رفتن به مطلب
Iran MTA News
  • برای باخبر شدن از آپدیت های جدید سرور در کانال تلگرام ما عضو شوید. : iranmta@
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

ارسال شده در (ویرایش شده)

Wrong

بابا نمیشه فرستاد جان مادرتون اکسپت کنید

ویرایش شده توسط GodEarth

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Ali
سن شما: 20
نام شما داخل سرور: AliMazY
سطح ( Level ) شما: 22
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟

Nr R1

Medic R1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟gOoD
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟24h
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yes

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 1 دقیقه قبل، AliMazY گفته است :

نام واقعی شما: Ali
سن شما: 20
نام شما داخل سرور: AliMazY
سطح ( Level ) شما: 22
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟

Nr R1

Medic R1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟gOoD
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟24h
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yes

قبول شد

تست شما امروز ساعت 13:00 است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

نام واقعی شما: Amir
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: GodEarth
سطح ( Level ) شما: 35
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟nr yakuza medic s.l
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awlie
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yes

ویرایش شده توسط GodEarth

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 دقیقه قبل، GodEarth گفته است :

نام واقعی شما: Amir
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: GodEarth
سطح ( Level ) شما: 35
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟nr yakuza medic s.l
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awlie
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yes

قبول شد

تست شما امروز ساعت 14:00 گرفته میشود

اماده تست باشید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Amir
سن شما: 22
نام شما داخل سرور: KHaEN
سطح ( Level ) شما: 27
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Si
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yeap

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Mahdi
سن شما: 20
نام شما داخل سرور: Map22
سطح ( Level ) شما: 24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟all
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+3
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yea

  • Haha 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیر علی

سن شما:22

نام شما داخل سرور:amirali777

سطح{level} شما:9

سابقه حضور در چه فکشن هایی را داشتید:نداشتم

از اخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید{اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید ذکر کنید}:نداشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است:عالی

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه روز انلاین هستید:9ساعت

ایا قوانین را به طور کامل مطالعه کردید:مطالعه کردم و بلد هستم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیر علی

سن شما:22

نام شما داخل سرور:amirali777

سطح{level} شما:9

سابقه حضور در چه فکشن هایی را داشتید:نداشتم

از اخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید{اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید ذکر کنید}:نداشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است:عالی

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه روز انلاین هستید:9ساعت

ایا قوانین را به طور کامل مطالعه کردید:مطالعه کردم و بلد هستم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Abolfazl
سن شما:20
نام شما داخل سرور:MasterMind
سطح ( Level ) شما:32
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic-Mafia Azeroth
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Manage Nashoodan Khoob Fac Tavasoot Leader

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟[Full Time[Avg 8h
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیر علی

سن شما:22

نام شما داخل سرور:amirali777

سطح{level} شما:9

سابقه حضور در چه فکشن هایی را داشتید:نداشتم

از اخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید{اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید ذکر کنید}:نداشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است:عالی

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه روز انلاین هستید:9ساعت

ایا قوانین را به طور کامل مطالعه کردید:مطالعه کردم و بلد هستم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیر علی

سن شما:22

نام شما داخل سرور:amirali777

سطح{level} شما:9

سابقه حضور در چه فکشن هایی را داشتید:نداشتم

از اخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید{اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید ذکر کنید}:نداشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است:عالی

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه روز انلاین هستید:9ساعت

ایا قوانین را به طور کامل مطالعه کردید:مطالعه کردم و بلد هستم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ام واقعی شما: نیما
سن شما:17
نام شما داخل سرور: nimakiGG
سطح ( Level ) شما: 4
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ سابقه نداشته ام   ولی علاقه زیادی دارم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟  حضور نداشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 9 از 10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5 ساعت از 11 ظهر تا شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 28 آبان 1397 در 01:40، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در Yakuza، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:امیر
سن شما:۱۷
نام شما داخل سرور:THEBEST
سطح ( Level ) شما:14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ 

DARK  R1

FURY R1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا لیدر کیک اعضا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟GOOD
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟16H
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟y


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Aliakbar
سن شما:13
نام شما داخل سرور:_Turnado_
سطح ( Level ) شما:23
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Fury 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa Leader 

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Khob
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟18
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

 با سلام افراد تایید شده برای تست :

تاریخ زمان تست گیری : 1399/7/4 ساعت 22:00[10]

@_Turnado_ @THEBEST

ویرایش شده توسط TahaW
Eshtebah Horofat

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:heh
سن شما:5
نام شما داخل سرور:_Amirmohammad_
سطح ( Level ) شما:41
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hich
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟no

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟nch
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟heh
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟n

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درخواست شما Accept شد.

@_Amirmohammad_    ساعت 22:00 اماده باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:ابوالفضل
سن شما:13
نام شما داخل سرور:GAK1386
سطح ( Level ) شما:12 
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟در فکشنی نبودم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در فکشنی نبودم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 صبح تا 12 شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:ماهان
سن شما:14
نام شما داخل سرور:mahan7
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نبودم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نبودم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5+
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ساعت تست چنده

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:sajjad
سن شما:20
نام شما داخل سرور:sajjad0607
سطح ( Level ) شما:17
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟all mafia
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟leader estefa dad

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟are

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Amirmahdi
سن شما:16
نام شما داخل سرور:Amirmahdi3484 
سطح ( Level ) شما:26
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟FBI Medic Si Nr
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa Kick

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟y

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Amir
سن شما:22
نام شما داخل سرور:KHaEN
سطح ( Level ) شما:27
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Si
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10+
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yeap

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درخواست شما قبول شد اماده تست باشید

تماس خواهیم گرفت از شما....

@KHaEN

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: عبدالله 
سن شما: 18
نام شما داخل سرور: cfz21
سطح ( Level ) شما: 22
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ معلم 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ fw 

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 14
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


سن شما:16
نام شما داخل سرور:AngelOFdeat
سطح ( Level ) شما:7
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hichi
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟hichi

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟تیراندازی عالی رانندگی عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9تا12
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 27 آبان 1397 در 14:10، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در Yakuza، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:ALi
سن شما:16
نام شما داخل سرور:Ali_rowhi
سطح ( Level ) شما:13
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Dark | medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)? FW 2 ta

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)
در در 28 آبان 1397 در 01:40، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در Yakuza، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:دانیال 

سن شما:17
نام شما داخل سرور:Danial_AST
سطح ( Level ) شما:5
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟nabodam
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟nabodam

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟motaveset
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

ویرایش شده توسط Danial_AST
senamo eshteb zadam sharmande

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:شایان
سن شما: 16
نام شما داخل سرور:Shahinozone
سطح ( Level ) شما:23
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نداشتم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نبودم !

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟رانندگی عالی تیر اندازی خوب skill m4 1000 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5_6 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درخواست شما هم اکنون Acceptشد. ساعت 20:00 تست گیری شروع خواهد شروع شد.!

@shahinozone

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: سجاد

 

سن شما:17

 

نام شما داخل سرور:SAjjAD_Gh

 

سطح ( Level ) شما: 19

 

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Medic-Nr-Mechanic-S.i

 

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید) : استفا

 

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است : عالی👌           

 

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 18

 

ایا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: amin
سن شما:19
نام شما داخل سرور:Namdar
سطح ( Level ) شما:7
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Fury Darlsaints PD
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Khaste Shodan az Faction

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Bala
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ zohr saat 2 ta 10 shab
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)
در 3 ساعت قبل، TahaW گفته است :

درخواست شما با موفقیت Acceptشد زمان تست گیری ساعت 20:00 گرفته میشود.

@cfz21

@mehrshadkch1384

@Ali_rowhi

@Danial_AST

 key dobare vaghte test hasts lm haji bargha khonamon raft

ویرایش شده توسط Danial_AST
eshtebahi zadam zakhire

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:amin
سن شما:19
نام شما داخل سرور: Namdar
سطح ( Level ) شما:7
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Fury Darksaints
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Bi Hoseleg
i
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Bala
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ zohr az saat 2 ta 10 shab
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درخواست شما Accept.

@amin_mb منتظر تست باشید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:ایمان
سن شما:18
نام شما داخل سرور:iman1382
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا دادم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟رانندگی عالی تیراندازی خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6تا7ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟کاملا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن