Recommended Posts

اسم شما در بازی؟0_ DANGERDOD_)

 • لول / سطح شما در بازی؟ 13
 • تعداد رسپکت های شما: 26/52
 • لینک عکس از F1 -> stats:dd0g_img_20180202_201938_thumb.jpg
 • نام واقعی شما؟ امین
 • سن واقعی شما؟ ۱۶
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید! خوش اخلاق و مودب 
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟ ۵_۷
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟ ۱_۲
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟  دارک ساینس رنک دو
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟ کیک شدن لیدر و بهم ریخته شدن فکشن
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح) فکر میکنم جای خوبیست و میتونم  پیشرفت کنم
 • چرا فکر می کنی که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون دوست دارم تجربه کنم 
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید: ۹
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید: ۹
 • لینک عکس از skills:rnq_۲۰۱۸۰۲۰۵_۲۲۳۹۲۸_thumb.jpg
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟ خیر نیستم
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟ بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟ ۲_۳

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اسم شما در بازی؟behnam_fox
 • لول / سطح شما در بازی؟5
 • تعداد رسپکت های شما: 0/20
 • لینک عکس از F1 -> stats:پیوست شده
 • نام واقعی شما؟بهنام
 • سن واقعی شما؟21
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید!
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟4-5
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟5-6
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟خیر
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح) برگرداندن آرامش به شهر و ایجاد محیطی سالم برای شهروندان گرامی تا شهری بدون خلاف و سالم داشته باشیم
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون ک مجموعه هدفمند در راه برقراری نظم در جامعه می باشد و باعث رضایت شهروندان و تلاش برای شهری بدون تخلف می باشد
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید:8.5
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید:5
 • لینک عکس از skills:
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ بله
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ بل
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟خیر
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟بله
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟5-6 ساعت

operator.PNG

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اسم شما در بازی؟MaZDAGTR520
 • لول / سطح شما در بازی؟7
 • تعداد رسپکت های شما: 8/24
 • لینک عکس از F1 -> stats:mta-screen_2018-02-07_12-19-16.thumb.png.a16738e0bf8a4eac78b714db35ee483b.png
 • نام واقعی شما؟آرش
 • سن واقعی شما؟13
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید!عاشق هیجان و رانندگی , زیاد منت سر کسی هم نمیذارم P:
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟5-2
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟یک هفته در میون در روز های : شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه و چهارشنبه 5ساعت
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟خیر
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟نداشته ام
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح)از خلاف جلوگیری کنم
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح)قوانین جالبی داره و همونطور که گفتم,عاشق هیجان ام
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید:9
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید:5
 • لینک عکس از skills:زیاد به تمرین با تفنگ علاقه ایی ندارم ولی خوب...mta-screen_2018-02-07_13-14-15.thumb.png.7723011f79d17a474be0059e6e87fd1e.pngآیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ بله
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ بله
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟خیر اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟بله کاملا
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟بله کاملا
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟30min-1h

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اسم شما در بازی؟TiNMaN
 • لول / سطح شما در بازی؟13
 • تعداد رسپکت های شما: 7/52
 • لینک عکس از F1 -> stats:mta-screen_2018-02-07_14-07-10.thumb.png.5a8e9cf5398b9c2dfdd6a3ce40696470.png
 • نام واقعی شما؟کیارش
 • سن واقعی شما؟14
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید!فکر میکنم بتونم به این فکشن کمک کنم
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟4
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟1
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟ 5medic rank3 هفته
 •  
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟خسته شده بودم میخواستم تغییر فکشن بدم
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح) کمک به پلیر ها
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح) بهش علاقه زیادی دارم
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید:8
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید:7
 • لینک عکس از skills:mta-screen_2018-02-04_16-26-35.thumb.png.8da52b01ef72f185b5d583e8449eb147.png
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟ نیستم
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟ بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟ 2_1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟Mr_r4mtin

 • لول / سطح شما در بازی?297
 • تعداد رسپکت های شما: 75/116
 • لینک عکس از F1 -> stats:
 • Untitled.png
 • نام واقعی شما؟رامتین
 • سن واقعی شما؟17
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید!I Love PD
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟24 ساعت
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟0 ساعت
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟pd ng fbi fuy azeroth yakuzza avengers nr medic
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟هر کدوم یه دلیله متفاوتی داشته ...
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح)با توجه به add شدنه cmd /dozdi در روز حدوده 100 تا w 1 و 2 وجود داره که زیاد رسیدگی نمیشه !! ولی بنده میخوام وارده این فکشن شم و غوغا کنم .... :)
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح)leader - members خوبی داره D:
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید:20
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید:20
 • لینک عکس از skills:
 • mta_screen_2018_02_09_19_23_02.png
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟نیستم ولی اگر بودم پرداخت میکردم
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟بله حتی بدترین دشمن 3>
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟بله 1000 درصد
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟بله ولی مطمئن باشید این اتفاق نمیفته ....
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟24 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اسم شما در بازی؟ ehsangh
 • لول / سطح شما در بازی؟ 38
 • تعداد رسپکت های شما: 109
 • لینک عکس از F1 -> stats:
 • نام واقعی شما؟ ehsan
 • سن واقعی شما؟16
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید! ehsanghamnavaz 16 sal tehran
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟6
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟1
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده  اید؟ لیدر بودم
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟ خسته شدم
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ علاقه (حداقل 1 خط توضیح)
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟ علاقه (حداقل 1 خط توضیح)
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید:9
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید:5
 • لینک عکس از skills:
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟خیر  اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟ خیر
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟ بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟ بله 2 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟MrFuriouS

لول / سطح شما در بازی؟ 27

تعداد رسپکت های شما: 50/108

لینک عکس از F1 -> stats: 

http://s9.picofile.com/file/8319108034/screenshots.rar.html

نام واقعی شما؟ MohammaD

سن واقعی شما؟15

خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید! iM MrFuriouS

در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟5 - 6

در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟ 15

آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟ Police Department [Rank 6] 7week - Police Federal [Rank 6] 3weekNews Report [Rank 2] 2week

اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟ حوصلم سر رفت :|

هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح) نداشتن ممبر :|

چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح) نداشتن ممبر :|

به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید: 8

به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید: 7-8

لینک عکس از skills:
http://s9.picofile.com/file/8319108034/screenshots.rar.html

آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ بعله

آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ بعله

آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ بعله

آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟ نه نیستم

آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن) مودبانه برخورد کنید؟ بعله

آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟ بعله

آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟ بعله

آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟بعله 4-5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اسم شما در بازی؟ SlenderMan
 • لول / سطح شما در بازی؟ 13
 • تعداد رسپکت های شما: 50/52
 • لینک عکس از F1 -> stats:mta_screen_2018_03_31_10_21_08.png
 • نام واقعی شما؟ مهدی
 • سن واقعی شما؟ 15
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید! خوبم دیگه B|
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟ 5h
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟ 30 min
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟ school 1 - NR 1
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟ کم پول داشت
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح) جلوگیری از wanted
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح) police  خوبه دیگه
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید: 9
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید: 7
 • لینک عکس از skills:mta_screen_2018_03_31_10_21_26.png کمه چون من [/tamrin] نمیرم
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ بله
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ بله
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟ نیستم
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟ بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟ 24 ساعت بازه

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 2/11/2018 در 10:30، SlenderMan گفته است :
 • اسم شما در بازی؟ SlenderMan
 • لول / سطح شما در بازی؟ 13
 • تعداد رسپکت های شما: 50/52
 • لینک عکس از F1 -> stats:mta_screen_2018_03_31_10_21_08.png
 • نام واقعی شما؟ مهدی
 • سن واقعی شما؟ 15
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید! خوبم دیگه B|
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟ 5h
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟ 30 min
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟ school 1 - NR 1
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟ کم پول داشت
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح) جلوگیری از wanted
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح) police  خوبه دیگه
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید: 9
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید: 7
 • لینک عکس از skills:mta_screen_2018_03_31_10_21_26.png کمه چون من [/tamrin] نمیرم
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ بله
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ بله
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟ نیستم
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟ بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟ 24 ساعت بازه

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اسم شما در بازی؟ ehsangh
 • لول / سطح شما در بازی؟38
 • تعداد رسپکت های شما:  106x/x
 • لینک عکس از F1 -> stats: lx3e_mta-screen_2018-02-10_23-47-57.png
 • نام واقعی شما؟ehsan
 • سن واقعی شما؟ 16
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید! احسان 16 ساله از تهران
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟ 6
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟ 1
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟ بله ng pd fbi ...
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟ خسته شده بودم
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ علاقه شدید. (حداقل 1 خط توضیح)
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟لیدر خوب (حداقل 1 خط توضیح) علاقه شدید .
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید: 9
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید: 9
 • لینک عکس از skills:aalx_mta-screen_2018-02-11_15-51-26.png
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ بله  لینک این قوانین www.forum.iranmta.ir
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ بله  لینک این قوانین www.forum.iranmta.ir
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ بله  لینک این قوانین ......
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ خیر اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟ خیر
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟ بله 100%
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟  بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ بله  اگر آره ، روزانه چند ساعت؟2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اسم شما در بازی؟Mohamad_mahdi66
 • لول / سطح شما در بازی؟22
 • تعداد رسپکت های شما: 69/88
 • لینک عکس از F1 -> stats:zyzj_mta-screen_2018-02-11_15-53-06.png
 • نام واقعی شما؟محمد مهدی
 • سن واقعی شما؟16  
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید!پسری باحال و مهربون
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟3.4ساعت
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟ خیلی کم شاید هیچی!
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟medic(rank 2 and sub.2mah)avenger(sub 1.2mah) fms(rank 4 1.2mah) pd(rank 1.1mah) yakuza(sub leader and rank 3 1mah) fury(1mah)
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟ لیدر استعفا داده یا فکشن ها ریست شده بود
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح) ایجاد نظم در pd و یک فکشن خوب درست کردن
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون که رفیقم لیدرش هست
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید: 9
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید: 9
 • لینک عکس از skills:7d84_mta-screen_2018-02-11_16-03-27.png
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ بله
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ بله
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ خیر
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟ بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟ 7.8 ساعت

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اسم شما در بازی؟ ArkGame
 • لول / سطح شما در بازی؟ 14
 • تعداد رسپکت های شما: 2/56
 • لینک عکس از F1 -> stats:
 • mta-screen_2018-02-11_16-18-08.thumb.png.07e47b1052d9e92657d9a838d8963a42.png
 • نام واقعی شما؟ alireza
 • سن واقعی شما؟ 13
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید! chi begam kho 
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟ 1
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟ 5+
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟ y Medic NR Rank 1
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟ Tanavo
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح) Komak
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح) pool ndrm xD
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید: 10
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید: 10
 • لینک عکس از skills:
 • mta-screen_2018-02-11_16-17-34.thumb.png.feb5b8ed4b23cb1515f6303bd0b564dd.png
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین y
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ لینک این قوانین y
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین y
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟ n
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟ y
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟ y
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟ y
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟ 24 check midm

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اسم شما در بازی؟TiNMaN
 • لول / سطح شما در بازی؟13
 • تعداد رسپکت های شما: 7/52
 • لینک عکس از F1 -> stats:mta-screen_2018-02-07_14-07-10.thumb.png.5a8e9cf5398b9c2dfdd6a3ce40696470.png
 • نام واقعی شما؟کیارش
 • سن واقعی شما؟14
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید!فکر میکنم بتونم به این فکشن کمک کنم
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟4
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟1
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟ 5medic rank3 هفته
 •  
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟خسته شده بودم میخواستم تغییر فکشن بدم
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح) کمک به پلیر ها
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح) بهش علاقه زیادی دارم
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید:8
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید:7
 • لینک عکس از skills:mta-screen_2018-02-04_16-26-35.thumb.png.8da52b01ef72f185b5d583e8449eb147.png
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟ نیستم
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟ بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟ 2_1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 •   اسم شما در بازی؟ Pouya2000
 • لول / سطح شما در بازی؟ 13
 • تعداد رسپکت های شما: 7/52
 • لینک عکس از F1 -> stats: 
 • Untssitled.thumb.png.f40d1d6e423fec3da990789de060aeab.png
 • نام واقعی شما؟ ‎‎پویا
 • سن واقعی شما؟ 17
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید!  بچه خوبیم 9_9
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟ 6
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟ 2 &3
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟ بله ـ بنفش ـ ۱ ماه با رنک بالا
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟  لیدر فکشن عوض شد ـ کیک کرد همرو گفت دوباره درخواست عضویت کنین , منم  پیگیرش نشدم 
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح) تجربه کردن پلیس بودن 
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح)  چون وانتد بیشتری پیدا میشه تو این فکشن و همین منو علاقه مند کرد بیام این فکشن 
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید: 10
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید: 8
 • لینک عکس از skills:
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین : بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ لینک این قوانین : بله
 • سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟  نه نیستم
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟ بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟ بله ۲ ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اسم شما در بازی؟hossein_cpt
 • لول / سطح شما در بازی؟21
 • تعداد رسپکت های شما: x/x14
 • لینک عکس از F1 -> stats:mta-screen_2018-02-14_20-43-44.thumb.png.c7e68cdf4d452dc1518b1014aa75a9b1.png
 • نام واقعی شما؟hossein
 • سن واقعی شما؟21
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید!  :|
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟6h
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟3h
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟az lvl 5 ta lvl 21 too mafia boodam
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟tere che
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح) pool dar biaram
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح) tere che
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید: 10
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید:10
 • لینک عکس از skills:mta-screen_2018-02-14_20-48-44.thumb.png.46c6ec08a96aaff35ece838bbc49ef16.pngآیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟bale
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟bale
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟bale
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟na
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟y
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟y
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟y
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اسم شما در بازی؟TiNMaN
 • لول / سطح شما در بازی؟14
 • تعداد رسپکت های شما: 1/56
 • لینک عکس از F1 -> stats:mta-screen_2018-02-14_22-18-14.thumb.png.b95194f191ccd2ed8aa139299df39135.png
 • نام واقعی شما؟کیارش
 • سن واقعی شما؟15
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید!فکر میکنم بتونم به این فکشن کمک کنم
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟4-5
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟1
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟ 5medic rank3 هفته 
 • mafia dark saints
 •  
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟خسته شده بودم میخواستم تغییر فکشن بدم
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح) کمک به پلیر ها
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح) بهش علاقه زیادی دارم
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید:8
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید:8
 • لینک عکس از skills:mta-screen_2018-02-04_16-26-35.thumb.png.8da52b01ef72f185b5d583e8449eb147.png
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟ نیستم
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟ بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟ 2_1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اسم شما در بازی؟mohamad696
 • لول / سطح شما در بازی؟24
 • تعداد رسپکت های شما: x/x 86/96
 • لینک عکس از  F1 -> stats: bf5r_mta-screen_2018-02-04_21-38-44.png
 • نام واقعی شما؟ محمدمهدی
 • سن واقعی شما؟14
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید! نمیدونم چجور ادمی هستم
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟ 12 ساعت
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟ 1ساعت
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟ اره ng 1 pd 1 fbi 1 medic 3 ......
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟رفتن به فکشنی دیگر
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح) لیدر خوب
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح) لیدر و sub leader خوب
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید: 9 
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید: 8
 • لینک عکس از  skills: 01z7_mta-screen_2018-02-04_21-41-40.png
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟ خیر نیستم
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟ بله 100%
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟ بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟ اره 2 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.