رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

نام واقعی شما:arman
سن شما:18
نام شما داخل سرور:VEndor
سطح ( Level ) شما:11 
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟.......

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟.......
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟khob
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10+
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 28 آبان 1397 در 01:40، Parsa_AvengeR گفته است :

نام واقعی شما:محمدرضا
سن شما:17
نام شما داخل سرور:Timorededsec
سطح ( Level ) شما:12 تا چند ساعت دیگه 13
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟فکشن مدیک (در سروری دیگر)
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟اخراج نشدم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟مهارت رانندگی بسیار بالا - تیر اندازی قوی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ روزانه نزدیک 13 ساعت و تایم پلی بین 12 ظهر تا 4 صبح
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Mahdi
سن شما:15
نام شما داخل سرور:Red_mahdi
سطح ( Level ) شما:8
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟هیچ فکشنی نبودم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خیلی عالی 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6 تا 7 یا 5 ساعت 1تا 7 2 تا 7 یا 8 بعضی شبا 9تا12 ودر روز های تعطیل بیش از 10 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله کامل

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 28 آبان 1397 در 01:40، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در Yakuza، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:حمیدرضا
سن شما:17
نام شما داخل سرور:hulk127466
سطح ( Level ) شما:8
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نداشتم متاسفانه
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟من تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟17
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Erfan
سن شما:17
نام شما داخل سرور:ErFaNMarlboro
سطح ( Level ) شما:14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟moalemi
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟khosham nayoomad

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟saat5ta11shab
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید?bale

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Matin
سن شما:16
نام شما داخل سرور:Matin2020
سطح ( Level ) شما:24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟PD Rank 1 Medic Rank 1 S.i Rank 1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟بیشتر از 15ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید?بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ام واقعی شما:mohammad
سن شما:17
نام شما داخل سرور:mohammadcallme
سطح ( Level ) شما:18
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟mafia yakuza
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+7
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید?bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما:erfan
سن شما:18
نام شما داخل سرور:erfanro
سطح ( Level ) شما:13
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hichi
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟hichi

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟khob
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7-8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درخواست های بالا تایید شدند

 

اماده تست باشید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما:Amir
سن شما:16
نام شما داخل سرور:AMIRHOSEINESMI
سطح ( Level ) شما:29
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟FBi Pd Mafia Nr Medic Si
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟All Faction Estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Awlie
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+16
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale Kamelan

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Hossein
سن شما:20
نام شما داخل سرور:Ho3ein020
سطح ( Level ) شما:38
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Mafia
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟بیشتر از 12 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:mmd
سن شما:20
نام شما داخل سرور:mmd_heidri1100
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نبودم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی ب مولا
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7 از 12 تا 8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمدرضا
سن شما:16
نام شما داخل سرور:Timorededsec
سطح ( Level ) شما:13
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک (در سروری دیگر)
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟از سرور بیرون رفتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ رانندگی بسیار بالا . تیر اندازی خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ بین 10 تا 15 ساعت - بین ساعت های 12 ظهر تا 4 صبح
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:فرشاد

  1. سن شما:13

نام شما داخل سرور:farshad1386
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟در هیچ فکشنی حضور نداشتم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در هیچ فکشنی حضور نداشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب و بالا
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله کامل100%

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Mohamadmahdi
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: Fire_Soldier
سطح ( Level ) شما: 13
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ هیچ فکشنی نبودم.
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟.....//

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ اسکیل 3 تا اسلحه m4 uzi pistol 1000 رانندگی هم خوبه
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟حدودا روزی 8 ساعت بیشتر شب ها تا صبح پلی میدم .
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمد یاسین
سن شما:16
نام شما داخل سرور: Yasingamer13
سطح ( Level ) شما: 12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید:نه
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟16
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درخواست های بالا تایید شدند

 

اماده تست باشید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:مهدی 
سن شما:16
نام شما داخل سرور: MAHDI411483
سطح ( Level ) شما: 21
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید: dark saints r2
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ demote leader 

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12 ساعت ولی به خاطر زمان امتحان ها  کمتر میام ولی به زمان وار میرسم 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 28 آبان 1397 در 01:40، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در Yakuza، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:alirezaw
سن شما:17
نام شما داخل سرور:alirezaw
سطح ( Level ) شما:22
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟NR .R2 / PD x2 /medic / School /fury R2 / dark s
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ESTEFA

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟AWLI
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟BALE


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما ali
سن شما:18
نام شما داخل سرور:death77king 
سطح ( Level ) شما:18
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در فکشنی نبودم 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در فکشنی نبودم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟AWLI
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟اره به خوبی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمدیاسین
سن شما:16
نام شما داخل سرور: Yasingamer13
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟در هیچ فکشنی حضور نداشتم.
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در هیچ فکشنی حضور نداشتم.
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: MATIN 
سن شما:20
نام شما داخل سرور:MATIN HERMES
سطح ( Level ) شما:1
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟N VALI FIVM PLYER  5 SAL FIVM PLAY MIDADAM
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟MTA NABOODAM

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟KHOBE 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستی? 5 SAT
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟BALE

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمد مهدی معیری
سن شما:25
نام شما داخل سرور:85MMMoayyeri85
سطح ( Level ) شما:5
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نداشتم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در هیچ فکشنی نبوده ام

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:ارش
سن شما:16
نام شما داخل سرور:arashANS
سطح ( Level ) شما:13
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ندارم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در هیچ فکشن نبودم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟24
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟
بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درخواست های بالا تایید شدند

 

اماده تست باشید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: محمد

سن شما: 17

نام شما داخل سرور: HunterX

سطح ( Level ) شما: 15

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ هیچکدام 

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ نداشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ صبح از ساعت 6 تا 1

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

 

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 28 آبان 1397 در 01:40، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در Yakuza، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:mamadh84
سن شما:16
نام شما داخل سرور:mamadh84
سطح ( Level ) شما:17
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟news moalm medic mafia
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awlie
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟yes


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

  • Thanks 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: یاسین

سن شما:16

نام شما داخل سرور: Yasingamer13

سطح ( Level ) شما:12

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ حضور نداشتم

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ حضور نداشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: amirhosesein bayat
سن شما:20
نام شما داخل سرور: amirhossein_bayat
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ nadashtam
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ hozor nadashtam

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ kheili khoob
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ rozane 6 saat .kola 8 9 saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ bale

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:morteza
سن شما:16
نام شما داخل سرور:MORIS
سطح ( Level ) شما:9
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیجکدام
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟حضور نداشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب است
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3 ساعت 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن