رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

برای عضویت در مکانیک، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:
سن شما:
نام شما داخل سرور:
سطح ( Level ) شما:
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 • Like 4
 • Sad 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Benyamin
سن شما:16
نام شما داخل سرور:RaGe
سطح ( Level ) شما:29
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟بله در همه فکشن ها و خوده مکانیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ به دلیل بعضی مشکلات  Estefa  دادم ....
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟خیلی بالا ....
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟24 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله کامل 100%

 • Haha 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:پرهام روح
سن شما:15
نام شما داخل سرور:xpgamer
سطح ( Level ) شما:19
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک و نیوز و اسکول
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 • Thanks 1
 • Haha 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شمامتین
سن شما17
نام شما داخل سرورNiTRo
سطح ( Level ) شما27
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ School NR Medic Sub Fury
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ استعفا
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ +9
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیرمحمد
 سن شما:14
نام شما داخل سرور:MRCREEPER
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟بله
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نبودن به مدت زیاد
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟خوبه
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟15 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:HoSsein
سن شما:19
نام شما داخل سرور:MehRun
سطح ( Level ) شما:22
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نداشتن علاقه
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟خوبه
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟24
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:امیرحسین
سن شما:14
نام شما داخل سرور:amirkhan
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نداشتم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ندداشتم
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3-6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله تقریبا

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

...با احترام... 

 

درخواست عضویت شما از این پس قبول خواهد شد!!

 • Haha 2
 • Sad 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:meysam
سن شما:18
نام شما داخل سرور:meysam_mltft
سطح ( Level ) شما:43
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟leader PD
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Leader PD [Resign]
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟بالا
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟حدود 7 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 16:24، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در مکانیک، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:
سن شما:
نام شما داخل سرور:
سطح ( Level ) شما:
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.


نام واقعی شما:سمانه
سن شما:۲۲
نام شما داخل سرور:the_sama
سطح ( Level ) شما:6
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچکدام
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟---
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟بیشترمواقع تایم بالا
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 16:24، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در مکانیک، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:محمدرضا
سن شما:۱۳
نام شما داخل سرور: mmdsafa2838
سطح ( Level ) شما:13
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟خیلی خوبه و سلیقم بسیار عالی و فقط نیاز اعتماد لیدر محترم مکانیک
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۵الی۶
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟

بلهه
درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@meysam_mltftدرخواست عضویت شما قبول شد اماده تست باشید !! 

 

@the_samaدرخواست عضویت شما قبول شد اماده تست باشید !! 

 

@mmdsafa2838درخواست عضویت شما رد شد.. نبودن slot موجود!!

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:بنیامین 
سن شما:16
نام شما داخل سرور:RaGe
سطح ( Level ) شما:30
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟همه فکشن ها 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ استفا 
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ خیلی بالا 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟24
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 • Sad 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 16:24، Parsa_AvengeR گفته است :

نام واقعی شما:رضا
سن شما:20
نام شما داخل سرورBlOoDTHIrsTY
سطح ( Level ) شما:37
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟همه فکشن ها
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟تغییر فکشن
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟تقریبا 24 ساعته هستم
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:پرهام
سن شما:15
نام شما داخل سرور:xpgamer
سطح ( Level ) شما:19
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟بله.نیوز و مدیک ساب و اسکول رنک 1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

نام واقعی شما:ائلیار

سن شما:15

نام شما داخل سرور:ElyaR_TRK

سطح ( Level ) شما:35

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟pd Fbi Ng S.i Medic Nr Fury ....

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Pd به دلیل عضو شدن به فکشن مکانیک

توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4-8

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 16:24، Parsa_AvengeR گفته است :


نام واقعی شما:منصور
سنi شما:17
نام شما داخل سرور:mansor
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ کدوم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟هیچ کدوم
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟خیلی عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟روز هالی معمولی از 4تا 9 شب روز تعطیل از 10 صبح تا 10 شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کردید: yes

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعي شما:alireza
سن شما:16
نام شما داخل سرور:alireza0a
سطح ( Level ) شما:19
سابقه حضور در چه فکشن‌هايي را داشتيد؟پزشک و چند مافيا
از آخرين فکشن خود به چه دليل خارج شديد (اگر تا به حال در هيچ فکشني حضور نداشتيد، ذکر کنيد)؟ازروس استفا
بالاتوانايي شما در اسپرت و تيونينگ ماشين در چه سطحي است؟
روزانه چند ساعت و حدودا چه زماني از شبانه‌روز آنلاين هستيد؟4 5 ساعت
آيا قوانين را به طور کامل مطالعه کرده‌ايد؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:محمد
سن شما:18
نام شما داخل سرور:MaMali
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟---نداشتم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟----
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟حدودا 6ساعت ساعت 3 تا 9شب

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@ElyaR_TRKدرخواست عضویت شما به دلیل بود در Faction دیگر رد میشود!!

 

@gopnixدرخواست عضویت شما به دلیل نداشتن تجربه کافی رد میشود !! 

 

@ĞŘØÜÑĐŹĘŔÕدرخواست عضویت شما به دلیل نداشتن تجربه کافی رد میشود !! 

 

@alireza0aدرخواست عضویت شما قبول شد اماده تست باشید !! 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:شایان
سن شما:18
نام شما داخل سرور:SHAYANDARK00
سطح ( Level ) شما:6
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟خیر
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟من تا به حال در هیچ فکشنی نبودم
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی بنده تمیرگاه و لوازم یدکی خودرو دارم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟روزانه حدود 7 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله تمامی قوانین سرور و فکشن رو مطالعه کردم

 

 • Haha 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: محمد
سن شما: 15
نام شما داخل سرور: Mohamad696
سطح ( Level ) شما: 42
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ لیدر Nr , لیدر FMS, لیدر DarkSaints, لیدر Azeroth, مکانیک 2, . . . 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ عوض شدن لیدر.
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ در سطح کسی که تجربه داشته 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10 ساعت به بالا
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:عرشیا
سن شما:15
نام شما داخل سرور:safir
سطح ( Level ) شما:23
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟همه فکشن ها به جز پلیس
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نداشتن لیدر
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟خیلی بالااا
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:ائلیار

سن شما:15

نام شما داخل سرور:ElyaR_TRK

سطح ( Level ) شما:35

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟همه فکشن ها جز مکانیک

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟به دلیل پیوستن به بکس مکانیک

توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟خیلی خوب و عالی

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7 ساعت میانگین

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ElyaR_TRKدرخواست عضویت شما رد شد!! نداشتن Slot!! 

safirدرخواست عضویت شما رد شد!! نداشتن Slot!!

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن