Recommended Posts

 • اسم شما در بازی؟ AloneHero
 • لول / سطح شما در بازی؟ 32
 • تعداد رسپکت های شما: 185
 • لینک عکس از F1 -> stats: mta-screen_2018-04-25_21-00-52.thumb.png.d68893425edf84f4bd31349c5de3b588.png
 • نام واقعی شما؟ mani
 • سن واقعی شما؟ 15
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید! ادم خوبی ام
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟ 4 5
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟ 5 4
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟
  • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح) هدف ندارم
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح) خوبه
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید: 10
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید: 10
 • لینک عکس از skills: mta-screen_2018-04-25_21-03-59.thumb.png.439b69b441621d6bdceb5f1ef4cc5642.png
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ لینک این قوانین
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟ بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟ 1
 •  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اسم شما در بازی؟parsajuun
 • لول / سطح شما در بازی؟9
 • تعداد رسپکت های شما: 0/39
 • لینک عکس از F1 -> stats:mta-screen_2018-05-01_21-00-37.thumb.png.2ee0584c4c1b0e81b507f471a51145c9.png
 • نام واقعی شما؟parsa
 • سن واقعی شما؟12
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید! parsa hastam
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟ ....
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟....
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟ medic rank 1 va dobareh rank 2
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟medic khasteh konandeh
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح) alaghe
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح) alaghe
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید:6
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید:6
 • لینک عکس از skills:mta-screen_2018-05-01_21-00-53.thumb.png.bedee562ddaddb8bedd19b2259d9fb36.png
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانینyes
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ لینک این قوانینyes
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین yes
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟ no
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟ yes
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟yes
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟ yes
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟1

1 level ro khodaiii nadideh begirid

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اسم شما در بازی؟hemen
 • لول / سطح شما در بازی؟18
 • تعداد رسپکت های شما: x/x 50/72
 • لینک عکس از F1 -> stats:
 • نام واقعی شما؟هیمن
 • سن واقعی شما؟16
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید!کم حوصله
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟24
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟0
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟بله رنک 1
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟فکشن school جذابیتی نداشت
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح)گرفتن وانتد های 1و2
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح)پول توشه
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید:10
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید:9
 • لینک عکس از skills:
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟ نه
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟بله
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟2

mta-screen_2018-05-03_19-44-47.png

mta-screen_2018-05-03_19-46-04.png

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@hemenMTA

درخواست شما رد شد.

دلیل: مهارت نداشتن در اسلحه .

شما حداقل باید 2تا ازاسلحه هاتون مهارت کامل داشته باشید.

ویرایش شده در توسط MohammaDPaladiN

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اسم شما در بازی؟ TROLL
 • لول / سطح شما در بازی؟ 29
 • تعداد رسپکت های شما: 112/109
 • لینک عکس از F1 -> stats:
 • bigb_mta-screen_2018-05-08_19-17-15.jpg
 • نام واقعی شما؟ Mohammad
 • سن واقعی شما؟ 17
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید! آدم خوب و با معرفتی هستم
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟ 6
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟ 18
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟ بله لیدر آزروث و برای 2 هفته
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟ درس و زندگی
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح) کمک به دوستان و انجام وظیفه
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح) چونکه اداره پلیس جای بچه بازی و پارتی بازی نیست و جدی هستش
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید: 9
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید: 7
 • لینک عکس از skills:
 • qrz4_mta-screen_2018-05-08_19-22-18.jpg
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله 
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله 
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟ خیر
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟ بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟ آره 2 ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 7/17/2017 در 18:26، Rouzbeh گفته است :

z2hxk9umc143.png

 

درخواست عضویت در فکشن اداره پلیس

 

توجه: از قرار دادن پست های نامربوط در این موضوع خودداری فرمایید در صورت دیدن اخطار می گیرید.

توجه: تمامی درخواست های وضعیت فقط از طریق فروم و همین پست صورت میگیرد.

توجه: در صورتی که داخل گیم از لیدر درخواست تایید کردن فرم خود را بدهید، درخواست شما رد خواهد شد.

توجه: از قرار دادن پست های تکراری و اسپم کردن در زیر این پست خودداری کنید.

توجه: باید از روش زیر که قرار داده شده برای درخواست استفاده بکنید در غیر این صورت درخواست شما رد می شود.

 

** فرم درخواست عضویت در اداره پلیس: (جلوی هر سوال پاسخ بدهید) **

 • اسم شما در بازی؟pegah
 • لول / سطح شما در بازی؟11
 • تعداد رسپکت های شما: 11/44
 • لینک عکس از F1 -> stats:mta-screen_2018-05-02_18-21-02
 • نام واقعی شما؟hadi
 • سن واقعی شما؟16
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید!hard working and brave
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟9
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟0
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟no
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟no
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح)i m help  pol e  c i r a n  m t a 
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا با عث پیشرفت می شوم
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید:10
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید:9
 • لینک عکس از skills:mta-screen_2018-05-02_18-27-36
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بلهhttp://forum.iranmta.ir/index.php?/topic/6-قوانین-عمومی-سرور/
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ لینک این قوانین
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟

 

 

 

حداقل شرایط مورد نیاز برای درخواست عضویت

 

*** فعالیت زیاد در سرور

*** داشتن سطح بالای 10 در سرور(لول شما در سرور)

*** کامل کردن و درست پاسخ دادن به سوالات فرم

*** سابقه بن از سرور نداشته باشید

 

توضیحات تکمیلی

 

شما هنگام درخواست دادن، نباید در هیچ فکشنی یا مافیایی باشید

شما نباید هیچ فکشن پانیش (مجازات فکشن/مافیا) داشته باشید

فقط در همین تاپیک، پست درخواست عضویت بگذارید

درخواست شما پس از ارسال، طی 1 تا 72 ساعت آینده رسیدگی خواهد شد.  پس صبور باشید

 

--------------

موفق باشید ، فکشن اداره پلیس

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اسم شما در بازی؟meysam_mltft
 • لول / سطح شما در بازی؟16
 • تعداد رسپکت های شما: 0
 • لینک عکس از F1 -> stats:9v12_f1_thumb.jpg
 • نام واقعی شما؟meysam
 • سن واقعی شما؟19
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید!
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟6
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟12
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟نبودم
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟نبودم
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح)علاقه دارم
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح)دوست دارم  این فکشنو
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید:8
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید:7
 • لینک عکس از skills:jvix_proxy_sa_2018-05-12_03-21-52-492_th
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ بله
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ بله
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟خیر نیستم
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟بله
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟روزانه 4 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 7/17/2017 در 18:26، Rouzbeh گفته است :
 • اسم شما در بازی؟PEGAH
 • لول / سطح شما در بازی؟11
 • تعداد رسپکت های شما:8 28/44
 • لینک عکس از mta-screen_2018-05-16_12-56-01.png
 • نام واقعی شما؟HADI
 • سن واقعی شما؟15
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید!سریع شجا راننده عالی 
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟7ساعت
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟30دقیقه
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟خیر نبودم
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟خیر نبودم
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح)ایجاد نظم وامنیت در بازی
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون فکر کنم می توانم موفق شوم ویکم برای کسب در امد وسر گرم شدن
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید:10
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید:9
 • لینک عکس از skills:mta-screen_2018-05-16_13-00-42
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانینبلهhttp://forum.iranmta.ir/index.php?/topic/6-قوانین-عمومی-سرور/
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ لینک این قوانین
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟
 •  

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۶/۴/۲۶ در 19:26، Rouzbeh گفته است :
 • اسم شما در بازی؟reza7770
 • لول / سطح شما در بازی؟15
 • تعداد رسپکت های شما: 29/60
 • لینک عکس از F1 -> stats:mta-screen_2018-05-16_22-27-58.thumb.png.e579f593ee539c9f1964de50e32211c9.png
 • نام واقعی شما؟رضا
 • سن واقعی شما؟19
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید!اهل قوانین و با ادب
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟7تا8ساعت
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟حدود نیم ساعت
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟مکانیک و رنک 3و حدود 4هفته
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟مکانیک بودم قبلا ولی تکراری شده بود و چون علاقه به قوانین دارم اومدم اینجا
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح)اهل قوانین و علاقه بسیار به پلیس
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون علاقه و توانایی  دارم
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید:9
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید:8
 • لینک عکس از skills:mta-screen_2018-05-16_22-32-56.thumb.png.21285ee397d81f90c12261f0c73768bf.png
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ بله
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟بله
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟خیر
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟بله
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟بله حدود 1تا 2ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • لول / سطح شما در بازی؟11
 • نام واقعی شما؟هادی
 • تعداد رسپکت های شما: 31/44
 • لینک عکس از F1 -> stats:
 • mta-screen_2018-05-16_12-56-01.thumb.png.f64301e087d9ffd058b885ee5f6efd3a.png
 •  
 • نام واقعی شما؟hadi
 • سن واقعی شما؟15
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید!نمیدونم.. چیز خاصی به ذهنم نمیرسه
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟6
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟1
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟خیر
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟خیر نبودم
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح)ایجاد نظم وامنیت
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون فکر می کنم فردی موفقی باشم 
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید:10
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید:9
 • لینک عکس از skills:mta-screen_2018-05-16_13-00-42.thumb.png.a5f394ac0162b86f80baf777353caf9f.png
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟بله لینک این قوانین
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟بل لینک این قوانین
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟خیر
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟بله
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اسم شما در بازی؟reza_jericho
 • لول / سطح شما در بازی؟11
 • تعداد رسپکت های شما: 20/44
 • لینک عکس از F1 -> stats: i0s6_mta-screen_2018-05-17_05-27-03.png
 • نام واقعی شما؟رضا
 • سن واقعی شما؟15
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید! رضا هستم سابقه در حضور دو فکشن در ام تی ای
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟نمیکنم اصلا
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟0
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟ بودم ازروس و مدیک بدلایلی جدا شدم
  • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟کیک دادن منو دلیلش نمیدونم
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح) لیدرش رفیقمه و دوسش دارم
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح) فکشن خوبیه دیه خیلیم خوبه
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید:9.5
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید:7
 • لینک عکس از skills:  کلیک کنید!
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟بله
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟بله
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟خیر
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟1 ساعت در روز

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اسم شما در بازی؟  HoSeiN021
 • لول / سطح شما در بازی؟ 30
 • تعداد رسپکت های شما:  68/120
 • لینک عکس از F1 -> stats: http://s8.picofile.com/file/8326649192/Stats.rar.html
 • نام واقعی شما؟ حسین
 • سن واقعی شما؟ 18
 • خودتون رو به صورت مختصر حداقل در یک خط توصیف کنید! پسر خوبیم :D:D
 • در طول روز چند ساعت بدون sleep بازی می کنید ؟ 12
 • در طول روز چند ساعت داخل سرور sleep هستید؟ 2
 • آیا قبلا در فکشن / مافیا بوده اید؟ اگر آره چه رنکی داشته اید و چه مدت در آن فکشن بوده اید؟ بله ng رنک sub_leader   3 hafte
 • اگر قبلا در فکشن بوده اید، دلیل شما برای بیرون آمدن از فکشن قبلی خود چیست؟ استفا دادم به دلیل خسته شدن از فکشن
 • هدف شما برای پیوستن به فکشن اداره پلیس چیست؟ (حداقل 1 خط توضیح) از روی علاقه
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست ؟(حداقل 1 خط توضیح) نظم و قانون
 • به مهارت خود در رانندگی بین 1 تا 10 امتیاز دهید: 8
 • به مهارت تیراندازی خود از 1 تا 10 امتیاز دهید: 6
 • لینک عکس از skills:http://s8.picofile.com/file/8326649226/Skills.rar.html
 • آیا قوانین عمومی سرور رو کاملا بلدید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین مشترک Department را بلدید و کاملا مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا قوانین داخلی اداره پلیس را مطالعه کرده اید و به آن مسلط هستید؟ لینک این قوانین بله
 • آیا شما در لیست سیاه فکشن / مافیا هستید؟ اگر آره قبول می کنید که هزینه بیرون آمدن از لیست سیاه را سریعا پیداخت کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که باید با تمامی پلیر ها (چه داخل فکشن چه بیرون فکشن)  مودبانه برخورد کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که باید از دستورات رنک های بالاتر از خود در فکشن پیروی کنید؟ بله
 • آیا قبول دارید که در صورت نقض قوانین شما با 60 FP از فکشن اخراج خواهید شد؟ بله
 • آیا شما در انجمن فعال هستید؟ اگر آره ، روزانه چند ساعت؟ بله 2

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ اسماعیل

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ EsiD4nger

لول /سطح شما در بازی؟ 16/54respect

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 8 ساعت بدون اسلیپ / البته موقع امتحانات 1 یا 2 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) پیشرفت در سرور

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) امنیت سرور
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2 یا 3 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.