رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

نام واقعی شما:hamed
سن شما:15
نام شما داخل سرور:hamedabdollahi
سطح ( Level ) شما:20
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic avengers
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟awli bayad bashe
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید? 6/4 saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 6 دقیقه قبل، hamedabdollahi گفته است :

نام واقعی شما:hamed
سن شما:15
نام شما داخل سرور:hamedabdollahi
سطح ( Level ) شما:20
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic avengers
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟awli bayad bashe
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید? 6/4 saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

درخواست شما قبول شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیر
سن شما:17
نام شما داخل سرور:Amircolonel
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟خبر نگار 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟بدلیل رفتن به فکشن دیگر اما نرفتم
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟میتونم با پلیر های محبوب سرور مساحبه کنم و اخبار های جدید را که مشخص شده بزارم 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 3 تا 4 ساعت 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: ali

سن شما:17

نام شما داخل سرور:Ali22dn

سطح ( Level ) شما:11

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟school

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ estefa

خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ khoob

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 3-7 hour

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ kamel

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: امیرحسین
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: Amir_AvengeR
سطح ( Level ) شما: 12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ هیچیی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4 تا 8 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله کاملا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:shayan
سن شما:15
نام شما داخل سرور:shayan_player20
سطح ( Level ) شما:17
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic pd
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟kick
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟20
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟free time(khordad moqe emtehan kam)
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 نام واقعی شما:سجاد
سن شما:۱۴
نام شما داخل سرور:Sajjad1384
سطح ( Level ) شما:7
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نداشنم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نداشتم
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۴ تا ۵ ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: reza
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: _reza
سطح ( Level ) شما: 16
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medik
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ estefa
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ besiyar khob
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 7 - 8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:صدرا 
سن شما:15
نام شما داخل سرور:gOrBeX
سطح ( Level ) شما:8
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟mafia dark saints
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی سعی میکنم مطالب تازه بزارم (خز نباشه )
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7 صبح تا 8 شب 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمام درخواست ها رد شد 

فکشن پر است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیرمهدی
سن شما:16
نام شما داخل سرور:BLACK_WOLF
سطح ( Level ) شما:8
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟بله
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در فکشن خبرنگاری به دلیل خراب شدن کامپیوتر و نتونستم بیام کیک شدم
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟خیلی خوب است چون سابقه کاری را درفکشن داشته ام
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4الا5 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟100%
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیر
سن شما:18
نام شما داخل سرور:amircolonel
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟NR
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟خسته شدن از فک
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟میتونم پولدار ترین ادم سرور لایو برم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6 تا 9
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیر
سن شما:18
نام شما داخل سرور:amircolonel
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟NR
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟خسته شدن از فک
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟میتونم پولدار ترین ادم سرور لایو برم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6 تا 9
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای درخواست عضویت در خبرنگار از این پست به بعد اقدام کنید

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیر
سن شما:18
نام شما داخل سرور:amircolonel
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟NR
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟خسته شدن از فک
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟میتونم پولدار ترین ادم سرور لایو برم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6 تا 9
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما REZA
سن شما:  17
نام شما داخل سرور _reza
سطح ( Level ) شما: 17
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medik 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ estefa
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ besiyar khob 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 7-8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:مهدی


سن شما:18
نام شما داخل سرور:mahdinejad 
سطح ( Level ) شما:14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟کار آزا بهتر بود
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌هایجذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالیه
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیرمهدی
سن شما:16
نام شما داخل سرور:BLACK_WOLF
سطح ( Level ) شما:9
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟بله
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟فکشن خبرنگاری به دلیل خراب شدن کامپبوتر نتوانستم به سرورم بیام و به دلیل فعال نبودن کیک شدم
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟خوب است سیع میکنم بیشترین خلاقیت را به خرج بدم و مطلاب تکراری نزارم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6الا8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟100%

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:مهسا
سن شما:17
نام شما داخل سرور:mahsa137
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟حضور نداشتم
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی من حتی در رمان نوشت هم یه سر رشته ای دارم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5تا10 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟اره همرو کامل مطالعه کردم ودر forum هم شرکت دارم تا قوانین جدید رو بخونم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: اقبال
سن شما: 19
نام شما داخل سرور: _Eghbal_ 
سطح ( Level ) شما: 31
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ NG - FMS
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ استعفا
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ اکثر اوقات ( 8 ساعت بیشتر)
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ‏۲۵‏/‏۰۸‏/‏۱۳۹۷ در 05:41، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در خبرنگار، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
: علیرضا زارع
سن شما: 14
نام شما داخل سرور: ARZ
سطح ( Level ) شما: 8
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ ندارم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ ندارم
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 4-7
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ به طور کامل


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: اقبال
سن شما: 19
نام شما داخل سرور: _Eghbal_ 
سطح ( Level ) شما: 31
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ NG - FMS
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ استعفا
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ اکثر اوقات ( 8 ساعت بیشتر)
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن