رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

نام شما در بازی: _Meti_
سن شما:17
سطح (Level) شما در سرور:42
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن): All Fac| Leader School
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):

http://s5.picofile.com/file/8369582192/mta_screen_2019_08_14_10_38_46.png
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی): leader Fury
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید): علاقه زیاد به مافیا و تایم انلاینی زیاد
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 • Haha 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:mamadSH
سن شما:18
سطح (Level) شما در سرور:20
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن): medic((rank2))/school((sub))/mechanic((rank2)) /fbi((rnk1))
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):
http://s5.picofile.com/file/8369172068/Screenshot_218_.png
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی): لیدری فکشن مافیا فیوری یا دارک
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید): علاقه
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازیlamee021
سن شما17
سطح (Level) شما در سرور21 
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن):  Si rank 3 Fbi Rank 1 Pd Rank 1 Mafia Brotherhod
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):  http://s2.picofile.com/file/8369779400/mta_screen_2019_08_16_21_16_18.png
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی): Leader Fury
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید): +Dobare Bozrg Krdnsh+
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: Mo6esT
سن شما: 14
سطح (Level) شما در سرور: 17
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن): Si R2-Medic R2-Fbi R1-Pd R1-Nr R1
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats): Click Here
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی): Leader Fury Family
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید): میخوام دوباره زنده کنم-میخوام از جایی شروع کنم
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ به طور کامل !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: MR(Anonym) 
سن شما:15
سطح (Level) شما در سرور:lvl 20
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن):Yakuz:R1 / PD:R2 / Medic:R2 /Mechanic:R2
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):l95g_mta-screen_2019-08-16_12-03-54.png
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی):Leader Dark
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید):تایم آنلاین بالا و تسلط بر قوانین
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 • Like 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:Psychologist
سن شما:19
سطح (Level) شما در سرور:31
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن):    Si(2) , Nr(1) , Yakuza(1) , Fury(1) , Medic (1), Fbi (1) , 2Mah Leader FmS
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats): !Check This Out
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی):Leader Dark
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید): اراده ، توانایی و تسلط به کار
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله.

 • Like 6

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 26 دقیقه قبل، Mr_Anonym گفته است :

نام شما در بازی: MR(Anonym) 
سن شما:15
سطح (Level) شما در سرور:lvl 20
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن):Yakuz:R1 / PD:R2 / Medic:R2 /Mechanic:R2
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):l95g_mta-screen_2019-08-16_12-03-54.png
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی):Leader Dark
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید):تایم آنلاین بالا و تسلط بر قوانین
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

پس گرفته می شود.

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لطفا بررسی شود اشتباه شده است.

با عرض معذرت

در 12 ساعت قبل، Mr_Anonym گفته است :

نام شما در بازی: MR(Anonym) 
سن شما:15
سطح (Level) شما در سرور:lvl 20
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن):Yakuz:R1 / PD:R2 / Medic:R2 /Mechanic:R2
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):l95g_mta-screen_2019-08-16_12-03-54.png
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی):Leader Dark
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید):تایم آنلاین بالا و تسلط بر قوانین
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

 • Like 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: _EGHBAL_
سن شما: 19
سطح (Level) شما در سرور: 43

توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن): Ng - FMS & N )R2 - Si R5 & Sub
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):  {-=[مشاهده]=-}
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی):
 لیدری هر مافیا
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید): فعالیت بالا و داشتن مدیریت و سابقه خوب
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله.

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: FirsT
سن شما: 18
سطح (Level) شما در سرور:  31
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن) All Dps | All MAFia  | Sub LEader Dark SainTs | ALL Factions  |
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats)
http://s9.picofile.com/file/8368963684/mta_screen_2019_08_06_11_49_17.png
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی):HelPeri
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید): از بچه های قدیمی سرور و تجربه بالا در سرور و تیم ـنلاین بالا می تونم مفید باشم
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: _EGHBAL_
سن شما: 19
سطح (Level) شما در سرور: 43

توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن): Ng - FMS & N )R2 - Si R5 & Sub
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):  {-=[مشاهده]=-}
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی):
 لیدری Fury
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید): فعالیت بالا و داشتن مدیریت و سابقه خوب
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

نام شما در بازی:mmdfalcon
سن شما:24
سطح (Level) شما در سرور:23
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن):R.1 medic || Subleader NG7  Hafte||2 hafte ozviyat dar mafia dark
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):http://s4.picofile.com/file/8369937426/mta_screen_2019_08_18_16_59_09.png
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی): لیدری مافیا fury| یا مافیا هایی دیگر که لیدر ندارند
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید):با توجه به سن و تجربیاتی که در سرور کسب کرده و شناخت ذاتی از خود این رنک را لایق خود میدانم
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟به طور کامل

ویرایش شده توسط mmdfakonn
ادیت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:_Meti_
سن شما:17
سطح (Level) شما در سرور:42
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن): All Fac | Leader Sl
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):

http://s5.picofile.com/file/8369582192/mta_screen_2019_08_14_10_38_46.png
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی):هر مافیایی ک لیدذر نداشته باشه
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید):علاقه زیاد به مافیا و داشتن تایم انلاینی زیاد
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟  بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:mmdfalcon
سن شما:24
سطح (Level) شما در سرور:23
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن):R.1 medic || Subleader NG7  Hafte||2 hafte ozviyat dar mafia dark
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):http://s4.picofile.com/file/8369937426/mta_screen_2019_08_18_16_59_09.png
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی): لیدری مافیا yakuza
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید):با توجه به سن و تجربیاتی که در سرور کسب کرده و شناخت ذاتی از خود این رنک را لایق خود میدانم
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟به طور کامل

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:_Meti_
سن شما:17
سطح (Level) شما در سرور:42
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن): All Fac | Leader Sl
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):

http://s5.picofile.com/file/8369582192/mta_screen_2019_08_14_10_38_46.png
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی):یاکوزا
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید):علاقه زیاد به مافیا و داشتن تایم انلاینی زیاد
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟  بله

 • Haha 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

نام شما در بازی:mamadSH
سن شما:18
سطح (Level) شما در سرور:21
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن): medic((rank2))/school((sub))/mechanic((rank2)) /fbi((rnk1))/pd((1hafte))/nr((1hafte))
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):
http://uupload.ir/files/q4n9_screenshot_(244).png
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی): لیدری مافیا یاکوزا
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید): علاقه
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

ویرایش شده توسط mamadSH
.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:The_Alien
سن شما:17
سطح (Level) شما در سرور:Level 26
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن):Leader Medic _ FBI R3 _ PD R1 _ School
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):
http://uplod.ir/l4sas6tn4ky3/mta-screen_2019-08-18_20-38-34.jpg.htm
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی):هلپری
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید):آموزش به پلیر های جدید رو دوست دارم...
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: LiNuX
سن شما: 16
سطح (Level) شما در سرور: 40
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن): در همه فکشن ها بودم بیشتر جا ها ساب بودم و 8 بار لیدری گرفتم
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):
http://uupload.ir/files/u756_mta-screen_2019-08-18_20-14-31.png
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی): هلپری
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید): چون بهش علاقه دارم و تایم زیادی دارم
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:(_BEST_)
سن شما:19
سطح (Level) شما در سرور:24
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن):medic subleader - allmafia - ng - pd- fb- mechanic 
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):
http://uupload.ir/files/6dkf_mta-screen_2019-08-18_23-01-02.png
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی):لیدری یاکوزا 
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید):من برای مافیا ساخته شدم و تمام
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بلی

 • Like 1
 • Haha 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

نام شما در بازی:HoRnet
سن شما:16
سطح (Level) شما در سرور:22
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن):Sub Medic .Mechanic .Yakuza.Azeratooh.Schol
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):http://uupload.ir/files/ejmu_mta-screen_2019-08-19_14-50-36.png
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی):Leader Yakuza
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید):در کار جدی و به رنکم اهمیت میدهم
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

ویرایش شده توسط hornet

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:Mo6esT
سن شما:15
سطح (Level) شما در سرور:18
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن):FBI R1-Medic R1-School R1-Pd R1-Si R2
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):
http://uupload.ir/files/ucee_mta-screen_2019-08-20_16-45-00.png
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی): Leader Mafia Yakuza
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید):علاقه به مافیا و مدیریت.سابقه تقریبا خوبی دارم
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۳ در 08:22، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در تیم استف ایران ام‌تی‌ای فرم زیر را به طور کامل پر کنید و از طریق "پاسخ به این موضوع" در همین تاپیک برای ما ارسال کنید.


نام شما در بازی
:borhangg
سن شما:15
سطح (Level) شما در سرور:14
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن):  pd bodm rank 1 leave dadm
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش  Stats):  تا امشب میدم الان نتم تموم شده امشب میدم

رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی): leader yakuza
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید): chon ke aim khobe  darm ranadge awli va hame che awli
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale


پست‌های شما باید مطابق قوانین انجمن باشد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ام شما در بازی:Anonymous
سن شما:20
سطح (Level) شما در سرور:34
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن):Leader FMS
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):
http://s5.picofile.com/file/8370106926/mta_screen_2019_08_20_16_56_23.png
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی): Leader Mafia Yakuza
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید): تجربه بالا و توانایی
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درخواست‌های لیدری بررسی شد!

@Farzad83 @mamadSH @kiarash شرایط اولیه دریافت لیدری را ندارید!
@M_e_t_i درخواست شما تایید شد! Fury ( اسپم !
رد شد )
@lamee021 @Borhangg فرم شما مطابق قوانین انجمن نیست!
@Mr_Anonym لینک قرار داده شده مشکل دارد!
@Psycho درخواست شما
تایید شد! Dark Saints
@E ghbal درخواست شما تایید شد! Fury
@mmdfakonn لطفا فقط برای یک فکشن پست بگذارید!
@(_BEST_) درخواست شما
تایید شد! Yakuza
@AmirDemoN درخواست شما تایید شد! Yakuza
@hornet درخواست شما تایید شد! Yakuza
@Anonymous درخواست شما تایید شد! Yakuza

پلیرهایی که اسپم کردند ( در صورتی که درخواست شما تایید شده باشد، به دلیل اسپم ( و پست غیر مرتبط ) و توهین رد می‌شود )
mmdamz ، @M_e_t_i , @lamee021 , @Sahar


آماده
تست باشید
موفق باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ‏۲۰۱۹‏/‏۰۸‏/‏۱۶ در 12:12، Mr_Anonym گفته است :

نام شما در بازی: MR(Anonym)
سن شما:15
سطح (Level) شما در سرور:lvl 20
توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن):Yakuz:R1 / PD:R2 / Medic:R2 / Mechanic:R2
عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats):l95g_mta-screen_2019-08-16_12-03-54.png
رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی):Leader Dark
خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید):تایم آنلاین بالا و تسلط بر قوانین
آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

در  صورت امکان بنده در خواست بررسی مجدد را دارم @Parsa_AvengeR

2wra_mta-screen_2019-08-20_17-12-18_thum

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن