رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده


نام واقعی شما: علی
سن شما: 18
نام شما داخل سرور: ALIJOOIBAR
سطح ( Level ) شما:
Name: ALIJOOIBAR | Level: 28 | Faction: Civilian(0)
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ (NR Rank 1) - (Edare Police Rank 1) - (Police Federal Rank 1) - ( Mafia Yakuza Rank 1) - ( Mafia Dark Stains Rank 1 ) - ( NG Rank 1 )
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ 
All Factions  Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10 - 12 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله کامل

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Arya
سن شما:17
نام شما داخل سرور:amir_shayea
سطح ( Level ) شما:18
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟mafia
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ekhraj

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8تا۱۰ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:sajjad 
سن شما:17
نام شما داخل سرور:Sajjad2k19
سطح ( Level ) شما25
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Fc
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Ez Pz Sco Ez 

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Nob *****
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟1min
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟na

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:baqer
سن شما:17
نام شما داخل سرور:OweN666
سطح ( Level ) شما30
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Fc
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Ez Pz Sco Ez 

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Nob *****
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟1min
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟na

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: مجتبی

سن شما: 17

نام شما داخل سرور: mojtaba82

سطح ( Level ) شما: 7

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ هیچی

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ هیچی

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 8/10

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ بالای 7 ساعت

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: علیرضا
سن شما: 19
نام شما داخل سرور: Alireza_mghn
سطح ( Level ) شما: 10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ بله
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ مدیک / استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ خیلی عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ روزانه 12 ساعت و بین ساعت 8 صبح تا 8 شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 27 آبان 1397 در 14:40، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در Avengers، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:alireza
سن شما:18
نام شما داخل سرور:jonie
سطح ( Level ) شما:18
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟school r2
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:amirhossein
سن شما:18
نام شما داخل سرور:(_AmirHo3ein_)
سطح ( Level ) شما:31
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic v pd v ng v yakuza v fury v sub fms v azeroth sub
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟khobe
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:reza
سن شما:19
نام شما داخل سرور:Breaker
سطح ( Level ) شما:41
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟all
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟...
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟yes

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درخواست های بالا قبول شد ! آماده تست باشید !

ویرایش شده توسط Grand_MasteR

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Sina
سن شما:20
نام شما داخل سرور:Cinaw7238r
سطح ( Level ) شما:70
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟all
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Demote Leader

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7-8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟100%

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:عرشیا
سن شما:15
نام شما داخل سرور:DRAGON__GAMER
سطح ( Level ) شما:9
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟خیر
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟من تا به حال در فکشنی حضور نداشتم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

  •  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ام واقعی شما: سبزعلی
سن شما: 6
نام شما داخل سرور: ThomaS
سطح ( Level ) شما: 51
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ نه تازه اومدم سرور
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ فکشن نبودم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 85/85
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 23ساعتو 59 دیقه
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بگی نگی

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Meysam
سن شما:3333
نام شما داخل سرور:Wild
سطح ( Level ) شما:65
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟....
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟0
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟yes

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:mehdi
سن شما:18
نام شما داخل سرور:SNAKE
سطح ( Level ) شما:16
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟khabarnegar
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟leave

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟bala
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale be toor kamel

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 28 آبان 1397 در 02:10، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در Avengers، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:morteza
سن شما:17
نام شما داخل سرور:Morteza____051
سطح ( Level ) شما:18
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟school
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Mehdi
سن شما: 20
نام شما داخل سرور: MinDLesS
سطح ( Level ) شما: 18
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟  Azeroth - dark - fbi - avenger 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Khob
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Sajjad
سن شما:17
نام شما داخل سرور:ISwjad
سطح ( Level ) شما:30
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Dsp | All Fac R2 | All Mafia | Sub Mafia Yakuza & Fury | Leader Fury | Leader Avengers
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa Az PD

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟0/5
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7 Saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Are

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@ISwjad درخواست شما قبول شد ! در سرور ممبر بنده TheEnD از شما تست خواهد گرفت (گانری ) !

ویرایش شده توسط Grand_MasteR
  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: علیرضا
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: Alireza_mghn
سطح ( Level ) شما: 12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ خیلی خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 12 ساعت / از 8 صبح تا 8 شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:RAMIN
سن شما:14
نام شما داخل سرور:RAMINREZI
سطح ( Level ) شما15
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟MEDIC
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟NATONESTAM GOZARESH KAR BEDAM

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟رRANANDEGI SHOTI VA GUN NICE
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10                                                                                                                                                                                               آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Mahdi
سن شما:15
نام شما داخل سرور:Red_mahdi
سطح ( Level ) شما:6
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟خیر در هیچ فکشنی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟هیچ فکشنی نبودم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خیلی خوب.خرفه ای
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3تا4 ساعت جمعه ها بیشتر 5تا8 2 تا 5 7 تا 9
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله کامل

ممنون از شما
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن