رفتن به مطلب
Iran MTA News
  • برای باخبر شدن از آپدیت های جدید سرور در کانال تلگرام ما عضو شوید. : iranmta@
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

نام واقعی شما:Ali
سن شما:20
نام شما داخل سرور:AliMazY
سطح ( Level ) شما:22
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟

Nr | Rank 3

Medic | Rank 3 

Yakuza | Rank 1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa Leder

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Good
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟24
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yes

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 4 مهر 1399 در 13:56، AMIRALI777 گفته است :

نام واقعی شما:امیرعلی
سن شما:
22
نام شما داخل سرور:amirali777
سطح ( Level ) شما9
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نداشتم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نداشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله مطالعه کردم وبلد هستم

درخواست شما رد  شد

Spam

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 4 مهر 1399 در 15:38، GAK1386 گفته است :

نام واقعی شما:ابوالفضل
سن شما:13 
نام شما داخل سرور:GAK1386
سطح ( Level ) شما:11 
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟در فکشنی نبودم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در فکشنی نبودم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 صبح تا 9 شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

درخواست شما رد  شد

Spam

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)
در 6 دقیقه قبل، AliMazY گفته است :

نام واقعی شما:Ali
سن شما:20
نام شما داخل سرور:AliMazY
سطح ( Level ) شما:22
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟

Nr | Rank 3

Medic | Rank 3 

Yakuza | Rank 1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa Leder

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Good
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟24
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yes

درخواست شما تایید  شد

ساعت:: 16:30

ویرایش شده توسط Poori(A)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Mahdi
سن شما:16
نام شما داخل سرور:MAhdi_JOn
سطح ( Level ) شما:32
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Fac , Leader PD
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Leader,Estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Gunneri Nice
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7Saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 1 ساعت قبل، MAhdi_JOn گفته است :

نام واقعی شما:Mahdi
سن شما:16
نام شما داخل سرور:MAhdi_JOn
سطح ( Level ) شما:32
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Fac , Leader PD
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Leader,Estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Gunneri Nice
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7Saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

درخواست شما تایید  شد

ساعت:: 20:30

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: سجاد

 

سن شما:17

 

نام شما داخل سرور:SAjjAD_Gh

 

سطح ( Level ) شما: 19

 

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Medic-Nr-Mechanic-S.i

 

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید) : استفا

 

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است : عالی👌           

 

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 18

 

ایا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 14 ساعت قبل، SAjjAD_Gh گفته است :

نام واقعی شما:aria

 

سن شما:15

 

نام شما داخل سرور:wexypow 

 

سطح ( Level ) شما: 7

 

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic r1

 

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید) : بیام اینجا

 

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است :عالیییییی ولی اسکیل ندارم         

 

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 4+

 

ایا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده اید؟بله به طور کامل 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:soran
سن شما:16
نام شما داخل سرور: soran04
سطح ( Level ) شما:5
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ نداشته ام
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟رانندگیم خوبه و گانری درحال پیشرفت
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمامی پست های بالا رد شد

برای عضویت در مافیا Azeroth از این پست به بعد اقدام کنید

مافیا  Azeroth  عضو گانر میپذیرد

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:سجاد
سن شما:16
نام شما داخل سرور:sajjadfz4
سطح ( Level ) شما:8
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ندارم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ندشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟از نظر خودم خوبه 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3 یا 4
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 12 ساعت قبل، sajjadfz4 گفته است :

نام واقعی شما:آریا شاکری زاده
سن شما:۱۵
نام شما داخل سرور:wexypow 
سطح ( Level ) شما:8
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic r1 _shool r1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟بیام اینجا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالیییییی ولی اسکیل ندارم 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۴ تا ۶ ساعت 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟کامل

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:سینا
سن شما:19
نام شما داخل سرور: iphone
سطح ( Level ) شما:28
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟all dp si
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید) fbi  استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟9/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 28 آبان 1397 در 02:11، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در Azeroth، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:امیر
سن شما:16
نام شما داخل سرور:THEBEST
سطح ( Level ) شما:16
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ fury r1 dark r1 yakuza r1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوبه
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۱۳ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:MOhammAD
سن شما:18
نام شما داخل سرور:_Turnado_
سطح ( Level ) شما:24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Yakuza & Fury
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa Leader Ha

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Khoob
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟18
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمامی درخواست های بالا رد شد.

جهت عضوییت در مافیا Azeroth از این پست به بعد اقدام نمایید.

فکشن Azeroth عضو گانر می پزیرد.

ویرایش شده توسط Hiss

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Mohamad
سن شما:18
نام شما داخل سرور:_Turnado_
سطح ( Level ) شما:24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Yakuza & Fury
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa leader ha

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Khoob
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟18
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمد صالح
سن شما:16
نام شما داخل سرور:(LOSE)
سطح ( Level ) شما:16
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟PD R1__S.I R1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟زیاد
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6تا8 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 دقیقه قبل، _Turnado_ گفته است :

نام واقعی شما:Mohamad
سن شما:18
نام شما داخل سرور:_Turnado_
سطح ( Level ) شما:24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Yakuza & Fury
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa leader ha

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Khoob
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟18
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

درخواست شما قبول شد.

زمان تست :12:15

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 28 آبان 1397 در 02:11، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در Azeroth، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:امیر
سن شما:۱۶
نام شما داخل سرور:THEBEST
سطح ( Level ) شما:16
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ fury r1 dark r1 yakuza r1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوبه .....
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۱۵ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 ساعت قبل، (LOSE) گفته است :

نام واقعی شما:محمد صالح
سن شما:16
نام شما داخل سرور:(LOSE)
سطح ( Level ) شما:16
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟PD R1__S.I R1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟زیاد
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6تا8 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

درخواست شما به دلیل پایین بودن سطح گانری رد شد.

لطفا بعد از بهبود وضعیت گانری دوباره پست بگزارید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Akbar
سن شما:16
نام شما داخل سرور:Amu_Akbar
سطح ( Level ) شما:24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Fac
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Y

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 7 ساعت قبل، THEBEST گفته است :

 

درخواست شما قبول شد.

اماده تست در ساعت 1:30 باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 46 دقیقه قبل، Amu_Akbar گفته است :

نام واقعی شما:Akbar
سن شما:16
نام شما داخل سرور:Amu_Akbar
سطح ( Level ) شما:24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Fac
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Y

درخواست شما قبول شد.

تست در ساعت 8:00

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:سینا
سن شما:19
نام شما داخل سرور: iphone
سطح ( Level ) شما:28
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟all dp si
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید) fbi  استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟9/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 56 دقیقه قبل، iphone گفته است :

نام واقعی شما:سینا
سن شما:19
نام شما داخل سرور: iphone
سطح ( Level ) شما:28
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟all dp si
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید) fbi  استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟9/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله 

درخواست شما قبول شد.

اماده تست باشید.

تایم تست==> 14:15

ویرایش شده توسط Hiss

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بسم الله الرحمن الرحیم

نام واقعی شما:محمد
سن شما:17
نام شما داخل سرور: (_YoUnG_LorD_)
سطح ( Level ) شما:32
سابقه حضور در چه فکشن‌ هایی را داشتید؟ Medic l PD l Nr l Yakuza l Fury l Fms
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید) PD  استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ در حد رضایت
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟اره

 
ویرایش شده توسط (_YoUnG_LorD_)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 3 دقیقه قبل، (_YoUnG_LorD_) گفته است :

بسم الله الرحمن الرحیم

نام واقعی شما:محمد
سن شما:17
نام شما داخل سرور: (_YoUnG_LorD_)
سطح ( Level ) شما:32
سابقه حضور در چه فکشن‌ هایی را داشتید؟ Medic l PD l Nr l Yakuza l Fury l Fms
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید) PD  استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ در حد رضایت
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟اره

 

درخواست شما قبول شد .

تست شما در ساعت 11:15 میباشد.

اماده باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:مهدی اگه خدا بخاد
سن شما:35
نام شما داخل سرور: HaTreD
سطح ( Level ) شما:32
سابقه حضور در چه فکشن‌ هایی را داشتید؟ All Fac All Fac Leader
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ هیچی حالیم نبست
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۴۲ساعت در روز
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟نه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در ۱ ساعت قبل، HaTreD گفته است :

نام واقعی شما:مهدی اگه خدا بخاد
سن شما:35
نام شما داخل سرور: HaTreD
سطح ( Level ) شما:32
سابقه حضور در چه فکشن‌ هایی را داشتید؟ All Fac All Fac Leader
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ هیچی حالیم نبست
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۴۲ساعت در روز
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟نه

درخواست شما به دلیل صحیح وارد نکردن اطلاعات خود ردشد .

لطفن به صورت صحیح وارد کنید و دوباره اقدام به پست گذاری کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:میته
سن شما:5 کلاس اول
نام شما داخل سرور:HaTreD
سطح ( Level ) شما:32
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟همه فکشن ها لیدر بودم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟لا شر
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5 دقیقه در هفته
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید لا لا لا

  • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:ممد
سن شما:16
نام شما داخل سرور:mohammad2020m
سطح ( Level ) شما:20 
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Faction  ____ FBI R2 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa 

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Awli 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 ساعت قبل، HaTreD گفته است :

نام واقعی شما:میته
سن شما:5 کلاس اول
نام شما داخل سرور:HaTreD
سطح ( Level ) شما:32
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟همه فکشن ها لیدر بودم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟لا شر
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5 دقیقه در هفته
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید لا لا لا

درخواست شما رد شد. 

لطفا اطلاعات خود را درست وارد کنید.

از اسپم خودداری کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:حسین
سن شما:17
نام شما داخل سرور:Devilsjd
سطح ( Level ) شما:5
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نداشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بالا
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3.4 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

  • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 14 دقیقه قبل، mohammad2020m گفته است :

نام واقعی شما:ممد
سن شما:16
نام شما داخل سرور:mohammad2020m
سطح ( Level ) شما:20 
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Faction  ____ FBI R2 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa 

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Awli 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله 

درخواست شما قبول شد.

لطفا در ساعت 22:15 امروز در سرور انلاین باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 52 دقیقه قبل، Devilsjd گفته است :

نام واقعی شما:حسین
سن شما:17
نام شما داخل سرور:Devilsjd
سطح ( Level ) شما:5
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نداشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بالا
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3.4 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

درخواست شما قبول شد .

تست شما قبول 00:00 می باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیر علی
سن شما:22.
نام شما داخل سرور:AMIRALI777
سطح ( Level ) شما:10.
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟کیک

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله مطالعه کردم وبلد هستم

  • Thanks 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:مهدی
سن شما:۲۰
نام شما داخل سرورHaTreD

سطح ( Level ) شما:31
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟fbi pd fms azeroth
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا دادم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟در حد گنجشک زدن
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟خیلی هم زیاد
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید اهم 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 15 ساعت قبل، AMIRALI777 گفته است :

نام واقعی شما:امیر علی
سن شما:22.
نام شما داخل سرور:AMIRALI777
سطح ( Level ) شما:10.
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟کیک

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله مطالعه کردم وبلد هستم

درخواست شما قبول شد.

18:00 همین روز در سرور حضور داشته باشید.

موفق باشید.

ویرایش شده توسط Hiss

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 14 ساعت قبل، HaTreD گفته است :

نام واقعی شما:مهدی
سن شما:۲۰
نام شما داخل سرورHaTreD

سطح ( Level ) شما:31
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟fbi pd fms azeroth
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا دادم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟در حد گنجشک زدن
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟خیلی هم زیاد
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید اهم 

درخواست شما به دلیل صحیح پر نکردن اطلاعات لازمه رد شد.

موفق باشید.

ویرایش شده توسط Hiss

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن