رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال گزارش کار

پست های پیشنهاد شده

نام شما در بازی: MahdiJas
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: 36
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: Amozesh:12 / Test:15 / Lic Va Tamdid:31
لینک فایل گزارش‌کار:

http://s7.picofile.com/file/8375430568/Gozaresh_Kar.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازیAcTioN666
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن LeveL 33 Rank 6
تعداد اسکرین‌شات‌های شما

Test      12       -      15      Tamdid               -        11   Amoozesh
لینک فایل گزارش‌کار:

http://s7.picofile.com/file/8375431900/Gozaresh_Kar.rar.html

  • Like 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی : nimaghatel
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن : level 13 va rank 1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما : 85 عدد هفته اول است و از این ک مرتب نیست شرمنده
لینک فایل گزارش‌کار : http://s6.picofile.com/file/8375446442/gozaresh_kar_moalem.rar.html


 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:mostafakh007
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:level 18 rank 1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:109
لینک فایل گزارش‌کار:http://s7.picofile.com/file/8375456134/ghozaresh_kar.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گزارش کار معلمین 
     88_fernbus_   
آموزش به پلیرهای Low Level:

3/3

تست License:

1/10

فروش یا تمدید License:

6/15

1 اخطار (Av) به دلیل کامل نبودن گزارش کار دریافت کردید
جمع کلی حقوق ایشان :
43k

1
========================================================================  
   mostafakh007

آموزش به پلیرهای Low Level:

 21/3 که تعداد 3 اسکرین شات تایید نشدند 18/3

تست License:

25/10

فروش یا تمدید License:

66/15 که تعداد 1 اسکرین شات تایید نشدند 65/15

جمع کلی حقوق ایشان:
450k

2
========================================================================
NuXiT

آموزش به پلیرهای Low Level:

0/3

تست License:

5/10

فروش یا تمدید License:

18/15

به دلیل نداشتن حداقل ها و مرتب نبودن گزارش کار Av 1 دریافت کردند

جمع کلی حقوق ایشان:

92K

3
========================================================================

AcTioN666 ( کاربر اخراج شده به دلیل استعفا)

آموزش به پلیرهای Low Level:

12/3

تست License:

10/10 +یک اسکرین شات که تایید نشد

فروش یا تمدید License:

15/15

جمع کلی حقوق ایشان :

160K

4
========================================================================

MahdiJas (کاربر اخراج شده به دلیل استعفا)

 

آموزش به پلیرهای Low Level:

14/3

تست License:

7/10 

فروش یا تمدید License:

31/15

اسکرین شات های گزارش کار ها جا به جا بوده و یک مورد حداقل هارا نداشتند

جمع کلی حقوق ایشان :

222k

5
========================================================================

nimaghatel

 

آموزش به پلیرهای Low Level:

0/3

تست License:

3/10 

فروش یا تمدید License:

76/15

مرتب نشده و نا منظم بقیه اسکرین شات ها قبول نشده و حداقل ها را دارا نبودند و  معلم مربوط 1 Av دریافت کردند 

جمع کلی حقوق ایشان:

316K

6
========================================================================

==============
جمع کل ( بدون حقوق لیدری) : 1.283.000

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۸/۷/۲۶ در 23:21، TheWeeknd گفته است :

گزارش کار معلمین 
     88_fernbus_   
آموزش به پلیرهای Low Level:

3/3

تست License:

1/10

فروش یا تمدید License:

6/15

1 اخطار (Av) به دلیل کامل نبودن گزارش کار دریافت کردید
جمع کلی حقوق ایشان :
43k

1
========================================================================  
   mostafakh007

آموزش به پلیرهای Low Level:

 21/3 که تعداد 3 اسکرین شات تایید نشدند 18/3

تست License:

25/10

فروش یا تمدید License:

66/15 که تعداد 1 اسکرین شات تایید نشدند 65/15

جمع کلی حقوق ایشان:
450k

2
========================================================================
NuXiT

آموزش به پلیرهای Low Level:

0/3

تست License:

5/10

فروش یا تمدید License:

18/15

به دلیل نداشتن حداقل ها و مرتب نبودن گزارش کار Av 1 دریافت کردند

جمع کلی حقوق ایشان:

92K

3
========================================================================

AcTioN666 ( کاربر اخراج شده به دلیل استعفا)

آموزش به پلیرهای Low Level:

12/3

تست License:

10/10 +یک اسکرین شات که تایید نشد

فروش یا تمدید License:

15/15

جمع کلی حقوق ایشان :

160K

4
========================================================================

MahdiJas (کاربر اخراج شده به دلیل استعفا)

 

آموزش به پلیرهای Low Level:

14/3

تست License:

7/10 

فروش یا تمدید License:

31/15

اسکرین شات های گزارش کار ها جا به جا بوده و یک مورد حداقل هارا نداشتند

جمع کلی حقوق ایشان :

222k

5
========================================================================

nimaghatel

 

آموزش به پلیرهای Low Level:

0/3

تست License:

3/10 

فروش یا تمدید License:

76/15

مرتب نشده و نا منظم بقیه اسکرین شات ها قبول نشده و حداقل ها را دارا نبودند و  معلم مربوط 1 Av دریافت کردند 

جمع کلی حقوق ایشان:

316K

6
========================================================================

==============
جمع کل ( بدون حقوق لیدری) : 1.283.000

حقوق‌ها به لیدر داده شد!
/hoqooq
حقوق لیدر 500K

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:mostafakh007
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:level 20 rank2 
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:127
لینک فایل گزارش‌کار:http://s6.picofile.com/file/8376131092/ghozaresh_kar.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی : nimaghatel
سطح شما (level) و رنک شما در فکشن : level 13 rank 2
تعداد اسکرین شات ها : 64
اینک گذارش کار  : http://s6.picofile.com/file/8376146050/test.rar.html  (تست و اموزش )
http://s6.picofile.com/file/8376146792/tamdid.rar.html  (تمدید)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گزارش کار معلمین 
  nimaghatel (کاربر اخراج شده به دلیل استعفا)

آموزش به پلیرهای Low Level:

0/3

تست License:

10/10

فروش یا تمدید License:

55/15 که تعداد 3 اسکرین شات تایید نشدند 52/15

جمع کلی حقوق ایشان:
248k

1
========================================================================

mostafakh007

 

آموزش به پلیرهای Low Level:

22/3

تست License:

26/10

فروش یا تمدید License:

79/15

جمع کلی حقوق ایشان:
530k

2

========================================================================

معلم 88_fernbus_ به علت مرخصی  گزارش کار قرار نداده اند

معلم NuXiT به علت نزاشتن گزارش کار در این هفته و با توجه به نواقص هفته قبل 1FW دریافت کردند

========================================================================

جمع کل ( بدون حقوق لیدری) : 778K

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 21 ساعت قبل، TheWeeknd گفته است :

گزارش کار معلمین 
  nimaghatel (کاربر اخراج شده به دلیل استعفا)

آموزش به پلیرهای Low Level:

0/3

تست License:

10/10

فروش یا تمدید License:

55/15 که تعداد 3 اسکرین شات تایید نشدند 52/15

جمع کلی حقوق ایشان:
248k

1
========================================================================

mostafakh007

 

آموزش به پلیرهای Low Level:

22/3

تست License:

26/10

فروش یا تمدید License:

79/15

جمع کلی حقوق ایشان:
530k

2

========================================================================

معلم 88_fernbus_ به علت مرخصی  گزارش کار قرار نداده اند

معلم NuXiT به علت نزاشتن گزارش کار در این هفته و با توجه به نواقص هفته قبل 1FW دریافت کردند

========================================================================

جمع کل ( بدون حقوق لیدری) : 778K

 

حقوق‌ها به لیدر داده شد!
/hoqooq
حقوق لیدر 500K

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:_mostafa_
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:level 22 rank 2
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:106
لینک فایل گزارش‌کار:http://s7.picofile.com/file/8376817826/ghozaresh_kar.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گزارش کار معلمین 
  _mostafa_

آموزش به پلیرهای Low Level:

15/3

تست License:

16/10

فروش یا تمدید License:

75/15

جمع کلی حقوق ایشان:
439k

1
========================================================================

AMIRRf

آموزش به پلیرهای Low Level:

0/3 (نداشتن حداقل ها 1Av)

تست License:

34/10

فروش یا تمدید License:

32/15

جمع کلی حقوق ایشان:
264k

2

========================================================================

 

(CrySis)

آموزش به پلیرهای Low Level:

23/3 که تعداد 87 تایید نشدند

تست License:

1/10 ( نداشتن حداقل ها + 1av)

فروش یا تمدید License:

59/15 

جمع کلی حقوق ایشان:
355k

3

========================================================================

 

fernbus_88_

آموزش به پلیرهای Low Level:

0/3 (نداشتن حداقل ها + 1Av)

تست License:

18/10

فروش یا تمدید License:

15/15

جمع کلی حقوق ایشان:
132k

4

========================================================================

جمع کل ( بدون حقوق لیدری) : 1.190.000

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 20 دقیقه قبل، TheWeeknd گفته است :

گزارش کار معلمین 
  _mostafa_

آموزش به پلیرهای Low Level:

15/3

تست License:

16/10

فروش یا تمدید License:

75/15

جمع کلی حقوق ایشان:
439k

1
========================================================================

AMIRRf

آموزش به پلیرهای Low Level:

0/3 (نداشتن حداقل ها 1Av)

تست License:

34/10

فروش یا تمدید License:

32/15

جمع کلی حقوق ایشان:
264k

2

========================================================================

 

(CrySis)

آموزش به پلیرهای Low Level:

23/3 که تعداد 87 تایید نشدند

تست License:

1/10 ( نداشتن حداقل ها + 1av)

فروش یا تمدید License:

59/15 

جمع کلی حقوق ایشان:
355k

3

========================================================================

 

fernbus_88_

آموزش به پلیرهای Low Level:

0/3 (نداشتن حداقل ها + 1Av)

تست License:

18/10

فروش یا تمدید License:

15/15

جمع کلی حقوق ایشان:
132k

4

========================================================================

جمع کل ( بدون حقوق لیدری) : 1.190.000

حقوق‌ها به لیدر داده شد!
/hoqooq
حقوق لیدر 700K

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:SHAHRYAR
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Lvl 21 R1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:52 
لینک فایل گزارش‌کار:click here

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:ALIREZASHARIFI
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Lvl 18 Rank 1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:103
لینک فایل گزارش‌کار:http://s6.picofile.com/file/8377503700/ALIREZASHARIFI.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:_mostafa_
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: level 24 rank Sub-Leader
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:139
لینک فایل گزارش‌کار:http://s6.picofile.com/file/8377505300/ghozaresh_kar.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام  شما در بازی: ezzedin132

سظح و رنک شما در فکشن: level13_rank 1

تعداد اسکرین شات : 52

لینک فایل: http://s7.picofile.com/file/8377519450/moalem.rar.html

ویرایش شده توسط ezzedin132

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام شما در بازی:88_fernbus_
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:لول 11 رنک 2
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:30 الی 35
لینک فایل گزارش‌کار:http://uupload.ir/view/ywe_گزارش_کار.rar/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گزارش کار معلمین 
  _mostafa_

آموزش به پلیرهای Low Level:

17/3

تست License:

18/10

فروش یا تمدید License:

104/15

جمع کلی حقوق ایشان:
573k

1
========================================================================

AMIRRf (استعفا داده شده)

آموزش به پلیرهای Low Level:

6/3 

تست License:

10/10

فروش یا تمدید License:

65/15

بقیه موارد رد شده اند به علت بهم ریختگی و نا مرتب بودن

جمع کلی حقوق ایشان:
330k

2

========================================================================

fernbus_88_

آموزش به پلیرهای Low Level:

3/3

تست License:

3/10 (گزارش کار مرتب نبوده و تمامی اسکرین ها در هم می باشد)

فروش یا تمدید License:

8/15

(یک اخطار دریافت کردید معلم عزیز اگر مشکلی دارید با بنده جهت راهنمایی برای گزارش کار صحبت کنید)

جمع کلی حقوق ایشان:
59k

3

========================================================================

ALIREZASHARIFI

آموزش به پلیرهای Low Level:

24/3 (یک مورد پذیرفته نشد از 25 گزارش)

تست License:

24/10

فروش یا تمدید License:

54/15

جمع کلی حقوق ایشان:
432k

4

========================================================================

shahryar

آموزش به پلیرهای Low Level:

8/3

تست License:

14/10

فروش یا تمدید License:

39/15

برای هر تمدید اسکرین شات جدا گانه بگیرید این هفته به استثتا مورد قبول ولی برای گزارشات آینده تایید نخواهند شد

جمع کلی حقوق ایشان:
252k

5

========================================================================

@soheil0099 لینک گزارش شما خراب می باشد و با توجه به اینکه هفته اول شما می باشد فقط اخطار دریافت می کنید

@CrySis به علت نزاشتن گزارش کار 1 اخطار اقلیتی(Fw) دریافت کردند

جمع کل ( بدون حقوق لیدری) : 1.646.000

========================================================================

ویرایش شده توسط TheWeeknd
تغییرات ظاهری
  • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 18 آبان 1398 در 00:30، TheWeeknd گفته است :

گزارش کار معلمین 
  _mostafa_

آموزش به پلیرهای Low Level:

17/3

تست License:

18/10

فروش یا تمدید License:

104/15

جمع کلی حقوق ایشان:
573k

1
========================================================================

AMIRRf (استعفا داده شده)

آموزش به پلیرهای Low Level:

6/3 

تست License:

10/10

فروش یا تمدید License:

65/15

بقیه موارد رد شده اند به علت بهم ریختگی و نا مرتب بودن

جمع کلی حقوق ایشان:
330k

2

========================================================================

fernbus_88_

آموزش به پلیرهای Low Level:

3/3

تست License:

3/10 (گزارش کار مرتب نبوده و تمامی اسکرین ها در هم می باشد)

فروش یا تمدید License:

8/15

(یک اخطار دریافت کردید معلم عزیز اگر مشکلی دارید با بنده جهت راهنمایی برای گزارش کار صحبت کنید)

جمع کلی حقوق ایشان:
59k

3

========================================================================

ALIREZASHARIFI

آموزش به پلیرهای Low Level:

24/3 (یک مورد پذیرفته نشد از 25 گزارش)

تست License:

24/10

فروش یا تمدید License:

54/15

جمع کلی حقوق ایشان:
432k

4

========================================================================

shahryar

آموزش به پلیرهای Low Level:

8/3

تست License:

14/10

فروش یا تمدید License:

39/15

برای هر تمدید اسکرین شات جدا گانه بگیرید این هفته به استثتا مورد قبول ولی برای گزارشات آینده تایید نخواهند شد

جمع کلی حقوق ایشان:
252k

5

========================================================================

@soheil0099 لینک گزارش شما خراب می باشد و با توجه به اینکه هفته اول شما می باشد فقط اخطار دریافت می کنید

@CrySis به علت نزاشتن گزارش کار 1 اخطار اقلیتی(Fw) دریافت کردند

جمع کل ( بدون حقوق لیدری) : 1.646.000

========================================================================

حقوق‌ها به لیدر داده شد!
/hoqooq
حقوق لیدر 700K

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:__ALIREZASHARIFI==>__Alireza
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Lvl 19 Rank SubLeader
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:66
لینک فایل گزارش‌کار:http://s6.picofile.com/file/8378183676/_Alireza_.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:88_fernbus_
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:لول 12ورنک 3
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:50وخورده ای
لینک فایل گزارش‌کار:http://uupload.ir/view/si5_گزارش_کار.rar/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:0Ahmad0
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:lvl9 va rank1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:31
لینک فایل گزارش‌کار:https://www.uplooder.net/files/511f160a8f110c62d3475c2d3e2c658b/گزارش-کار.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گزارش کار معلمین 
0Ahmad0

آموزش به پلیرهای Low Level:

4/3

تست License:

3/10

فروش یا تمدید License:

17/15

جمع کلی حقوق ایشان:
100k

 گزارش کار ناقص است اما با توجه به اولین هفته حضور شما به شما اخطار لفظی داده می شود

1
========================================================================

Soheil0099

آموزش به پلیرهای Low Level:

3/3 

تست License:

1/10

فروش یا تمدید License:

10/15

 نوا قصی گزارش کار وبقیه موارد رد شده اند به علت بهم ریختگی و نا مرتب بودن اما با توجه به اولین هفته حضور شما به شما اخطار لفظی داده می شود

جمع کلی حقوق ایشان:
59k

2

========================================================================

fernbus_88_

آموزش به پلیرهای Low Level:

6/3

تست License:

28/10 (گزارش کار مرتب نبوده و تمامی اسکرین ها مربوط به بخش های دیگر در هم می باشد)

فروش یا تمدید License:

16/15

جمع کلی حقوق ایشان:
206k

3

========================================================================

ALIREZASHARIFI

آموزش به پلیرهای Low Level:

19/3

تست License:

5/10

فروش یا تمدید License:

41/15

جمع کلی حقوق ایشان:
279k

4

========================================================================

(CrySis)

آموزش به پلیرهای Low Level:

6/3

تست License:

0/10

فروش یا تمدید License:

5/15

برای هر تمدید اسکرین شات جدا گانه بگیرید این هفته به استثتا مورد قبول ولی برای گزارشات آینده تایید نخواهند شد + ناقصی گزارش کار + 1 اخطار

جمع کلی حقوق ایشان:
140k

5

========================================================================

جمع کل ( بدون حقوق لیدری) : 784K

========================================================================

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن