رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

نام واقعی شما: امین
سن شما: 14
نام شما داخل سرور: Mr_Black
سطح ( Level ) شما: 24 
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ F.B.I Rank 3 | Medic Rank 2 | Ng Rank 2 | School Rank 2
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ استعفا دادم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ خوبه...
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 5الی7 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله !

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 نام واقعی شما:مهدی
سن شما:16
نام شما داخل سرور:Scorpion
سطح ( Level ) شما:32
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟همه جز مکانیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟pd estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوبه
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4 2ساعت شب 2ساعت ظهر
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@_Mehdi_

درخواست شما برای عضویت در فکشن YaKuZa قبول شد

آماده تست عملی باشید
 
در گیم سرور با آی دآیLiNuX تماس بگیرین برای گرفتن تست
 

 
  امضا LiNuX

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:amir mohammad
سن شما:18
نام شما داخل سرور:a_m_i_r_sl
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟medic__estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟رانندگی 100 تیراندازی خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 صبح تا 3 ظهر 5 شب تا 11:30 شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:مانی
سن شما:15
نام شما داخل سرور:Mr_KilLeR
سطح ( Level ) شما:7
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟medic استفا لیدر

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟9/9 10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟فقط 2ساعت برای وار هستم امتحان دارم بعد امتحان +5ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@MrKilleR
درخواست شما برای
 عضویت در
 فکشن YaKuZa قبول شد

آماده تست عملی باشید
 
در گیم سرور با آیدی LiNuX تماس بگیرین برای گرفتن تست
 

 
  امضا LiNuX

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Ramin
سن شما:15
نام شما داخل سرور:WeReWolF
سطح ( Level ) شما:34
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Fac's
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟....

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟99/100
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟Ziad
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bal Bali

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@RaMiN | KabiR
درخواست شما برای
 عضویت در
 فکشن YaKuZa قبول شد

آماده تست عملی باشید
 
در گیم سرور با آیدی LiNuX تماس بگیرین برای گرفتن تست
 

 
  امضا LiNuX 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Amin
سن شما: 14
نام شما داخل سرور: Mr_Black
سطح ( Level ) شما: 25
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ F.B.I Rank 3 And 2 | NG Rank 2 | Medic Rank 2 | School Rank 2
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ F.B.I | استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 10/9
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 7یا 5 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله 100%

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Mr.Black
درخواست شما برای عضویت در فکشن YaKuZa قبول شد

آماده تست عملی باشید
 
در گیم سرور با آیدی LiNuX تماس بگیرین برای گرفتن تست
 

 
  امضا LiNuX 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 نام واقعی شما: کیهان
سن شما: 19
نام شما داخل سرور: keyhanmz
سطح ( Level ) شما: 15
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10 ساعت معمولا ظهر به بعد
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شماصاٌلًٍحًٌٍ
سن شما:15
نام شما داخل سرور:_SaleH_
سطح ( Level ) شما:32
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟همه فکشن ها
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟دیموت لیدر

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟متوسط
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+3 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@_SaleH_
درخواست شما برای عضویت در فکشن YaKuZa قبول شد

آماده تست عملی باشید
 
در گیم سرور با آیدی LiNuX تماس بگیرین برای گرفتن تست
 

 
@Keyhanmz

درخواست شما به دلیل نداشتن مهارت کافی رد شد !!
 
  امضا LiNuX 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:  Ali
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: Exploit
سطح ( Level ) شما: 8
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ (Mafiaye  : Fury , Dark) , (Medic , School)
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefaye Leader

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Maharat Ranandegi :50%    Maharat Tirandazi :80 or 90 %
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 6 or 7
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ 100 %

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:abas
سن شما:2
نام شما داخل سرور:FaRMAnDe
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟---
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟----

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟good
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8h
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ye

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:taha
سن شما:16
نام شما داخل سرور:IRan_Higher
سطح ( Level ) شما:  14
mta-screen_2019-01-13_16-56-20.png.10574c1744aa00083447b51d1e313516.png

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ hichi
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ naboodam to hich faction
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ full
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10saat az 14 ta 23
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ bale

ویرایش شده در توسط IRAN_HIGHER

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۸ در 01:40، Parsa_AvengeR گفته است :

نام واقعی شما:Mostafa
سن شما:17
نام شما داخل سرور:Moserois
سطح ( Level ) شما:14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Nothing
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟No Faction

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Good
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ziad
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ب ن ب


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما:پوریا
سن شما:15
نام شما داخل سرور:_LeMoN_
سطح ( Level ) شما:8
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟mafia&NR
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟به خاطر اومدن به این فکشن

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ساعت 10-23 حدود 2 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@_LeMoN_
درخواست شما برای عضویت در فکشن YaKuZa قبول شد

آماده تست عملی باشید
 
در گیم سرور با آیدی LiNuX تماس بگیرین برای گرفتن تست
 
و بقیه ی درخواست ها به دلیل نداشتن مهارت کافی رد شد !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما:ali
سن شما:18
نام شما داخل سرور:ali_shadow
سطح ( Level ) شم21
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟fury,ng,fbi,pd
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ng estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3 یا4
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×