رفتن به مطلب
Iran MTA News
  • برای باخبر شدن از آپدیت های جدید سرور در کانال تلگرام ما عضو شوید. : iranmta@
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

در ۱ ساعت قبل، GAK1386 گفته است :


نام واقعی شما:ابوالقضل
سن شما:13 
نام شما داخل سرور:GAK1386
سطح ( Level ) شما:12 
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟در فکشنی نبودم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در فکشنی نبودم
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟هنوز نیومدم نمیدونم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 صبح تا 12 شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 

درخواست شما اکسپت  شد تست شما : 99/7/4 ساعت : 21:30

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

نام واقعی شما:مازیار
سن شما:19
نام شما داخل سرور:ismaziyar
سطح ( Level ) شما:14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید?Pd School Nr Yakuza
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 به بالا
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله کامل
 

ویرایش شده توسط ISMAZIYAR

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:negin
سن شما:17
نام شما داخل سرور:ISNEGIN
سطح ( Level ) شما:15
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟mafiya,nr,school,pd
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12+
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 14 ساعت قبل، ISMAZIYAR گفته است :

نام واقعی شما:مازیار
سن شما:19
نام شما داخل سرور:ismaziyar
سطح ( Level ) شما:14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید?Pd School Nr Yakuza
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 به بالا
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله کامل
 

درخواست شما اکسپت  شد تست شما : 99/7/5 ساعت : 13:30

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 14 ساعت قبل، isnegin گفته است :

نام واقعی شما:negin
سن شما:17
نام شما داخل سرور:ISNEGIN
سطح ( Level ) شما:15
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟mafiya,nr,school,pd
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12+
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

درخواست شما اکسپت  شد تست شما : 99/7/5 ساعت : 14:00

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 16 ساعت قبل، isnegin گفته است :

نام واقعی شما:aria
سن شما:15
نام شما داخل سرور:wexypow
سطح ( Level ) شما:7
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic r1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟biam inja
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+4
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:hamed
سن شما:18
نام شما داخل سرور:hmdshe
سطح ( Level ) شما:۱۰
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتیددر فکشن مدیک رنک ۳
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟خسته شدن از فکشن
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی است
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۶الی ۷ ساعت 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به طوره کامل

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 1 ساعت قبل، wexypow گفته است :

 

درخواست شما اکسپت  شد تست شما : 99/7/5 ساعت : 17:00

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: mohammad
سن شما: 17 
نام شما داخل سرور:(rampage)
سطح ( Level ) شما:26
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در هیچ فکشنی نبودم 
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 56 دقیقه قبل، hmdshe گفته است :

نام واقعی شما:hamed
سن شما:18
نام شما داخل سرور:hmdshe
سطح ( Level ) شما:۱۰
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتیددر فکشن مدیک رنک ۳
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟خسته شدن از فکشن
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی است
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۶الی ۷ ساعت 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به طوره کامل

درخواست شما اکسپت  شد تست شما : 99/7/5 ساعت : 17:30

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 48 دقیقه قبل، (rampage) گفته است :

نام واقعی شما: mohammad
سن شما: 17 
نام شما داخل سرور:(rampage)
سطح ( Level ) شما:26
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در هیچ فکشنی نبودم 
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

درخواست شما اکسپت  شد تست شما : 99/7/5 ساعت : 18:00

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 3 ساعت قبل، wexypow گفته است :

 

 

در 1 ساعت قبل، (rampage) گفته است :

نام واقعی شما: aria
سن شما: 15
نام شما داخل سرور:wexypow
سطح ( Level ) شما:7
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic r1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟biam inja
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6 ta 7
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 47 دقیقه قبل، wexypow گفته است :

 

 

درخواست شما اکسپت  شد تست شما : 99/7/5 ساعت : 18:30

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:mikhamad
سن شما:17
نام شما داخل سرور:(rampage)
سطح ( Level ) شما:26
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در هیچ فکشنی نبودم
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۵
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)
در 15 ساعت قبل، (rampage) گفته است :

نام واقعی شما:mikhamad
سن شما:17
نام شما داخل سرور:(rampage)
سطح ( Level ) شما:26
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در هیچ فکشنی نبودم
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۵
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 

درخواست شما رد شد به تازگی در تست رد شده اید!
2 روز دیگر میتوانید پست قرار دهید!
موفق باشید!

 

ویرایش شده توسط MrAbolfazl
بماند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:عبدالصمد
سن شما:17
نام شما داخل سرور:ProfessorX
سطح ( Level ) شما:23
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟تمام فکشن ها به جز مکانیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟بد نیس
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

                                                                    با سلام و احترام.

@ProfessorX درخواست شما قبول شد!!در تاریخ 27/9/2020 در ساعت 1 در سرور حضور داشته باشید!

تست شما از قوانین :Staff Omomi News Reporter خواهد بود.

حضور در فکشن دیگر: رد در تست !!

                                                                     موفق و پیروز باشید!!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:hamed
سن شما:18
نام شما داخل سرور:hmdshe
سطح ( Level ) شما:۱۰
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتیددر فکشن مدیک رنک ۳
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟خسته شدن از فکشن
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی است
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۶الی ۷ ساعت 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به طوره کامل

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: parsa
سن شما: 15
نام شما داخل سرور: ParsaGameOverZ
سطح ( Level ) شما: 15
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medic - pd - news
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ estefa
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10 الی 16
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 ساعت قبل، hmdshe گفته است :

نام واقعی شما:hamed
سن شما:18
نام شما داخل سرور:hmdshe
سطح ( Level ) شما:۱۰
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتیددر فکشن مدیک رنک ۳
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟خسته شدن از فکشن
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی است
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۶الی ۷ ساعت 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به طوره کامل

درخواست شما اکسپت  شد تست شما : 99/7/6 ساعت : 15:30

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:محمد
سن شما:۱۷
نام شما داخل سرور:Safari2003
سطح ( Level ) شما:23
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic news mafiya
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۱۰
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به طور کامل

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 ساعت قبل، ParsaGameOverZ گفته است :

نام واقعی شما: parsa
سن شما: 15
نام شما داخل سرور: ParsaGameOverZ
سطح ( Level ) شما: 15
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medic - pd - news
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ estefa
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10 الی 16
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ bale

درخواست شما اکسپت  شد تست شما : 99/7/6 ساعت : 16:00

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 16 دقیقه قبل، Safari2003 گفته است :


نام واقعی شما:محمد
سن شما:۱۷
نام شما داخل سرور:Safari2003
سطح ( Level ) شما:23
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic news mafiya
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۱۰
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به طور کامل

درخواست شما اکسپت  شد تست شما : 99/7/6 ساعت : 16:30

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Pdrt
سن شما: 7 کلاس اولم
نام شما داخل سرور: JackieChan
سطح ( Level ) شما: 28
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ نبودم اصن اولین فکتیونیه که میخوام بیام
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ نبودم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 0
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ Nmd 4 . 5
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Na

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 15 دقیقه قبل، JackieChan گفته است :

نام واقعی شما: Pdrt
سن شما: 7 کلاس اولم
نام شما داخل سرور: JackieChan
سطح ( Level ) شما: 28
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ نبودم اصن اولین فکتیونیه که میخوام بیام
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ نبودم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 0
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ Nmd 4 . 5
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Na

درخواست شما اکسپت  شد تست شما : 99/7/6 ساعت : 21:30

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمد
سن شما:۱۷
نام شما داخل سرور:Safari2003
سطح ( Level ) شما:23
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic news mafiya
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۱۰
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به طور کامل

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: mohamad
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: fm_zx
سطح ( Level ) شما: 17
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medic / pd
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟  kick ba 2 fw
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 6 saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟  yep

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 25 آبان 1397 در 05:41، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در خبرنگار، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:امیر
سن شما:18
نام شما داخل سرور:WatchDogS
سطح ( Level ) شما:40
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟همه
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟زیاد
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمتم درخواست های بالا رد شد!
برای عضویت از این تاپیک به بعد اقدام کنید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: میر علی
سن شما: 22
نام شما داخل سرور: amirali777
سطح ( Level ) شما: 10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ هیچی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟  نداشتم
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 9 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟  بله مطالعه کردم وبلد هستم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در ۱ ساعت قبل، AMIRALI777 گفته است :

نام واقعی شما: میر علی
سن شما: 22
نام شما داخل سرور: amirali777
سطح ( Level ) شما: 10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ هیچی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟  نداشتم
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 9 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟  بله مطالعه کردم وبلد هستم

درخواست شما قبول شد تست شما همین الان گرفته میشود!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: mohamad
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: fm_zx
سطح ( Level ) شما: ۱۸
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medic / pd
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟  kick ba 2 fw
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 6 saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟  yep

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

نام واقعی شما:آرش

سن شما:15

نام شما داخل سرور:BIG_Arash

سطح ( Level ) شما:7

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟حضور نداشته ام

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در فکشنی حضور نداشتم

خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟خوب

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

ویرایش شده توسط BIG_Arash

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 25 آبان 1397 در 05:41، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در خبرنگار، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
: امیرحسن
سن شما:18 😐 
نام شما داخل سرور: amirafsar
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic r1 😐 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ استفا  
اسخلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ good 😐 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 6~8 12:00 ~ 18:00
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بلع 😐 


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 8 ساعت قبل، fm_zx گفته است :

نام واقعی شما: mohamad
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: fm_zx
سطح ( Level ) شما: ۱۸
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medic / pd
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟  kick ba 2 fw
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 6 saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟  yep

 

درخواست شما قبول شد ساعت 15:15 در سرور حضور داشته باشید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 54 دقیقه قبل، BIG_Arash گفته است :

نام واقعی شما:آرش

سن شما:15

نام شما داخل سرور:BIG_Arash

سطح ( Level ) شما:7

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟حضور نداشته ام

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در فکشنی حضور نداشتم

خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟خوب

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

درخواست شما قبول شد ساعت 15:30 در سرور حضور داشته باشید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 44 دقیقه قبل، amirafsar گفته است :

 

درخواست شما قبول شد ساعت 15:45 در سرور حضور داشته باشید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ام واقعی شما:fm_arya
سن شما:16
نام شما داخل سرور:fm_arya
سطح ( Level ) شما:34
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Leader FMs Azeroth All MAfia Fury Sub Fms Sub Yakuza Sub ALl Fac Sub Medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟awlie
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟11
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 14 دقیقه قبل، fm_arya گفته است :

ام واقعی شما:fm_arya
سن شما:16
نام شما داخل سرور:fm_arya
سطح ( Level ) شما:34
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Leader FMs Azeroth All MAfia Fury Sub Fms Sub Yakuza Sub ALl Fac Sub Medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟awlie
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟11
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

درخواست شما قبول شد با شما در سرور هماهنگ میشود برای تست!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:شهریار
سن شما:17
نام شما داخل سرور:_Adler_
سطح ( Level ) شما:44
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Resign
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟خوبه
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+5
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yeap

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن