رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

برای عضویت در Azeroth، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:
سن شما:
نام شما داخل سرور:
سطح ( Level ) شما:
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

  • Thanks 2
  • Sad 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما: علی
سن شما: 19
نام شما داخل سرور: BaD_KiNG
سطح ( Level ) شما: 9
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ همه مافیا ها
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Azeroth/تایم انلاین

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 9/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 2ساعت یا بیشتر
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: mmd

سن شما: 17

نام شما داخل سرور: miJaX 

سطح ( Level ) شما: 17

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ mafia nr

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ monhl shod

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ khoob

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 5

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ aee

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمد حسین 
سن شما:19
نام شما داخل سرور:Alien
سطح ( Level ) شما:29
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Avengers - yakuza - azeroth - pd - nr -medic-...
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟به یاد ندارم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟رانندگی در سطح خوب - تیراندازی متوسط
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3-6 ساعت ساعت 16 تا 23
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: مهدی
سن شما17
نام شما داخل سرور
KinG_MahDi
سطح ( Level ) شما53
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ All Faction
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟
FMS Estefa LeadeR 
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ بد نیس
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 2H
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ پ ن پ

  • Like 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: شهاب
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: VitoCorleone
سطح ( Level ) شما: 12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ NR Azeroths Yakuza
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟....

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 95/100
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 3H
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Mobin
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: DeadLine
سطح ( Level ) شما:19
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Medic & Kole Mafia Ha 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Mafia Yakuza : Estefa Leader

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Awlie
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ Roz Haye Tatil 24 Sa'at .. Qeyre Tatil 2 Sa'at
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: علی
سن شما: 23
نام شما داخل سرور: FiMo
سطح ( Level ) شما: 28
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ azeroth
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ No Time

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 2
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ 100%

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:پرهام
سن شما:15
نام شما داخل سرور:xpgamer
سطح ( Level ) شما:20
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک و نیوز ساب لیدر|اسکول رنک 1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا دادم :/

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خیلی خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5-6 ساعت از ساعت 2-8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله کامل کامل

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Mahdi
سن شما:14
نام شما داخل سرور:_EviL_
سطح ( Level ) شما:28
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟mafia
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6v7
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:هشمت
سن شما:15
نام شما داخل سرور:WeReWolF
سطح ( Level ) شما:32
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟همه یه فکشن ها
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Fury نداشتن لیدر

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟10.10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟زیاد
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟
بله

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: ariyan
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: Axe
سطح ( Level ) شما: 29
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Dp.Mafia.school
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ yadam nmiyad

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ motvaset
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10.11 sa'at
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Yes

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:مهدی
سن شما:16
نام شما داخل سرور:Scorpion
سطح ( Level ) شما:31
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟همه
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟کیک

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوبه
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: اسماعیل
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: EsiD4nger
سطح ( Level ) شما: 29
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ All Dp - All Mafia Joz Avengers - Nr
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Leader Bye dad

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 7/ 10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 2 3
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Yeah

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Meysam
سن شما: 13
نام شما داخل سرور: Wild
سطح ( Level ) شما: 60
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ نداشتم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ نداشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ در هیچ سطحی نیست
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 2 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:پریدخت
سن شما:21
نام شما داخل سرور:_Milad
سطح ( Level ) شما🕧
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Ng PD FMS FuryDark Saints
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ کیک شدم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟o,f
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟2 3 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟نام واقعی شما: Mobin
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: AmazinG
سطح ( Level ) شما:20
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Medic & Kole Mafia Ha 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Mafia Yakuza : Estefa Leader

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Awlie
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ Roz Haye Tatil 24 Sa'at .. Qeyre Tatil 2 Sa'at
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: مهرداد
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: MobhaM
سطح ( Level ) شما: 25
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ همه
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟یادم نمیاد

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ بد نیست
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 4
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:marlos
سن شما:27
نام شما داخل سرور:_EviL_
سطح ( Level ) شما:29
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟mafia
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estfae

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8v9
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:علیرضا
سن شما:17
نام شما داخل سرور:davidvilla
سطح ( Level ) شما:5
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نداشتم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟تا الان نداشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟متوسط
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5 ساعت حداقل
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله کامل

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۸ در 02:11، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در Azeroth، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:adel
سن شما:16
نام شما داخل سرور:adel138
سطح ( Level ) شما:14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عااالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10 ساعت از یک ظهر ب بعد
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ کاملا


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمد
سن شما:15
نام شما داخل سرور:HuGo
سطح ( Level ) شما:14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟medic برا یانکه بیام azroth

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالییییی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 سعت 2ظهر تا 12 شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله بله 100%

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمد
سن شما:15
نام شما داخل سرور:HuGo
سطح ( Level ) شما:14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟medic برا یانکه بیام azroth

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالییییی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 سعت 2ظهر تا 12 شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله بله 100%

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:مانی
سن شما:17
نام شما داخل سرور:Mr_KilLeR
سطح ( Level ) شما:7
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟مدیک | استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بد نیست
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:مانی
سن شما:17
نام شما داخل سرور:Mr_KilLeR
سطح ( Level ) شما:7
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟مدیک | استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بد نیست
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Joseph
سن شما: 18
نام شما داخل سرور: Joseph
سطح ( Level ) شما: 42
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ سابلیدر فکشن معلمی      لیدر فکشن پزشک       اداره پلیس
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ استعفا 

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ متوسط 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ آنلاینی  حداقل 5 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:علی
سن شما:12
نام شما داخل سرور:AliKilller
سطح ( Level ) شما:16
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟School,NR
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟2 FW در 1 هفته

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمد مهدی
سن شما:15
نام شما داخل سرور:Loki
سطح ( Level ) شما:24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟فکشن هایMedic و FBI
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟به نظر خودم عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 تا 10 ساعت از 12 تا 20 یا 12 تا 22 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 21 ساعت قبل، TheVipeR گفته است :

@Joseph

                             

درخواست شما قبول شد | آماده تست باشید 

  •  

درخواست پس گرفته شد 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 1 ساعت قبل، TheVipeR گفته است :

@Loki

درخواست شما قبول شد | آماده تست باشید ! ساعت 15:30 در سرور حضور داشته باشید !

توجه:ملاک برای عضویت آگاهی شما به قوانین مافیا و گانری خوب در وار میباشد !

با کمال شرمندگی درخواست عضویت پس گرفته شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن