رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

برای عضویت در FaMouS، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:
سن شما:
نام شما داخل سرور:
سطح ( Level ) شما:
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: مهدی
سن شما17
نام شما داخل سرور
KinG_MahDi
سطح ( Level ) شما52
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ All Faction
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa LeadeR

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ بد نیس
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 2H
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Amir Hossein
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: Amirjamali123
سطح ( Level ) شما: 16
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ None
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ None

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Khoob
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 6H
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Yes

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: اسماعیل
سن شما: 17
نام شما داخل سرور:
EsiD4nger
سطح ( Level ) شما: 27
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Police Dp - FBI - National Guard - News Reporter - Azeroth Family - Dark Saints - Yakuza Family - BrotherHood

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ از سرور بای دادم و به لیدر گفتم کیک کنه
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ بستگی به لیدر داره !
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 2 تا 3 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Yeah !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۸ در 01:38، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در FaMouS، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:سهند
سن شما:۱۴
نام شما داخل سرور:sahandkhan
سطح ( Level ) شما:5
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟چون یکی دوروزه لول ۵ شدم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۵.۶ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: pcgamer
سن شما:18
نام شما داخل سرور:pc gamer
سطح ( Level ) شما:4
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را
 داشتید؟all faction
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6h
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟yes 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: امیر
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: Mr_SuLTaN
سطح ( Level ) شما: 17
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Mafia
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Yakuza estefa leader

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 4 ta 6 sa at
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Bale

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: شهاب
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: VitoCorleone
سطح ( Level ) شما: 12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ NR Azeroths
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟...

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟95/100
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 2H
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بلی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: امیرمهدی
سن شما: 15
نام شما داخل سرور: _DeMoN_
سطح ( Level ) شما: 16
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Yakuza
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa - Leader

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 8/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 2H
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بلی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ام واقعی شما: Ali
سن شما: 23
نام شما داخل سرور: FiMo
سطح ( Level ) شما:  28
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Azeroth
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ بازی نکردم KiCk شدم

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ FuLL
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 24ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ آره...اگه قانونی ام داره؟ :))

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: mmd

 سن شما: 17

نام شما داخل سرور: FuckThisLife 

سطح ( Level ) شما: 18

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ mafia nr

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟.. 

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ good

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ shb 5 saat

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ bale

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: مجتبی
سن شما: 18
نام شما داخل سرور: marcos
سطح ( Level ) شما: 18
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ همه
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ خارج نشدم لیدر رفت و ما کیک شدیم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ خوب 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟1تا11
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:کیهان
سن شما:19
نام شما داخل سرور:keyhanmz
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟من 3تا اکانت داشتم با همشون تو همه چی بودم.
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ متاسفانه رو همشون سریال لوک گذاشتم و بعد سیستممو عوض کردم:|

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟هردو بالا
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5 ساعت بین ساعت 11 صبح تا 11 شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:کیهان
سن شما:19
نام شما داخل سرور:keyhanmz
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟من 3تا اکانت داشتم با همشون تو همه چی بودم.
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ متاسفانه رو همشون سریال لوک گذاشتم و بعد سیستممو عوض کردم:|

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟هردو بالا
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5 ساعت بین ساعت 11 صبح تا 11 شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: میلاد
سن شما:21
نام شما داخل سرور:Milad
سطح ( Level ) شما:22
سابقه حضور در چه ف کشن‌هایی را داشتید؟همه فكشن ها به غير از مكانيک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا دادم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟٢ ٣ ساعت شب ها
آیا قوانین را ب ه طور کامل مطالعه کر د ه‌اید ؟ بله

ویرایش شده در سه‌شنبه ساعت 11:37 توسط

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
  •  

نام واقعی شما: امیر
 سن شما: 16
نام شما داخل سرور: Mr_SuLTaN
سطح ( Level ) شما: 18
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Mafia
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Fms Estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 4 ta 6 sa at
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Bale

ویرایش شده در توسط SuLTaN

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: AmirMahdi
سن شما:15
نام شما داخل سرور: _DeMoN_
سطح ( Level ) شما: 18
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Fury Fms 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 10 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟  6 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Bale

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×