رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

برای ورود به فکشن Yakuza Family
زیر همین پست 
پست بگذارید 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: تقی
سن شما: 10 
نام شما داخل سرور: xxxtentacion
سطح ( Level ) شما: 30
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ all
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ :)

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است: do panj ta dah ta
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 5h
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ yeah

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@taghi 
درخواست شما قبول شد 

اماده تست عملی باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: امین
سن شما: 14
نام شما داخل سرور: Mr_Black
سطح ( Level ) شما: 26
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ F.B.I Rank3/2 - NG Rank 2 - Medic Rank 2 - School Rank 2 - YakuZa Rank 1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Yakuza - استفا لیدر

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ حدودا 6یا7 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Mr.Black
درخواست شما قبول شد 
اماده تست عملی باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: میلاد
سن شما: 21
نام شما داخل سرور: Milad
سطح ( Level ) شما: 21
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ F.B.I Rank3/2 - NG Rank 2 - Medic Rank 2 - School Rank 2 - YakuZa Rank 1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Yakuza - استفا لیدر

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ حدودا 6یا7 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@RSI-Milad
درخواست شما قبول شد 
اماده تست عملی باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 •  
 • Member
 • ForumRank-Member.jpg.e6ffcca810b167c57e4
 • 3
 • 9 ارسال

نام واقعی شما: امیر
سن شما: 15
نام شما داخل سرور: _DemOn_
سطح ( Level ) شما: 20
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ F.B.I Rank3/2 - NG Rank 2 - Medic Rank 2 - School Rank 2 - YakuZa Rank 1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Yakuza - استفا لیدر

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ حدودا 6یا7 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@AmyrDemoN
درخواست شما قبول شد 
اماده تست عملی باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: میلاد
سن شما: 21
نام شما داخل سرور: Mohamad
سطح ( Level ) شما: 26
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ F.B.I Rank3/2 - NG Rank 2 - Medic Rank 2 - School Rank 2 - YakuZa Rank 1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Yakuza - استفا لیدر

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 10/10روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ حدودا 6یا7 ساعت

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

ویرایش شده توسط RSI-Milad

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:سینا
سن شما:24
نام شما داخل سرور:Hemen
سطح ( Level ) شما:42
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Fac  All Mafia
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Leader Fury استفا دادم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟به جدم نیستید در حدم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟2ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بلی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@|HeMeN|
درخواست شما قبول شد 
اماده تست عملی باشید !
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@RSI-Milad
درخواست شما قبول شد 
اماده تست عملی باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 1. نام واقعی شما:امیر حسین
  سن شما:15
  نام شما داخل سرور:amirkhan
  سطح ( Level ) شما:15
  سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچی
  از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نداشتم
  مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب
  روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟1_2
  آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: محمد
سن شما:17
نام شما داخل سرور:Mohammad021
سطح ( Level ) شما:17
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا دادم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Mahdi
سن شما:15
نام شما داخل سرور:_Evil_
سطح ( Level ) شما:37
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟mafia 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9ya10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟are

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:ali
سن شما:17
نام شما داخل سرور:HackeR
سطح ( Level ) شما:37
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟school
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟fosh dadm kick shodm

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟5
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ziad
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟are

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@_MAHDI_
درخواست شما قبول شد 
اماده تست عملی باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Amir
سن شما:17
نام شما داخل سرور:Amirhayula
سطح ( Level ) شما:25
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Faction
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟......

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟24
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۹/۲۰ در 22:38، Amir.Hm گفته است :
در در ۱۳۹۷/۸/۲۸ در 01:40، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در Yakuza، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
: SirMehdi
سن شما:18
نام شما داخل سرور:SirMehdi
سطح ( Level ) شما:5
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟N
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟na dashtam

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ رانندگی : عالی تیر اندازی: خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ بنده بالای ۷ ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله در خدمت شما هم هستم


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

همه درخواست ها به دلیل 
پر بودن فکشن رد می شود 
موفق پیروز باشید 

 • Thanks 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Amirmohamad
سن شما:18
نام شما داخل سرور:AMIR140
سطح ( Level ) شما:18
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Fury.Dark Saints
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Fury.Leader Estefa Dad

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Khoob
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9/10 Saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:mohammad
سن شما:17
نام شما داخل سرور:mohammadgta
سطح ( Level ) شما11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟schol , medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟kik

مهارت رانندگی و تیراندای شما در چه سطحی است؟Khoob
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3ta 9 shab
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن