رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

نام واقعی شما:Nima
سن شما:17
نام شما داخل سرور:GodSlayeR
سطح ( Level ) شما:39
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Leader Dark 2 | Leader News 1| Sub Leader News | Sub Leader Medic | Sub Leader FBI | All Dp's | Helper | Yakuza 1 | Azaroth 1 | Fms 1 |Mechanic R 1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa Dadan Leader
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

 
  •  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:کیارش
سن شما:14
نام شما داخل سرور:kiaasport23
سطح ( Level ) شما:22
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟pd nuws yak
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟3روز نبودن
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7 ساعت به بالا
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:حسین 
سن شما:۱۹
نام شما داخل سرور:OFF
سطح ( Level ) شما:4
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نداشتم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نداشتم
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی در واقعیت هم مغازه دارم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟تقریبی  تمام روز
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله 
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 25 آبان 1397 در 16:24، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در مکانیک، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
: سینا
سن شما: 18
نام شما داخل سرور: cnaw
سطح ( Level ) شما: 7
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ نداشتم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در هیچ فکشنی حضور نداشتم
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ خیلی خوبه 100٪ بلدم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9 به بالا
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله همه را مطالعه کردم و بلدم


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما: Farzin
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: _LosT_
سطح ( Level ) شما: 29
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ All
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ Nice
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10.11
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟  YEs

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:پوریا
سن شما:16
نام شما داخل سرور:(B)iGhAnTeR
سطح ( Level ) شما:8
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در فکشنی حضور نداشتم
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟1تا 3 ساعت ظهر
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید:بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: محمد مسیح
سن شما: 18
نام شما داخل سرور: MassiH_6
سطح ( Level ) شما: 26
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ All Faction
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa || LEader
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 13 الی 24
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:حسین 
سن شما:۱۹
نام شما داخل سرور:OFF
سطح ( Level ) شما:4
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نداشتم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نداشتم
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی  هم مغازه دارم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟تقریبی  تمام روز
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله 
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Hossein
سن شما:19
نام شما داخل سرور:GrandMaster
سطح ( Level ) شما:26
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Just Mafia | NG R2
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟Heeey Yad Migirim
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6.7
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yes

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:حسین 
سن شما:۱۹
نام شما داخل سرور:OFF
سطح ( Level ) شما
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نداشتم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نداشتم
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی  هم مغازه دارم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟تقریبی  تمام روز
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله 
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام و احترام 

درخواست های شما از این پس قبول خواهد شد...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: امین
سن شما: 14
نام شما داخل سرور: Mr_Black
سطح ( Level ) شما: 41
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Leader Avengers Family - Sub Leader Pd And FBI - Mechanic R3 - سابقه حضور در تمامی فکشن ها - Sub Leader News Reporter + Beta-Helper
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Pd | استعفا
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ 10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8H
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Yes
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 25 آبان 1397 در 16:24، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در مکانیک، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:امیر
سن شما:15
نام شما داخل سرور:AmirXxX
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Es
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟1000
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:reza
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: speclowgamer
سطح ( Level ) شما: 16
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ mechanic nr
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ ziyad
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 3 5ta
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما: Bita
سن شما: 79/1/1
نام شما داخل سرور:MiSs_BiTa
سطح ( Level ) شما: 28
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Hame Joz Dp Va Mafia
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ On Nabodan
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ khob
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ziad
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ are
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 25 آبان 1397 در 16:24، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در مکانیک، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:سینا
سن شما:18
نام شما داخل سرور:cnaw
سطح ( Level ) شما:7
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟هیچ فکشنی نبودم
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالیییییی خدایی خیلی خوبه
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9 به بالا
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله همه را بلدم


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 25 آبان 1397 در 16:24، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در مکانیک، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:saber
سن شما:18
نام شما داخل سرور:star_boy
سطح ( Level ) شما:19
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟mafia
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟7/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ bishtar az 12 saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ble


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Nima
سن شما:17
نام شما داخل سرور:GodSlayeR
سطح ( Level ) شما:39
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Leader Dark 2 | Leader News 1| Sub Leader News | Sub Leader Medic | Sub Leader FBI | All Dp's | Helper | Yakuza 1 | Azaroth 1 | Fms 1 |Mechanic R 1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa Dadan Leader
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 8 ساعت قبل، jjfarzinjj گفته است :


نام واقعی شما: Farzin
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: _LosT_
سطح ( Level ) شما: 29
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ All
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ Nice
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10.11
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟  YEs

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:سهیل
سن شما:22
نام شما داخل سرور:BuTCheR
سطح ( Level ) شما:45
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Factions | All Dp's
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Mechanic | Estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟15h
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Hossein
سن شما:19
نام شما داخل سرور:GrandMaster
سطح ( Level ) شما:26
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Just Mafia | NG R2
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟Heeey Yad Migirim
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6.7
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yes

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Mobin
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: LoseR
سطح ( Level ) شما:40
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ All
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Mafia FmS Estefa Leader
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ Khobe
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 5 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Hesam
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: HesaRex
سطح ( Level ) شما: 17
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Medic R3 Nr R1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ 10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 6-7 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 واقعی شما:reza

سن شما: 17

نام شما داخل سرور: speclowgamer

سطح ( Level ) شما: 16

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ mechanic nr

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ estefa

توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ ziyad

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 3 5ta

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: MoeiN
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: NaCaRo
سطح ( Level ) شما: 20
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ ( Medic R 2 ) ( PD R 1 ) (NR R 2 )
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa 
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ Awlie +++
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 7Saat Be Bala 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟  100%

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:علیرضا
سن شما:16
نام شما داخل سرور:Alirezajakson672983
سطح ( Level ) شما:9
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در فکشنی نبودم
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 ساعت از 1تا 5 و از 7تا 12 یا 1 شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله کاملا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

نام واقعی شما:فرید
سن شما:15
نام شما داخل سرور:feri400
سطح ( Level ) شما:7
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچکدام
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نداشته ام
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 

ویرایش شده توسط feri400

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:علی
سن شما:17
نام شما داخل سرور:ALIJOOIBAR
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟خبر نگاری
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟به علت دلایلی استفا دادم
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟بالا
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6الی8ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:hadi
سن شما:18
نام شما داخل سرور:hadi_prad
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی استali
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید>8~9
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:mehdiafaghi
سن شما:23
نام شما داخل سرور:mehdiafaghi
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medicvaschool
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟khobe
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن