کرده و از طریق
"ارسال پاسخ به این موضوع" پست را ارسال کنید.


نام برگزار کننده جلسه/تمرین
:
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:


 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: LiNuX
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز 1397/10/14 جمعه ساعت 4:00 (16:00) بعد از ظهر
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور در HQ
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: میتینگ اول میباشد و مطالب مهمی راجع مافیا گفته میشود و تمارینی هم  داشته باشیم و حضور اجباری میباشد

در صورت غیبت FW دریافت میکنید 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: LiNuX
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز 1397/10/20روز پنج شنبه ساعت 4:00 (16:00) بعد از ظهر
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور در HQ
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: میتینگ دوم میباشد و مطالب مهمی راجع مافیا گفته میشود و تمارینی هم  داشته باشیم و حضور اجباری میباشد

در صورت غیبت FW دریافت میکنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: LiNuX
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز 1397/10/27روز پنج شنبه ساعت 4:00 (16:00) بعد از ظهر
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور در HQ
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: میتینگ سوم میباشد و مطالب مهمی راجع مافیا گفته میشود و تمارینی هم  داشته باشیم و حضور اجباری میباشد

در صورت غیبت FW دریافت میکنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسهparhamrezaee128
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز 98/8/9 روز 5 شنبه ساعت 17:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور در HQ
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: مرور قوانین/ صحبت هایی در مورد وار  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:HoRnet
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):5 شنبه ساعت 16:00 مورخ 1398/10/12
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل گیم سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:میتینگ به این صورت است که مرور قوانین  و چیزایی در مورد مافیا ها   

                                                   در صورت حضور نداشتن FW
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:rezakafan
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):5 شنبه 1398/11/3 ساعت 22:00
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور و تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:رنک اپ شدن | درومورد وار | مرور قوانین

                                                                                                         در صورت غیبت  بدون هماهنگیFW دریافت میکنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:rezakafan
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):5شنبه1398/11/10 ساعت 16:00
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور و تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:رنک اپ شدن | درومورد وار | مرور قوانین

                                                                                                         در صورت غیبت  بدون هماهنگیFW دریافت میکنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام برگزار کننده جلسه/تمرین:

Fizaxco
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):

Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):

98/11/24

Time: 18:30 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):

Ts , HQ
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:

New Sub-Leader

Dore Kardan Ghavanin

Tamrin Gun

<><><><><><><><><><><>

Fizaxco#

Leader_Yakuza#

<><><><><><><><><><><>

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام برگزار کننده جلسه/تمرین:

Fizaxco
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):

Leader & Co-Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):

98/12/1

Time: 18:45 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):

Ts , HQ
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:

<<Dore Kardan Ghavanin>>

<<Tamrin Gun>>

در صورت حضور نداشتن در Meeting بدون مرخصی ، Fw دریافت خواهید کرد!

<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>

Fizaxco#

Leader_Yakuza#

<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>

ویرایش شده توسط Fizaxco
 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:

Fizaxco
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):

Leader 
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):

98/12/8

Time: 18:45 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):

Ts , HQ
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:

<<Dore Kardan Ghavanin>>

<<Tamrin Gun>>

در صورت حضور نداشتن در Meeting بدون مرخصی و هماهنگی ، Fw دریافت خواهید کرد!

<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>

Fizaxco#

Leader_Yakuza#

<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>

—(••÷[ꎇꀤꁴꍏꊼꉓꂦ]÷••)—

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:
Black_Pearl
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):
Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):
جمعه تاریخ:9/12/1398 ساعت:16:00
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیماسپیک،داخل سرور و...):
داخلHq
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:
مساعل فکشن و تمرین گانری
حتما حضور داشته باشید غایب بودن بدون هماهنگی یک اخطار اقلیتی به همراه دارد

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:
Black_Pearl
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):
Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):
جمعه تاریخ16/12/1398 ساعت:15:00
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیماسپیک،داخل سرور و...):
داخلHq
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:
مساعل فکشن و تمرین گانری
حتما حضور داشته باشید غایب بودن بدون هماهنگی یک اخطار اقلیتی به همراه دارد

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام برگزار کننده جلسه/تمرین:  FreDy
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):  Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): 5  شنبه | ساعت 4
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):  داخل HQ 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:   حل کردن مشکلات اعضا و مرور بر قوانین

در صورت حضور نیافتن در جلسه بدون هماهنگی FW دریافت خواهید کرد

 

 • Like 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:  FreDy
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):  Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): 5  شنبه | ساعت 4 ( 27/03/2020 )
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):  داخل HQ 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:   حل کردن مشکلات اعضا و مرور بر قوانین  و انتخاب Sub_Leader

در صورت حضور نیافتن در جلسه بدون هماهنگی FW دریافت خواهید کرد

 • Like 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

In The Name Of GOD

Week 3

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:
Name : FreDy | Level : 33 | Faction : Yakuza Family (Leader)

رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): 
Leader ( Rank 7 )

زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):
5 شنبه | ساعت 4 ( 14/1/1399 )

محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):
  HQ | Team Speak

هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  
Rank Up
New Sub_Leader
Moror Ghavanin
Hal Moshkelat Afrad Mafia
Tamrin Gun


در صورت حضور نیافتن در جلسه بدون هماهنگی FW دریافت خواهید کرد

 

 
ویرایش شده توسط FreDy
 • Like 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام خوبی دادا میخوام عضو شم البته خیلی وقته تو این سرور ام از 1.2.2019 لولم 13 هست تیراندزایم فوله رانندگی هم متوسط

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

In The Name Of GOD

Week 4

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:
Name : FreDy | Level : 33 | Faction : Yakuza Family (Leader)

رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): 
Leader ( Rank 7 )

زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):
5 شنبه | ساعت 4 ( 21/1/1399 )

محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):
  HQ | Team Speak

هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  
Rank Up
New Sub_Leader
Moror Ghavanin
Hal Moshkelat Afrad Mafia
Tamrin Gun


در صورت حضور نیافتن در جلسه بدون هماهنگی FW دریافت خواهید کرد


 

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

In The Name Of GOD

Week 5

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:
Name : FreDy | Level : 35 | Faction : Yakuza Family (Leader)

رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): 
Leader ( Rank 7 )

زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):
5 شنبه | ساعت 22 ( 28/1/1399 )

محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):
  HQ | Team Speak

هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  
Rank Up
New Sub_Leader
Moror Ghavanin
Hal Moshkelat Afrad Mafia
Tamrin Gun


در صورت حضور نیافتن در جلسه بدون هماهنگی FW دریافت خواهید کرد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

In The Name Of GOD

Week 6

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:
Name : FreDy | Level : 35 | Faction : Yakuza Family (Leader)

رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): 
Leader ( Rank 7 )
Sub Leader ( Rank 6 )

زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):
5 شنبه | ساعت 9:40 ( 04/2/1399 )

محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):
  HQ | Team Speak

هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  
Rank Up
Bar gozar Kardan Paintball Hamrah Ba Prize + 50,000 
Moror Ghavanin
Hal Moshkelat Afrad Mafia
Tamrin Gun

... And

در صورت حضور نیافتن در جلسه بدون هماهنگی FW دریافت خواهید کرد

هرگونه مزاحمت که باعث اختلال در Meeting شود منجر به دریافت 
FW می شود

ویرایش شده توسط FreDy

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

In The Name Of GOD

Week 7

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:
Name : FreDy | Level : 35 | Faction : Yakuza Family (Leader)

رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): 
Leader ( Rank 7 )

زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):
5 شنبه | ساعت 8:40 ( 04/2/1399 )

محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):
  HQ | Team Speak

هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  
Rank Up
New Sub Leader
Bar gozar Kardan Paintball Hamrah Ba Prize + 50,000 
Moror Ghavanin
Hal Moshkelat Afrad Mafia
Tamrin Gun

... And

در صورت حضور نیافتن در جلسه بدون هماهنگی FW دریافت خواهید کرد

هرگونه مزاحمت که باعث اختلال در Meeting شود منجر به دریافت 
FW می شود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بنا به دلایلی Meeting به فردا ساعت 18:00 انتقال یافت

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

In The Name Of GODنام برگزار کننده جلسه/تمرین:
_MoeiN_

رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): 
Leader

زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):
5 شنبه | ساعت 15:00 ( 18/اردیبهشت/1399 )

محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):
  HQ | Team Speak IRM

هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  
رنک آپ ها برسی میشه!
مرور قوانین
حل مشکل های شما
تمرین Gun


در صورت حضور نیافتن در جلسه بدون هماهنگی FW دریافت خواهید کرد

هرگونه مزاحمت که باعث اختلال در Meeting شود منجر به دریافت 
FW می شود

ویرایش شده توسط _MoeiN_

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  

در 7 ساعت قبل، _MoeiN_ گفته است :


هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  

 


*انتخاب Sub-Leader جدید*

ویرایش شده توسط _MoeiN_

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:
_MoeiN_

رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): 
Leader

زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):
5 شنبه | ساعت 15:00 ( 25/اردیبهشت/1399 )

محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):
  HQ | Team Speak IRM

هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  
رنک آپ ها برسی میشه!
مرور قوانین
حل مشکل های شما
تمرین Gun

Sub-Leader New

در صورت حضور نیافتن در جلسه بدون هماهنگی FW دریافت خواهید کرد

هرگونه مزاحمت که باعث اختلال در Meeting شود منجر به دریافت 
FW می شود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:President
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):پنجشنبه ساعت ۵
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:مرور قوانین،حل مشکلات شما و......

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:AimBoT
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):پنجشنبه ساعت ۵
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:مرور قوانین،حل مشکلات و تمرین کردن و Rank up کردن و انتخاب ساب

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:AimBoT
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):پنجشنبه ساعت ۵
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ و Pb
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:مرور قوانین،حل مشکلات و تمرین کردن و  انتخاب ساب جدید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:AimBoT
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):پنجشنبه ساعت 3
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:مرور قوانین،حل مشکلات و تمرین کردن و  انتخاب ساب جدید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:   arshambp


رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (  Leader/Sub-Leader):   leader


زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):   پنجشنبه ساعت 4


محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):   HQ  v team speek


هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:   مرور قوانین،حل مشکلات و تمرین کردن 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن