خوش آمدید به ایران ام تی ای

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما می توانید با ارسال محتوای خود و یا پاسخ دادن به محتوای موجود به این سایت کمک کنید. شما قادر خواهید بود مشخصات خود را سفارشی کنید، امتیازات اعتباری را به عنوان پاداش برای ارسال محتوا دریافت کنید، در عین حال با سایر اعضا از طریق صندوق پستی خصوصی خود، و همچنین خیلی بیشتر ارتباط برقرار کنید!

پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

Rouzbeh

گزارش های هفتگی اداره پلیس

162 ارسال در این موضوع قرار دارد

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:matin
 • رنک شما:1
 • چند هفته در اداره پلیس بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:http://uupload.ir/view/bmmq_screenshots.rar
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل arrest , ticket, suspend و ...)35

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:Alien
 • رنک شما:1
 • چند هفته در اداره پلیس بوده اید؟تقریبا 2
 • لینک گزارشات: Click
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل arrest , ticket, suspend و ...)60

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: MrFuriouS

رنک شما: 2

چند هفته در اداره پلیس بوده اید؟ 2

لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8312028018/MrFuriouS.rar.html

تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل arrest , ticket, suspend و ...) 100

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@AlieNعزیز.

از 60 گزارش شما 60 عدد تایید  و 0 عدد رد شد.

--لطفا گزارش کارخودرا با حجم کمتر از ۵مگ اماده کنید.:D

حقوق این هفته شما معادل : 120 هزار دلار.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@matin عزیز.

از 35 گزارش شما 35 عدد تایید  و 0 عدد رد شد.

--لطفا گزارش کارخودرا با حجم کمتر از ۵مگ اماده کنید.:D

حقوق این هفته شما معادل : 70 هزار دلار.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

@MrFuriouS عزیز.

از 100 گزارش شما 100 عدد تایید  و 0 عدد رد شد.

--لطفا گزارش کارخودرا با حجم کمتر از ۵مگ اماده کنید.:D

حقوق این هفته شما معادل : 200 هزار دلار.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 •  
 • نام شما در بازی:Alien
 •  
 • رنک شما:2
 •  
 • چند هفته در اداره پلیس بوده اید؟3
 •  
 • لینک گزارشات: Click
 •  
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل arrest , ticket, suspend و ...)48

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: MrFuriouS

رنک شما: 2

چند هفته در اداره پلیس بوده اید؟ 3

لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8312552226/MrFuriouS.rar.html

تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل arrest , ticket, suspend و ...) 110

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:mashty

رنک شما: 3

چند هفته در اداره پلیس بوده اید؟ 5

تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل arrest , ticket, suspend و ...)136

لینک گزارشات:http://s8.picofile.com/file/8312562168/ppd.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@AlieN  از 48 گزارش شما 30 عدد تایید  و 18 عدد رد شد.  حقوق این هفته شما معادل : 60 هزار دلار.

@MrFuriouS  از 110 گزارش شما 100 عدد تایید  و 10 عدد رد شد.  حقوق این هفته شما معادل : 200 هزار دلار.

@mashty  از 136 گزارش شما 96 عدد تایید  و 40 عدد رد شد.  حقوق این هفته شما معادل : 192 هزار دلار.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: MrFuriouS

 

رنک شما: 2

 

چند هفته در اداره پلیس بوده اید؟ 4

 

لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8313193418/MrFuriouS_1.rar.html

 

تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل arrest , ticket, suspend و ...)105

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:behnam
 • رنک شما:1
 • چند هفته در اداره پلیس بوده اید؟1
 • لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8313701092/MT_A.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل arrest , ticket, suspend و ...) 81

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: MrFuriouS


رنک شما: 6


چند هفته در اداره پلیس بوده اید؟ 5


لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8313722700/MrFuriouS.rar.html

تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل arrest , ticket, suspend و ...)100

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 @MrFuriouS  از 100 گزارش شما 100 عدد تایید  و 0 عدد رد شد.  حقوق این هفته شما معادل : 200 هزار دلار.

 

@Amirzr  از 81 گزارش شما 81 عدد تایید  و 0 عدد رد شد.  حقوق این هفته شما معادل : 162 هزار دلار.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 12/8/2017 در 16:10، kiarash گفته است :

 @MrFuriouS  از 100 گزارش شما 100 عدد تایید  و 0 عدد رد شد.  حقوق این هفته شما معادل : 200 هزار دلار.

 

@Amirzr  از 81 گزارش شما 81 عدد تایید  و 0 عدد رد شد.  حقوق این هفته شما معادل : 162 هزار دلار.

حقوق شما داده شد!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: MrFuriouS


رنک شما: 6


چند هفته در اداره پلیس بوده اید؟ 6


لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8314682292/MrFuriouS.rar.html

تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل arrest , ticket, suspend و ...)100

 
 •  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ام شما در بازی: Mr_AmirArSaLaN


رنک شما: 1


چند هفته در اداره پلیس بوده اید؟ 2


لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8314682100/MTAPD.rar.html

تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق:40(arrest,

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: MrFuriouS


رنک شما: 6


چند هفته در اداره پلیس بوده اید؟ 7


لینک گزارشاتhttp://s9.picofile.com/file/8314881334/MrFuriouS.rar.html

تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل arrest , ticket, suspend و ...) 100

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@MrFuriouS  از 200 گزارش شما 200 عدد تایید  و 0 عدد رد شد.  حقوق این هفته شما معادل : 400 هزار دلار.

@HoSsEiNJmM  از 85 گزارش شما 85 عدد تایید  و 0 عدد رد شد.  حقوق این هفته شما معادل : 170 هزار دلار.

@AmirArSaLaNFury  از 40 گزارش شما 40 عدد تایید  و 0 عدد رد شد.  حقوق این هفته شما معادل : 80 هزار دلار.

@Amirzr  از 81 گزارش شما 81 عدد تایید  و 0 عدد رد شد.  حقوق این هفته شما معادل : 162 هزار دلار.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

مگا فوتر

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.

درباره ما

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.