رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

نام واقعی شما:inHosse
سن شما:19
نام شما داخل سرور:hosseineve
سطح ( Level ) شما:32
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟به دلیل استفا
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 saat all time
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:amirali
سن شما:14
نام شما داخل سرور:doctor_x
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟time plaie cam
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟khob
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟2
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Negar
سن شما: 20
نام شما داخل سرور: Negar
سطح ( Level ) شما: 32 
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ نداشتم 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟  در فکشنی نبودم 
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 5 تا 7 ساعت 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله 

ویرایش شده در توسط Negarr

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 دقیقه قبل، Negarr گفته است :

نام واقعی شما: Negar
سن شما: 20
نام شما داخل سرور: Negar
سطح ( Level ) شما: 32 
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ نداشتم 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟  در فکشنی نبودم 
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 5 تا 7 ساعت 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله 

درخواست شما قبول شد آماده تست عملی باشید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمد مهدی
سن شما:15
نام شما داخل سرور:Loki
سطح ( Level ) شما:34
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟FBI va Medic Rank 2 Mafia Fury va Azeroth Leader
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ستفا
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 تا 9 ساعت 12 تا 19 و 22 تا 24
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 04:54، Parsa_AvengeR گفته است :
نام واقعی شما:ابوالفضل
سن شما:14
نام شما داخل سرور:abolfazl757
سطح ( Level ) شما:8
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ نمیدونم
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ 100% 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Mostafa
سن شما: 19
نام شما داخل سرور: Moserois
سطح ( Level ) شما:17
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟NG | Medic | Taxi
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟Ziad
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Ble

 

ویرایش شده در توسط Moserois

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: محمد
سن شما: 19
نام شما داخل سرور: (sardar)
سطح ( Level ) شما: 14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ اداره اموزش
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ استفا
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ کلا 15 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:mehrdad
سن شما:16
نام شما داخل سرور:mehrdad3run1
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچکدام

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نداشتم
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی هست
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:amir.mohammad
سن شما:18
نام شما داخل سرور:a_m_i_r_sl
سطح ( Level ) شما:13
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic_khabar negar
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟medic_estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی هستش
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟صبح 8 تا 3 ظهر و 5 تا 11:30 شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 04:54، Parsa_AvengeR گفته است :
نام واقعی شما:abolfazl
سن شما:14
نام شما داخل سرور:abolfazl757
سطح ( Level ) شما:9
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟اخراج 
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟100% 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمد
سن شما:15
نام شما داخل سرور:HuGo
سطح ( Level ) شما:24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic NG Schol
 از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Medic Estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عاللللللیه
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10ساعت 2 ظهر تا 12 شب
 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بل0 100%
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شمامتین
سن شما:17
نام شما داخل سرور:ReVenGe
سطح ( Level ) شما:42
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Faction's | همه فکشن ها
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا گارد ملی
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی تجربه در مکانیک رو اندازه موهای سرم دارم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟24 ساعته هستم
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

...با احترام... 

 

درخواست عضویت شما از این پس قبول خواهد شد!!

ویرایش شده در توسط MaTriX

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 16:24، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در مکانیک، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:mehdi
سن شما:15.16
نام شما داخل سرور:mehdi_tip
سطح ( Level ) شما:23
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟pd v fbi v medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟fbi    estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟درجه1
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۳ساعت ظهر ۳ساعت شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:hamed
سن شما:16
نام شما داخل سرور:_Hamed_
سطح ( Level ) شما:26
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ng medic nr ....
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟medic estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟sobh ta shab
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟yes

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شمامتین
سن شما:17
نام شما داخل سرور:ReVenGe
سطح ( Level ) شما:42
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Faction's | همه فکشن ها
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا گارد ملی
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی تجربه در مکانیک رو اندازه موهای سرم دارم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟24 ساعته هستم
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 04:54، Parsa_AvengeR گفته است :نام واقعی شما:ابوالفضل
سن شما:14
نام شما داخل سرور:abolfazl757
سطح ( Level ) شما:9
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟اخراج نمیدونم چرا
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی.. ماشین دوست دارم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟100%
 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

...با احترام... 

 

به ترتیب تست گرفته خواهد شد!!اماده تست باشید!! 

هرکس در سرور زود تر حضور پیدا کند تست خواهد داد!!

ویرایش شده در توسط MaTriX

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Amir
سن شما:17
نام شما داخل سرور:_Ranger_
سطح ( Level ) شما:39
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ همه فکشن ها به خصوص مکانیک و 4 لیدری فکشن
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟به دلیل استفا
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5 تا6 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:hossein
سن شما:19
نام شما داخل سرور:hosseineve
سطح ( Level ) شما:32
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟به دلیل استفا
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 saat all time
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

ویرایش شده در توسط HoSsein

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 16:24، Parsa_AvengeR گفته است :

نام واقعی شما:  mahdi
سن شما: 17

ام شما داخل سرور mahdi_gamer
سطح ( Level ) شما: 25
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ nr medic ng fbi sl fury azeroth
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ ng estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ صبح و ظهر 4 ساعت  عصر و شب 78 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله!!!

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:پارسا
سن شما:15
نام شما داخل سرور:GentelMan
سطح ( Level ) شما:22
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Joz PD | Ng
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Medic estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 ساعت به بالا
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: مصطفی
سن شما:13
نام شما داخل سرور:jak
سطح ( Level ) شما:7
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ کدام 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ نداشتم 
توانایی شما در زمینه آموزش حرفه‌ای (خلبانی، قایق‌رانی‌و...) چگونه است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله کاملا 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:amir.mohammad
سن شما:18
نام شما داخل سرور:a_m_i_r_sl
سطح ( Level ) شما:13
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic_khabar negar
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟medic_estefa
توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی هستش
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟صبح 8 تا 3 ظهر و 5 تا 11:30 شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×