رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

برای عضویت در Yakuza، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:
سن شما:
نام شما داخل سرور:
سطح ( Level ) شما:
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: شهاب
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: VitoCorleone
سطح ( Level ) شما: 12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Azeroths / NR
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟....

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ بدک نی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 2H
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:مهدی
سن شما:16
نام شما داخل سرور:_Mehdi_
سطح ( Level ) شما:30
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ همه
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟خستگی از فکشن

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟8
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5.6 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Mobin
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: DeadLine
سطح ( Level ) شما: 18
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Mafia Ha
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ AvengerS Deamot Shodan Leader

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟1 Sa'at Nim
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Y

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:امیرحسین
سن شما:14
نام شما داخل سرور:amirkhan
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نداشتم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نداشتم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟متوسط
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3--4
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله تقریبا

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۸ در 01:40، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در Yakuza، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:reza
سن شما:19
نام شما داخل سرور:rezamotaghinia79
سطح ( Level ) شما:7
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟خیر
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟تا ب حال نبودم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

ویرایش شده در توسط rezamotaghinia79

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۸ در 01:40، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در Yakuza، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:سهند
سن شما:۱۴
نام شما داخل سرور:sahandkhan
سطح ( Level ) شما:5
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟بخاطر لولم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۵.۶ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: اسماعیل
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: EsiD4nger
سطح ( Level ) شما: 29
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ All Dp - All Mafia Joz Avengers - Nr
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Leader Bye dad

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 7/ 10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 2 3
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Yeah

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۸ در 01:40، Parsa_AvengeR گفته است :

نام واقعی شما: مهدی
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: mahdi_gamer
سطح ( Level ) شما: 15
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ nr medic fed
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ medic estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 10/10 9/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 9 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 
نام واقعی شما:شایان
سن شما:19
نام شما داخل سرور:SHAYANDARK00
سطح ( Level ) شما:7
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ کدام

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟تا به حال در هیچ فکشنی نبودم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:mahdi
سن شما:14
نام شما داخل سرور:_Evil_
سطح ( Level ) شما:28
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟mafia
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estfae

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7v6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:erfan
سن شما:19
نام شما داخل سرور:gopnix
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ ----
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟----
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ drive:10/10  gunneri 8/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5ta 10saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:erfan
سن شما:19
نام شما داخل سرور:gopnix
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ ----
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ ----
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ drive 10/10 gunning 8/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5ta10h
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در هم اکنون، gopnix گفته است :

نام واقعی شما:erfan
سن شما:19
نام شما داخل سرور:gopnix
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ ----
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ ----
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ drive 10/10 gunning 8/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5ta10h
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

@gopnix درخواست شما قبول شد 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Parsa 

17 

7

مدیک بودم

بخاطر در امد کم از مدیک خارج شدم

رانندگی 8/10 تیر اندازی 10/10 

4 تا 8 ساعت

بله مطالعه کردم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: محمد مهدی
سن شما:15
نام شما داخل سرور:Loki
سطح ( Level ) شما:17
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ استفا دادم خسه شدم چون نمیتونستم از گان استفاده کنم و پیوستن به مافیا.

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟به نظر خودم عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5یا6 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:پارسا
سن شما:14
نام شما داخل سرور:parsamirzaee
سطح ( Level ) شما:14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic nr
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟کیک شدم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟رانندگی 10/10 تیر اندازی 8/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟بستگی به مدرسه داره +6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیر حاتمی
سن شما:17
نام شما داخل سرور:AmirHm
سطح ( Level ) شما:6
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟dark saints
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟یه مدت نبودم fp60 شدم کیک شدم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب به سمت عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟2 ساعت یا بیشتر
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×