رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال گزارش کار

پست های پیشنهاد شده

نام شما در بازی: _Eghbal_
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:R3 | L54
تعداد اسکرین‌شات‌های شما
Accept: 20 Fix : 13 Refill : 18 Towcar : 64 | Tune : 27 | Total : 142
لینک فایل گزارش‌کارhttp://uupload.ir/view/q8nn_week-5.rar/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: Fesgheli
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Lvl 24 R2
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:

Accept: 41

Fix: 30

Refill: 16

Tow: 32

Tune: 33
لینک فایل گزارش‌کارFesgheli

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 16:31، Parsa_AvengeR گفته است :

نام شما در بازی:BuTCheR
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Level: 44   |   Rank:3
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:165
لینک فایل گزارش‌کار:   http://uplod.ir/ovxsjwaxeviv/Mechanic.rar.htm

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گزارش کار ها
ButCher
accept mechanic 18
Fixcar 13
Refill : 14
Towcar 14
Tune : 105

328k

1
========================================================================  
   Fesgheli
accept mechanic 41
Fixcar 30
Refill 16
Towcar 32
Tune : 33

304k

 

2
========================================================================
_Eghbal_
accept mechanic 20
Fixcar 13
Refill 18

Towcar 64
Tune 27

284k

 

3
========================================================================
MahdiJas
accept mechanic 12
Fixcar 18
Refill 12

Towcar 39
Tune 6

174k

 

4

========================================================================

(_Jagvar_)

accept mechanic 19
Fixcar 13
Refill : 9

Towcar : 45
Tune : 15

202k

5

========================================================================
Hosein_Es
عضو جدید

6

===================================================

MaHDl
مرخصی ( هماهنگ شده )

7

===================================================

Jackspaarow
بر خورد میشود !

8

===================================================

younes014
بر خورد میشود !

9

=====================================

==============

mohammad021
 مرخصی 

==========================================================================

Z7ALIZ7
عضو جدید

======================================================================================


جمع کل ( بدون حقوق لیدری) 1.292.000
======================

@Parsa_AvengeR

حقوق هفته قبل ممبر ها مانده است . با تشکر فراوان 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 8 آذر 1398 در 12:58، mahdi_gamer گفته است :

گزارش کار ها
ButCher
accept mechanic 18
Fixcar 13
Refill : 14
Towcar 14
Tune : 105

328k

1
========================================================================  
   Fesgheli
accept mechanic 41
Fixcar 30
Refill 16
Towcar 32
Tune : 33

304k

 

2
========================================================================
_Eghbal_
accept mechanic 20
Fixcar 13
Refill 18

Towcar 64
Tune 27

284k

 

3
========================================================================
MahdiJas
accept mechanic 12
Fixcar 18
Refill 12

Towcar 39
Tune 6

174k

 

4

========================================================================

(_Jagvar_)

accept mechanic 19
Fixcar 13
Refill : 9

Towcar : 45
Tune : 15

202k

5

========================================================================
Hosein_Es
عضو جدید

6

===================================================

MaHDl
مرخصی ( هماهنگ شده )

7

===================================================

Jackspaarow
بر خورد میشود !

8

===================================================

younes014
بر خورد میشود !

9

=====================================

==============

mohammad021
 مرخصی 

==========================================================================

Z7ALIZ7
عضو جدید

======================================================================================


جمع کل ( بدون حقوق لیدری) 1.292.000
======================

@Parsa_AvengeR

حقوق هفته قبل ممبر ها مانده است . با تشکر فراوان 

حقوق‌ها به لیدر داده شد!
/hoqooq
حقوق لیدر 700K

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 2 آذر 1398 در 14:45، mahdi_gamer گفته است :

گزارش کار ها

ButCher
Accept : 8

Fix Car : 8 

Refill : 2

TowCar : 7

Tune : 44

138k

1
========================================================================  
   NIGHT_ELF

accept mechanic : 91
Fixcar : 55
Refill : 88
Towcar 106
Tune : 171

1mil Va 22 K

 

2
=======================================================================

Fesgheli
accept mechanic : 25
Fixcar 18
Refill : 6

Towcar : 47
Tune 28

248k

 

3
========================================================================
_Eghbal_
accept mechanic 25
Fixcar : 20
Refill : 13

Towcar : 160
Tune : 35

506k

 

4

========================================================================

mohammad021


accept mechanic : 12
Fixcar : 18
Refill : 5
Towcar : 39
Tune : 48

244k

5

========================================================================

MahdiJas

Accept : 25

Fix : 35

Refill : 11

TowCar: 57

Tune : 0

256k

===================================================

 

===================================================

massih6

accept mechanic 41
Fixcar : 43
Refill : 13
Towcar : 160
Tune : 24

562k

8

===================================================

 

=====================================

==============


جمع کل ( بدون حقوق لیدری) : 2,970,000

حقوق 2 هفته است !
======================

@Parsa_AvengeR

حقوق‌ها به لیدر داده شد!
/hoqooq
حقوق لیدر 700K

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: _Eghbal_
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Sub | L55
تعداد اسکرین‌شات‌های شما
Accept: 10 Fix : 6 Refill : 6 Towcar : 80 | Tune : 10 | Total : 112
لینک فایل گزارش‌کارhttp://uupload.ir/view/2h9o_week-6.rar/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: Fesgheli
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: lvl 25 R2
تعداد اسکرین‌شات‌های شما

Accept: 30

Fix: 5

Refill: 15

Tow: 34

Tune: 56
لینک فایل گزارش‌کارFesgheli

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: mohammad021
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: R3 |  Level 38
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: IDK

 لینک فایل گزارش‌کارhttp://uupload.ir/view/mrnb_mamadhelper.zip/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:MaSteR_AmiR
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Level 32 R1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:  Towcar:53 / Service:39 / Refill: 24 / Service:39 /All: 174
لینک فایل گزارش‌کارhttp://s7.picofile.com/file/8380799276/SS_Mechanic.rar.html

تیونینگ ها با نبوود هیچ مکانیکی و اعلام در چت انجام شده

ویرایش شده توسط MaSteR_AmiR

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 25 آبان 1397 در 16:31، Parsa_AvengeR گفته است :

نام شما در بازی:BuTCheR
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Level 44   |   Rank: Sub-Leader
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:100
لینک فایل گزارش‌کار:   http://uplod.ir/c50g5y8xvc1z/Mechanic.rar.htm

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: MahdiJas
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:  Level:45 / Rank:2
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:FixCar:22 / Refill:7 / Service:7 / TowCar:10 / Tune:76
لینک فایل گزارش‌کار:

http://uupload.ir/view/fgm_gozaresh_kar_mechanic.rar/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گزارش کار ها
ButCher
accept mechanic : 2
Fixcar : 12
Refill 6
Towcar : 20
Tune : 50

200k

1
========================================================================  

   MasTer_Amir
accept mechanic : 39
Fixcar 39
Refill :
24
Towcar :
53
Tune : 33

348k

 

2
========================================================================
_Eghbal_
accept mechanic : 10
Fixcar : 6
Refill : 6

Towcar : 80
Tune : 10

224k

 

3
========================================================================
MahdiJas
 

ccept mechanic : 7
Fixcar : 22
Refill : 7
Towcar : 10
Tune : 76
244k

4

========================================================================

Z7ALIZ7

5

========================================================================
NISGHT_Elf

6

===================================================

mohamad021

ccept mechanic : 3
Fixcar : 4
Refill : 1
Towcar : 19
Tune : 8
70k

7

===================================================

 

===================================================

younes014
 

9

=====================================

==============

 

==========================================================================

Fesgheli

ccept mechanic : 30
Fixcar : 5
Refill : 15
Towcar : 34
Tune : 56
280k

======================================================================================


جمع کل ( بدون حقوق لیدری) 1.114.000
======================

@Parsa_AvengeR

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 15 آذر 1398 در 12:14، mahdi_gamer گفته است :

گزارش کار ها
ButCher
accept mechanic : 2
Fixcar : 12
Refill 6
Towcar : 20
Tune : 50

200k

1
========================================================================  

   MasTer_Amir
accept mechanic : 39
Fixcar 39
Refill :
24
Towcar :
53
Tune : 33

348k

 

2
========================================================================
_Eghbal_
accept mechanic : 10
Fixcar : 6
Refill : 6

Towcar : 80
Tune : 10

224k

 

3
========================================================================
MahdiJas
 

ccept mechanic : 7
Fixcar : 22
Refill : 7
Towcar : 10
Tune : 76
244k

4

========================================================================

Z7ALIZ7

5

========================================================================
NISGHT_Elf

6

===================================================

mohamad021

ccept mechanic : 3
Fixcar : 4
Refill : 1
Towcar : 19
Tune : 8
70k

7

===================================================

 

===================================================

younes014
 

9

=====================================

==============

 

==========================================================================

Fesgheli

ccept mechanic : 30
Fixcar : 5
Refill : 15
Towcar : 34
Tune : 56
280k

======================================================================================


جمع کل ( بدون حقوق لیدری) 1.114.000
======================

@Parsa_AvengeR

حقوق‌ها به لیدر داده شد!
/hoqooq
حقوق لیدر 1400K

( 2 برابر حقوق‌های ذکر شده ممبرها، به لیدر تحویل داده شد! - حقوق ممبرها این هفته دو برابر داده شود! )

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: Fesgheli
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: lvl 25 R2
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: تقریبا 70تا
لینک فایل گزارش‌کارhttp://s7.picofile.com/file/8381610850/Fesgheli.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: _Eghbal_
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:R4 | L56
تعداد اسکرین‌شات‌های شما

 Accept: 13 Fix : 5 Refill : 4 Towcar : 41 | Tune : 64 | Total : 127
لینک فایل گزارش‌کارDownLoad

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازیMaSteR_AmiR

سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Level 33 || R2
تعداد اسکرین‌شات‌های شما Towcar: 80 || Service:43 || Fix:53|| Refill:16 || Tune:10 || All: 202 ||
لینک فایل گزارش‌کارhttp://s7.picofile.com/file/8381618300/SS_Mechanic.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:MahdiJas
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Level:46 / Rank:2
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:104
لینک فایل گزارش‌کار:

http://uupload.ir/view/vsw6_gozaresh_kar_mechanic.rar/

ویرایش شده توسط mahdijas

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گزارش کار :

MuBiN
accept mechanic 0
Fixcar : 0
Refill : 0
Towcar : 0
Tune : 0

New Member

1
========================================================================  

   MasTer_Amir
accept mechanic 43
Fixcar : 53
Refill : 16

Towcar 80
Tune 10
808k

2x

 

2
========================================================================
_Eghbal_
accept mechanic : 13
Fixcar 5
Refill : 4
Towcar 41
Tune : 64
508k  

2x

 

3
========================================================================
MahdiJas
 

ccept mechanic : 11
Fixcar 6
Refill : 5
Towcar 5
Tune : 77
416k 

2x

4

========================================================================

Z7ALIZ7

5

========================================================================
NISGHT_Elf

6

===================================================

mohamad021

ccept mechanic 11
Fixcar 16
Refill : 8
Towcar 5
Tune : 23
252k 

2x

7

===================================================

 

===================================================

younes014
 

9

=====================================

==============

 

==========================================================================

Fesgheli

ccept mechanic 13
Fixcar : 5
Refill : 1
Towcar : 0
Tune : 52
284k 

2x

======================================================================================


جمع کل ( بدون حقوق لیدری) : 2.268.000

2x
======================

@Parsa_AvengeR

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 22 آذر 1398 در 11:23، mahdi_gamer گفته است :

گزارش کار :

MuBiN
accept mechanic 0
Fixcar : 0
Refill : 0
Towcar : 0
Tune : 0

New Member

1
========================================================================  

   MasTer_Amir
accept mechanic 43
Fixcar : 53
Refill : 16

Towcar 80
Tune 10
808k

2x

 

2
========================================================================
_Eghbal_
accept mechanic : 13
Fixcar 5
Refill : 4
Towcar 41
Tune : 64
508k  

2x

 

3
========================================================================
MahdiJas
 

ccept mechanic : 11
Fixcar 6
Refill : 5
Towcar 5
Tune : 77
416k 

2x

4

========================================================================

Z7ALIZ7

5

========================================================================
NISGHT_Elf

6

===================================================

mohamad021

ccept mechanic 11
Fixcar 16
Refill : 8
Towcar 5
Tune : 23
252k 

2x

7

===================================================

 

===================================================

younes014
 

9

=====================================

==============

 

==========================================================================

Fesgheli

ccept mechanic 13
Fixcar : 5
Refill : 1
Towcar : 0
Tune : 52
284k 

2x

======================================================================================


جمع کل ( بدون حقوق لیدری) : 2.268.000

2x
======================

@Parsa_AvengeR

حقوق‌ها به ممبرها داده شد!
/hoqooq
حقوق لیدر 1400K

( 2 برابر حقوق‌های ذکر شده ممبرها، به ممبرها تحویل داده شد! - حقوق ممبرها این هفته دو برابر داده شد! )
( نیازی به محاسبه حقوق 2 برابر شده نیست! همان مقدار همیشگی و قانونی رو محاسبه و یادداشت کنید )
( لیدر استعفا داده است )

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: MwTiN
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Rank 1 | Level 40

تعداد اسکرین‌شات‌های شما: 
Accept: 28 | Fix : 18 | Refill : 5 | Towcar : 27 | Tune : 62 Total : 140
لینک فایل گزارش‌کارhttp://uupload.ir/view/mbrp_hafte_1.rar/

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:_DeadMan_
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:
Lvl23  Rank1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:  Accept Mechanic:22/Fix Car:14/Refill:7/Tow Cars:38/Tune:88/Total:169
لینک فایل گزارش‌کار:http://uupload.ir/view/fz0b_mechanic.rar/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: Fesgheli
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Lvl 25 R2
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:

Accept: 65

Fix: 23

Refill: 16

Tow: 54

Tune: 103

= 261
لینک فایل گزارش‌کارFesgheli

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: mohammad021
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: R4 |  Level 39
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: ......

 لینک فایل گزارش‌کار: http://s6.picofile.com/file/8382222918/Agh_Mamad.zip.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن