رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

نام واقعی شما:aMir
سن شما:19
نام شما داخل سرور:AmirHayula
سطح ( Level ) شما39
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Fc
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Nice
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟2                                                                                                                                                                                               آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 16 دی 1397 در 00:09، Wild_ گفته است :

@Mersad
درخواست شما تایید شد!

نام واقعی شما:پوریا
سن شما:17
نام شما داخل سرور:pori007
سطح ( Level ) شما:
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در هیچ فکشنی نبوده ام

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 28 آبان 1397 در 02:10، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در Avengers، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:salar
سن شما:19
نام شما داخل سرور:nigan
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hich
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟hich

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟pro
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8ya9
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Ali
سن شما: 18
نام شما داخل سرور: BuGGeR
سطح ( Level ) شما: 36
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ All Faction / AllDp's | All Mafia Joz AvG / Helper / Leader Of Azeroth Family/ Sub Leader News Reporter
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Nabodan = KicK

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Aliw
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ Time Haye War Bishtar
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:milad

سن شما:21

نام شما داخل سرور:themiladmk 

سطح ( Level ) شما:21

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hich

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟dar factioni naboodam

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟bala

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟13saat

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Mahdi
سن شما: 20
نام شما داخل سرور: Map22
سطح ( Level ) شما: 24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ All
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Kick

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Bad Ni
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ Ziad
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Y

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 28 آبان 1397 در 02:10، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در Avengers، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
: مانی
سن شما: ۱۵
نام شما داخل سرور: BitteR
سطح ( Level ) شما: 6
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟هیچ

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ دو تا چار ساعت ۱۲-۱۵
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بلی

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

بررسی شد..

درخواست های بالا تایید شد آماده تست گان باشید با تشکر.

 

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 28 آبان 1397 در 02:10، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در Avengers، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:Nima
سن شما:15
نام شما داخل سرور:(TheEnd)
سطح ( Level ) شما:23
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic&Dark Saints&Fury&Nr&Yakuza
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Nice
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10T12
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟y


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:behnam
سن شما:16
نام شما داخل سرور:behnam84m
سطح ( Level ) شما:21
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic. Yakoza
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟raftn leader

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8t12
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟yes

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Mahdi
سن شما:15
نام شما داخل سرور:Red_mahdi
سطح ( Level ) شما:7<8
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟من در هیچ فکشنی نبودم 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در هیچ فکشنی حضور نداشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟دست فرمون عالی و تیراندازیم عالیه
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6 تا 7 یا 5 ساعت 1تا 7 2 تا 7 یا 8 بعضی شبا 9تا12 ودر روز های تعطیل بیش از 10 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله %100

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: امیر
سن شما: 18
نام شما داخل سرور: Awmir_EZzRaEiL
سطح ( Level ) شما: 60
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ اکثر جاها بودم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ خیلی وقته یادم نیس

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ بد نیس
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 2-3 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

  • Haha 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

In The Name Of God
نام واقعی شما:shayanadler
سن شما:15
نام شما داخل سرور:shay
سطح ( Level ) شما:15
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید?Medic X2_Mafia-yakuza-azruth_PD
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Kick
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Good
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟
Yeah

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: arshiya
سن شما: 21
نام شما داخل سرور: HoPPeR
سطح ( Level ) شما: 21
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medic 2
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ good 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 12saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟yes

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:milad

سن شما:22

نام شما داخل سرور:themiladmk 

سطح ( Level ) شما:23

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟mafia

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟time

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟bala

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟13

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 28 آبان 1397 در 02:10، Parsa_AvengeR گفته است :

 


نام واقعی شما:Hp3Ein
سن شما:17
نام شما داخل سرور:Ho3EiN_Es
سطح ( Level ) شما:36
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Good
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10h
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Are

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 28 آبان 1397 در 02:10، Parsa_AvengeR گفته است :

نام واقعی شما:شقایق
سن شما:22
نام شما داخل سرور:_ShaGhaYeGh_
سطح ( Level ) شما:26
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مافیا یاکوزا و مدیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟دلبخواه

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوبه
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟اکثرا هستم
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:میلاد
سن شما:22
نام شما داخل سرور:themiladmk 
سطح ( Level ) شما:23
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مافیا
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟تایم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بالا
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟13
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: شایان
سن شما: 15 
نام شما داخل سرور: _Archer_
سطح ( Level ) شما: 36
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ فیوری
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 12 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Archer
سن شما:17
نام شما داخل سرور:_ArcheR
سطح ( Level ) شما:36
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Good
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟21h
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Are

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمامی درخواست های بالا تایید شد آماده تست باشید.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:sina

سن شما:17
نام شما داخل سرور:GHOSTS12
سطح ( Level ) شما:16
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟_
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟NAMOODAM

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟AALI
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 5SAAT
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟BALE


 

ویرایش شده توسط GHOSTS12

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: عرشیا
سن شما: 21
نام شما داخل سرور: HoPPeR
سطح ( Level ) شما: 21
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ مدیک ×2
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 12 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: نیما
سن شما: ۲۱
نام شما داخل سرور:nimaking1122
سطح ( Level ) شما:6
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟.....
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟......

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟رانندگی به نظر خودم عالی و تیراندازی معمولی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۹به بالا
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:شروین
سن شما:14
نام شما داخل سرور:shervin_ghodsi
سطح ( Level ) شما:3
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟خیر
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نبودم در فکشنی

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Ami
سن شما:14
نام شما داخل سرور:AmirKashy
سطح ( Level ) شما:28
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+15
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن