خوش آمدید به ایران ام تی ای

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما می توانید با ارسال محتوای خود و یا پاسخ دادن به محتوای موجود به این سایت کمک کنید. شما قادر خواهید بود مشخصات خود را سفارشی کنید، امتیازات اعتباری را به عنوان پاداش برای ارسال محتوا دریافت کنید، در عین حال با سایر اعضا از طریق صندوق پستی خصوصی خود، و همچنین خیلی بیشتر ارتباط برقرار کنید!

پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

LastTime

جلسات

25 ارسال در این موضوع قرار دارد

جلسات و اطلاعیه های لیدر فکشن/مافیا

تمامی جلسات و میتینگ های هفته ای توسط لیدر در این بخش قرار خواهند گرفت

تمامی اعضای فکشن باید هفته ای این پست را نگاه کنند تا از اخرین اطلاعات با خبر باشند

حضور نداشتن در جلسات و میتینگ های گذاشته شده توسط لیدر ها 1 فکش وارن خواهد داشت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام
جلسه ی هفتگی پلیس فدرال
مورخ 2017/11/03 (96/8/12)
ساعت : 11:20 دقیقه ظهر برگذار میشود.
توجه: در صورت نبودن شما یک Faction Warn (اخطار اقلیت) دریافت میکنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام
جلسه ی هفتگی پلیس فدرال
مورخ 2017/11/09 (1396/8/18), [پنج شنبه]
ساعت : 20:10 دقیقه بعد از ظهر برگذار میشود.
توجه: در صورت نبودن شما یک Faction Warn (اخطار اقلیتدریافت میکنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام
جلسه ی هفتگی پلیس فدرال
مورخ 2017/11/17 (1396/8/25), [جمعه]
ساعت : 11:30 دقیقه قبل از ظهر برگذار میشود.
توجه: 
در صورت نبودن شما یک Faction Warn (اخطار اقلیتدریافت میکنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام
جلسه ی هفتگی پلیس فدرال
مورخ 2017/11/16 (1396/8/25), [جمعه]
ساعت : 11:30 دقیقه قبل از ظهر برگذار میشود.
توجه: 
در صورت نبودن شما یک Faction Warn (اخطار اقلیتدریافت میکنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام
جلسه ی هفتگی پلیس فدرال
مورخ 2017/11/23 (1396/9/2), [جمعه]
ساعت : 12:30 دقیقه قبل از ظهر برگذار میشود.
توجه: 
در صورت نبودن شما یک Faction Warn (اخطار اقلیتدریافت میکنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

                                                                              بنام خدای عزیز!

بدین وسیله  قوانین پلیس فدرال توسط بنده  تغییر میابد و چون لیدر این فکشن بوده و لازم میدانستم که ان را تغییر داده تا

 

فکش فدرال سرور بهتر شود:

 

چند قانون جدید اضافه میشود عبارت است از:

1_داشتن Drug لول زیر3 باید take شود ولی وانتدی داده نمیشود! {{ +3 وانتد Drug میگیرد و drug take میشود }}

(( چه با مجوز چه بدون مجوز))

2_داشتن اصلحه جرم بوده لول زیر 3 Take میود اگر مکرر Dm کرد آن را Tazer و اگر چنان ادامه به کار خود داد

وانتد دریافت میکند و اصلحه گرفته میشود {{ +3 اصلحه take میشود و وانتد دریافت میکنند  }}

((چه با مجوز چه بدون مجوز))

3_Cover کردن در زمانی مجاز است که به پلیری مشکوک به داشتن مواد مخدر و یا اصلحه بوده و این کار تیمی صورت میگیرد و آن فرد مشخص شده را در طی 

عملیات دستگیر میکنند با Cover {{ با خبر دادن به لیدر}}

 

با اجازه از ادمین و فاندرو سوپر وازر سرور باشد که نیروی فدرال در سرور بهتر عمل کند و بتواند 

در سرور نظم و عدالت ایجاد کند......

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جلسه ی هفتگی پلیس فدرال
مورخ 2018/02/22 (96/12/2)

 

ساعت : 11:30 دقیقه ظهر برگذار میشود.
توجه: در صورت نبودن شما یک Faction Warn (اخطار اقلیت) دریافت میکنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جلسه این هفته روزه جمعه ساعت ۶ بعرازظهر می باشد بعضی ها رنک آپ خواهند شد

جهت نبودن در میتینگ Fw خواهید گرفت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بسمه تعالی 

در تاریخ ( 15 / 4  / 97 ) (جمعه)

   در ساعت  30 : 19

هرگونه غیبت در جلسه دارای اخطار لفظی است !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بسمه تعالی 

در تاریخ ( 21 / 4  / 97 ) (پنج شنبه)

   در ساعت  30 : 21

هرگونه غیبت در جلسه دارای اخطار اقلیت (Faction Warn) است !

غیر از اینکه با لیدر هماهنگ شده باشد ...!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بسمه تعالی 

در تاریخ 29 / 4  / 97 ) (جمعه)

   در ساعت  30 : 23

هرگونه غیبت در جلسه دارای اخطار اقلیت (Faction Warn) است !

غیر از اینکه با لیدر هماهنگ شده باشد ...!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بسمه تعالی 

در تاریخ ( 5 /5  / 97 ) (جمعه)

   در ساعت  00 : 20

هرگونه غیبت در جلسه دارای اخطار اقلیت (Faction Warn) است !

غیر از اینکه با لیدر هماهنگ شده باشد ...!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بسمه تعالی 

در تاریخ ( 25 5  / 97 ) پنج شنبه )

   در ساعت  00 : 16

هرگونه غیبت در جلسه دارای اخطار لفظی  است !

غیر از اینکه با لیدر هماهنگ شده باشد ...!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بسمه تعالی 

در تاریخ ( 1  /  6   / 97 ) (پنج شنبه)

   در ساعت  30 : 23

هرگونه غیبت در جلسه دارای اخطار اقلیت (Faction Warn) است !

غیر از اینکه با لیدر هماهنگ شده باشد ...!

  •  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بسمه تعالی 

در تاریخ ( 25 5  / 97 ) پنج شنبه )

   در ساعت  00 : 16

هرگونه غیبت در جلسه دارای اخطار لفظی  است !

غیر از اینکه با لیدر هماهنگ شده باشد ...!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بسمه تعالی 

در تاریخ ( 8 / 6  / 97 ) پنج شنبه )

   در ساعت  00 : 16

هرگونه غیبت در جلسه دارای اخطار لفظی  است !

غیر از اینکه با لیدر هماهنگ شده باشد ...!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

جلسه در تاریخ [ ۱۳۹۷/۰۶/15 ]

روز [ پنج شنبه]

در ساعت 18:00

برگزار میشود

در صورت غیبت +1 خطار اقلیتی [FW] دریافت میکنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

جلسه در تاریخ [ ۱۳۹۷/۰۶/21 ]

روز [ پنج شنبه]

در ساعت 22:00

برگزار میشود

در صورت غیبت +1 خطار اقلیتی [FW] دریافت میکنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

جلسه در تاریخ [ ۱۳۹۷/۰۶/29 ]

روز [ پنج شنبه]

در ساعت 22:00

برگزار میشود

در صورت غیبت +1 خطار اقلیتی [FW] دریافت میکنید

توجه : به دلیل مشکل بنده جلسه تنها در تیم اسپیک برگزار میشود.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

جلسه در تاریخ [ ۱۳۹۷/۰۶/29 ]

روز [ پنج شنبه]

در ساعت 22:00

به شنبه موکول شد

دلیل : مشکل سیستم بنده

در صورت غیبت +1 خطار اقلیتی [FW] دریافت میکنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

مگا فوتر

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.

درباره ما

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.