رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال گزارش کار

پست های پیشنهاد شده

برای ارسال گزارش‌کار فرم زیر را به طور کامل پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام شما در بازی
:
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:
لینک فایل گزارش‌کار:گزارش‌کار شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.
قیمت هر اسکرین‌شات تأیید شده متناسب با جدول زیر محاسبه شود.


آموزش به پلیرهای Low Level: هر اسکرین‌شات 5000$ | حداقل 3 اسکرین‌شات در هفته
تست License
: هر اسکرین‌شات 4000$ | حداقل 10 اسکرین‌شات در هفته
فروش یا تمدید License
: هر اسکرین‌شات 4000$ | حداقل 15 اسکرین‌شات در هفته

اسکرین‌شات‌ها و فایل گزارش‌کار باید کم حجم شده باشد و ارسال فایل با حجم اصلی مورد قبول نیست!

  • Like 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 6 ساعت قبل، Parsa_AvengeR گفته است :

برای ارسال گزارش‌کار فرم زیر را به طور کامل پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام شما در بازی
:hosseingamers
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:level 22 و rank 6
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:246
لینک فایل گزارش‌کار:
http://s8.picofile.com/file/8342967118/school_ss.rar.html


گزارش‌کار شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.
قیمت هر اسکرین‌شات تأیید شده 4000$ محاسبه شود.
بیشترین تعداد اسکرین‌شات، 100 عدد است.
اسکرین‌شات‌ها و فایل گزارش‌کار باید کم حجم شده باشد و ارسال فایل با حجم اصلی مورد قبول نیست!

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:LordWolfs6874
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:22 , 2
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: 34
لینک فایل گزارش‌کار:گزارش کار

ویرایش شده توسط LordWolfs6874

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:AliKilller
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Level:11|Rank:1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:18
لینک فایل گزارش‌کار:http://uplod.ir/krievkpgo2kh/sss.rar.htm

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: eagle_mohamad
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: lvl 9...rank 2
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: 23
لینک فایل گزارش‌کار
http://s8.picofile.com/file/8342991368/screenshots.zip.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@mamad0011

120 اسکرین شات شما تایید شد
حقوق دریافتی: 480 هزار دلار

@hosseingamers

246 اسکرین شات شما تایید شد
حقوق دریافتی: 984 هزار دلار

@LordWolfs6874

34 اسکرین شات شما تایید شد
حقوق دریافتی: 136 هزار دلار

@AliKilller

18 اسکرین شات شما تایید شد
حقوق دریافتی: 72 هزار دلار

@eagle

23 اسکرین شات شما تایید شد
حقوق دریافتی: 92 هزار دلار
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۶ در 22:19، Dynamo گفته است :

@mamad0011

120 اسکرین شات شما تایید شد
حقوق دریافتی: 480 هزار دلار


@hosseingamers

246 اسکرین شات شما تایید شد
حقوق دریافتی: 984 هزار دلار


@LordWolfs6874

34 اسکرین شات شما تایید شد
حقوق دریافتی: 136 هزار دلار


@AliKilller

18 اسکرین شات شما تایید شد
حقوق دریافتی: 72 هزار دلار


@eagle

23 اسکرین شات شما تایید شد
حقوق دریافتی: 92 هزار دلار

 

حقوق‌ها اشتباه محاسبه شده است! بیشترین تعداد اسکرین شات 100 عدد است!!
لطفا هرچه سریع‌تر اصلاح کنید...

@Dynamo

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@mamad0011

100 اسکرین شات شما تایید شد
حقوق دریافتی: 400 هزار دلار

@hosseingamers

100 اسکرین شات شما تایید شد
حقوق دریافتی: 400 هزار دلار

@LordWolfs6874

34 اسکرین شات شما تایید شد
حقوق دریافتی: 136 هزار دلار

@AliKilller

18 اسکرین شات شما تایید شد
حقوق دریافتی: 72 هزار دلار

@eagle

23 اسکرین شات شما تایید شد
حقوق دریافتی: 92 هزار دلار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 16:50، Parsa_AvengeR گفته است :

برای ارسال گزارش‌کار فرم زیر را به طور کامل پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام شما در بازی
:hosseimgamers
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: rank6 va lvl 23
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:100
لینک فایل گزارش‌کار:
http://s8.picofile.com/file/8343631034/ss_scholl.rar.html


گزارش‌کار شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.
قیمت هر اسکرین‌شات تأیید شده 4000$ محاسبه شود.
بیشترین تعداد اسکرین‌شات، 100 عدد است.
اسکرین‌شات‌ها و فایل گزارش‌کار باید کم حجم شده باشد و ارسال فایل با حجم اصلی مورد قبول نیست!

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: eagle_mohamad
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: lvl 9/rank 3
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: 12
لینک فایل گزارش‌کار
http://s8.picofile.com/file/8343631234/screenshots.zip.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:LordWolfs6874
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Level:23 / Rank:3
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:23
لینک فایل گزارش‌کار:گزارش هفتگی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@hosseingamers

100 اسکرین شات شما تایید شد
حقوق دریافتی: 400 هزار دلار

@eagle

12 اسکرین شات شما تایید شد
حقوق دریافتی: 48 هزار دلار

@LordWolfs6874

23 اسکرین شات شما تایید شد
حقوق دریافتی: 92 هزار دلار
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کلیه حقوق‌ها تا به اینجا به خود پلیرها داده شد!

  • Thanks 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: LordWolfs6874
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Level:26 / Rank:3
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:56
لینک فایل گزارش‌کارگزارش کار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام شما در بازی: eagle_mohamad
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: sub leader
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: 50
لینک فایل گزارش‌کار
http://s8.picofile.com/file/8345030750/screenshots.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 16:50، Parsa_AvengeR گفته است :

برای ارسال گزارش‌کار فرم زیر را به طور کامل پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام شما در بازی
:SiR_ALi
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:level11 rank 1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:18
لینک فایل گزارش‌کار:http://uplod.ir/2q8mkp3yd6r2/aks_hay_kam_hajm.rar.htm


قیمت هر اسکرین‌شات تأیید شده 4000$ محاسبه شود.
بیشترین تعداد اسکرین‌شات، 100 عدد است.
اسکرین‌شات‌ها و فایل گزارش‌کار باید کم حجم شده باشد و ارسال فایل با حجم اصلی مورد قبول نیست!

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: eagle_mohamad
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: lvl 11/rank 6
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: 19
لینک فایل گزارش‌کار
http://s9.picofile.com/file/8345563768/gozaresh_kar.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسکرین شات ها از روز 30/11/2018 قابل قبول هست.

@eagle 

69 اسکرین شات شما تایید شد. + 60 هزار دلار رنک 6
حقوق دریافتی: 336 هزار دلار.

@Mehran

39 اسکرین شات شما تایید شد.
حقوق دریافتی: 156 هزار دلار.

@mamad0011

46 اسکرین شات شما تایید شد. + 10 هزار دلار رنک 1
حقوق دریافتی: 194 هزار دلار.

@Jumong

15 اسکرین شات شما تایید شد. + 10 هزار دلار رنک 1
حقوق دریافتی: 70 هزار دلار.

@pooyacom

36 اسکرین شات شما تایید شد. + 10 هزار دلار رنک 1
حقوق دریافتی: 154 هزار دلار.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 دقیقه قبل، LordWolfs6874 گفته است :

اسکرین شات ها از روز 30/11/2018 قابل قبول هست.

@eagle 

69 اسکرین شات شما تایید شد. + 60 هزار دلار رنک 6
حقوق دریافتی: 336 هزار دلار.

@Mehran

39 اسکرین شات شما تایید شد.
حقوق دریافتی: 156 هزار دلار.

@mamad0011

46 اسکرین شات شما تایید شد. + 10 هزار دلار رنک 1
حقوق دریافتی: 194 هزار دلار.

@Jumong

15 اسکرین شات شما تایید شد. + 10 هزار دلار رنک 1
حقوق دریافتی: 70 هزار دلار.

@pooyacom

36 اسکرین شات شما تایید شد. + 10 هزار دلار رنک 1
حقوق دریافتی: 154 هزار دلار.

حقوق @Mehran و @eagle برای این هفته و هفته قبل که فنکشن لیدر نداشت است.

ویرایش شده توسط LordWolfs6874

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 3 ساعت قبل، LordWolfs6874 گفته است :

اسکرین شات ها از روز 30/11/2018 قابل قبول هست.

@eagle 

69 اسکرین شات شما تایید شد. + 60 هزار دلار رنک 6
حقوق دریافتی: 336 هزار دلار.

@Mehran

39 اسکرین شات شما تایید شد.
حقوق دریافتی: 156 هزار دلار.

@mamad0011

46 اسکرین شات شما تایید شد. + 10 هزار دلار رنک 1
حقوق دریافتی: 194 هزار دلار.

@Jumong

15 اسکرین شات شما تایید شد. + 10 هزار دلار رنک 1
حقوق دریافتی: 70 هزار دلار.

@pooyacom

36 اسکرین شات شما تایید شد. + 10 هزار دلار رنک 1
حقوق دریافتی: 154 هزار دلار.

حقوق‌ها به لیدر داده شد!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: eagle_mohamad
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: lvl 12/rank 6
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: 18
لینک فایل گزارش‌کار
http://s8.picofile.com/file/8346294442/gozaresh_kar.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 16:50، Parsa_AvengeR گفته است :

برای ارسال گزارش‌کار فرم زیر را به طور کامل پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام شما در بازی
:SiR_ALi
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:level 12 r2
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:58
لینک فایل گزارش‌کار:http://uplod.ir/k3l0hdypa5xc/aks_hay_kam_hajm.rar.htm
گزارش‌کار شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:mohammadgta
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:level 7  rank 1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:9
لینک فایل گزارش‌کار:http://uplod.ir/b04k18rzvl3g/ss.rar.htm

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:hakmis
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:level 7 rank 1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:29
لینک فایل گزارش‌کار:
http://s8.picofile.com/file/8346324642/akas_haye_man.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسکرین شات ها از روز 30/11/2018 قابل قبول هست.

@eagle 

18 اسکرین شات شما تایید شد. + 60 هزار دلار رنک 6
حقوق دریافتی: 132 هزار دلار.

@Jumong

55 اسکرین شات شما تایید شد. + 10 هزار دلار رنک 1
حقوق دریافتی: 230 هزار دلار.

@Hakmis

29 اسکرین شات شما تایید شد. + 10 هزار دلار رنک 1
حقوق دریافتی: 126 هزار دلار.

@parsamirzaee

28 اسکرین شات شما تایید شد. + 10 هزار دلار رنک 1
حقوق دریافتی: 122 هزار دلار.

@mohammadgta

7 اسکرین شات شما تایید شد. + 10 هزار دلار رنک 1
حقوق دریافتی: 38 هزار دلار.

(@Hakmis گزارش دو هفته ای میباشد)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 1 ساعت قبل، LordWolfs6874 گفته است :

اسکرین شات ها از روز 30/11/2018 قابل قبول هست.

@eagle 

18 اسکرین شات شما تایید شد. + 60 هزار دلار رنک 6
حقوق دریافتی: 132 هزار دلار.

@Jumong

55 اسکرین شات شما تایید شد. + 10 هزار دلار رنک 1
حقوق دریافتی: 230 هزار دلار.

@Hakmis

29 اسکرین شات شما تایید شد. + 10 هزار دلار رنک 1
حقوق دریافتی: 126 هزار دلار.

@parsamirzaee

28 اسکرین شات شما تایید شد. + 10 هزار دلار رنک 1
حقوق دریافتی: 122 هزار دلار.

@mohammadgta

7 اسکرین شات شما تایید شد. + 10 هزار دلار رنک 1
حقوق دریافتی: 38 هزار دلار.

(@Hakmis گزارش دو هفته ای میباشد)

حقوق‌ها به لیدر داده شد!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: eagle_mohamad
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: 13/rank6
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: 28
لینک فایل گزارش‌کار:
http://s8.picofile.com/d/8347021392/5958ef78-0655-4746-8231-a8466c6ced92/gozaresh_kar.rar

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن