رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

برای عضویت در خبرنگار، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:
سن شما:
نام شما داخل سرور:
سطح ( Level ) شما:
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

  • Like 1
  • Sad 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:عرشیا
سن شما:15
نام شما داخل سرور:safir
سطح ( Level ) شما:22
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟خبرنگار معلم پزشک یاکوزا 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟معلم به دلیل نداشتن لیدر
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟بسیار بالاست
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5/6 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

  • Thanks 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیرمحمد
سن شما:14
نام شما داخل سرور:MRCREEPER
سطح ( Level ) شما:9
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟بله
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟به دلیل نبودن به مدت زیاد کیکم کردن
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟خوبه بد نیست
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟15 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:آبتین
سن شما:۱۴
نام شما داخل سرور:musioyakuza
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟حوصله سر بر بود و باعث می شد نتونم از اسلحه استفاده کنم
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟خوبه
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟معمولا ۱۰ ساعت 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:ابراهیم
سن شما:15
نام شما داخل سرور:ebrahim22
سطح ( Level ) شما:8
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نه
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در فکشن دیگری حضور نداشتم
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟بسیار عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟خیلی زیاد 12 ساعت خیلی کم 4 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

  • Haha 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:hadi

سن شما:17

نام شما داخل سرور:hadi4740

سطح ( Level ) شما:12

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟در هیچ فکشنی نبودم

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ نبودم در فکشنی متاسفانه

خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟خوب است xd

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟بیشتر از ۶ یا ۷

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 9 ساعت قبل، ebrahim5566 گفته است :

نام واقعی شما:ابراهیم
سن شما:15
نام شما داخل سرور:ebrahim22
سطح ( Level ) شما:8
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نه
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در فکشن دیگری حضور نداشتم
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟بسیار عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟خیلی زیاد 12 ساعت خیلی کم 4 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: مانی
سن شما: 15
نام شما داخل سرور: CarlJohnson
سطح ( Level ) شما: 44
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ بله
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ یادم نیست
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 3
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:آریا
سن شما:16
نام شما داخل سرور:tortuga
سطح ( Level ) شما:19
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟NR rank 2
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟برکنار شدن لیدر
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟خیلی هم عالی.
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3_6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله.
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:علی
سن شما:12
نام شما داخل سرور:AliKilller
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟School
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟به خاطر عوض کردن فکشن
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟علاقه ی زیادی دارم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:ماهان
سن شما:17
نام شما داخل سرور:mahansbr
سطح ( Level ) شما:14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟خير
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نه در فكشني نبودم

خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالي
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3_6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: arta
 سن شما: 18
نام شما داخل سرور: barkhan
سطح ( Level ) شما: 12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟گاردملی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ به دلیل ارسال اموجی در /d  🙂
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ شبها بیشتر 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 7 دقیقه قبل، TheVipeR گفته است :

نام واقعی شما:متین
سن شما:17
نام شما داخل سرور:TheVipeR
سطح ( Level ) شما:32
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟همه فکشن ها جز مافیا
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟سابقه زیاد دارم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10-11
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

پلیر محترم @TheVipeR پست شما قبول شد ! 

آماده ی تست باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیر
سن شما:۱۷
نام شما داخل سرور:amir1380
سطح ( Level ) شما:17
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟fbi.ng.pd.medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟به دلیل مشکلات با لیدر
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۵ساعت در عصر
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:ماهان
سن شما:17
نام شما داخل سرور:mahansbr
سطح ( Level ) شما:14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟خير
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نه در فكشني نبودم

خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالي
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3_6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله


  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: امیر
سن شما: 16/5
نام شما داخل سرور: YaseR
سطح ( Level ) شما: 20
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Mechanic - PD -MeDIC - school
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ مکانیک بودم خسته شدم
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ خیلی دوستش دارم اصلا عالیه...
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 9/8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیر
سن شما:16
نام شما داخل سرور:RichMan
سطح ( Level ) شما:24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟خبرنگار.‎‫دپارتمنت‬‎ 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟خبرنگاری به خاطر عوض شدن لیدر عزیز
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟بسیار بالاست
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در هم اکنون، Amir گفته است :

نام واقعی شما:امیر
سن شما:16
نام شما داخل سرور:RichMan
سطح ( Level ) شما:24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟خبرنگار.‎‫دپارتمنت‬‎ 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟خبرنگاری به خاطر عوض شدن لیدر عزیز
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟بسیار بالاست
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 پلیر محترم درخواست شما تایید شد !
اماده ی تست باشید !


 

در هم اکنون، _YASER_ گفته است :

نام واقعی شما: امیر
سن شما: 16/5
نام شما داخل سرور: YaseR
سطح ( Level ) شما: 20
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Mechanic - PD -MeDIC - school
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ مکانیک بودم خسته شدم
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ خیلی دوستش دارم اصلا عالیه...
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 9/8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 

پلیر محترم درخواست شما تایید شد !
آماده ی تست باشید !

در هم اکنون، mahansaber گفته است :

نام واقعی شما:ماهان
سن شما:17
نام شما داخل سرور:mahansbr
سطح ( Level ) شما:14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟خير
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نه در فكشني نبودم

خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالي
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3_6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله


پلیر محترم درخواست شما تایید شد !
آماده ی تست باشید !

در هم اکنون، amir1380 گفته است :

نام واقعی شما:امیر
سن شما:۱۷
نام شما داخل سرور:amir1380
سطح ( Level ) شما:17
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟fbi.ng.pd.medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟به دلیل مشکلات با لیدر
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۵ساعت در عصر
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

پلیر محترم درخواست شما تایید شد !
آماده ی تست باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:ابراهیم
سن شما:15
نام شما داخل سرور:ebrahim22
سطح ( Level ) شما:9
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟فکشن نبودم
خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟متوسط
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3 تا 5 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن