رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

لیدرهای محترم می‌توانند از طریق این تاپیک زمان دقیق برگزاری جلسات را به اطلاع اعضای فکشن خود برسانند.
لطفا فرم زیر را پر کرده و از طریق
"ارسال پاسخ به این موضوع" پست را ارسال کنید.


نام برگزار کننده جلسه
:
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader):
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:


 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: Joseph
رنک برگزار کننده جلسه : Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز 2018.11.17      ساعت 19:10
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل بازی و تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: اهمیت فکشن در گیم سرور و نکات مهم آن  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:  mahdiaryaey
رنک برگزار کننده جلسه : Sub-Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز  2018.11.23       ساعت 20:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: مروری بر قوانین

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: Joseph
رنک برگزار کننده جلسه : Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):  روز 2018.12.06     ساعت 21:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: قوانین جدید فکشن

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: Joseph
رنک برگزار کننده جلسه : Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):  روز 2018.12.13     ساعت 21:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: یادآوری قوانین     دادن تذکرات لازم  و رنک آپ !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: Joseph
رنک برگزار کننده جلسه : Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):  روز: 2018.12.19     ساعت: 15:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): در گیم سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: رنک آپ !

*حضور تمامی اعضا در جلسه الزامی می باشد !

*در صورت غیبت کردن بدون هماهنگی با  (لیدر/ساب لیدر)  اخطار اقلیتی (Fw)  دریافت خواهید کرد !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: _Ranger_
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز 1397/10/6 پنجشنبه ساعت 4:00 (16:00) بعد از ظهر
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور در HQ
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: میتینگ اول میباشد و مطالب مهمی راجع فکشن گفته میشود و حظور اجباری میباشد

در صورت غیبت FW دریافت میکنید و همچنین حقوقی دریافت نمیکنید


 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: _Ranger_
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز 1397/10/6 پنجشنبه ساعت 4:00 (16:00) بعد از ظهر
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور در HQ
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: میتینگ دوم میباشد و مطالب مهمی راجع فکشن گفته میشود و حضور اجباری میباشد

در صورت غیبت FW دریافت میکنید و همچنین حقوقی دریافت نمیکنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: _Ranger_
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز 1397/10/20 پنجشنبه ساعت 4:00 (16:00) بعد از ظهر
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور در HQ
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: میتینگ سوم میباشد و مطالب مهمی راجع فکشن گفته میشود و حضور اجباری میباشد

در صورت غیبت FW دریافت میکنید و همچنین حقوقی دریافت نمیکنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: _Ranger_
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز 1397/10/27 پنجشنبه ساعت 4:00 (16:00) بعد از ظهر
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور در HQ
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: میتینگ چهارم میباشد و مطالب مهمی راجع فکشن گفته میشود و حضور اجباری میباشد

در صورت غیبت FW دریافت میکنید و همچنین حقوقی دریافت نمیکنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: _Ranger_
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز 1397/11/10 پنجشنبه ساعت 4:00 (16:00) بعد از ظهر
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور در HQ
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:  مطالب مهمی راجع فکشن گفته میشود و حضور اجباری میباشد

در صورت غیبت FW دریافت میکنید و همچنین حقوقی دریافت نمیکنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: Mr_ali
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader): leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): 1397/11/25 روز پنجشنبه ساعت ۵ 
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: مطالب مهمی درباره فکشن گفته خواهد شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: Mr_ali
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader): leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): 1397/12/2 روز پنجشنبه ساعت ۵ 
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: مطالب مهمی در جهت بهبود فکشن گفته خواهد شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: _Mr_ali    _ranger
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader): leader & sub leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): 1397/12/09

 روز پنجشنبه ساعت 2:30
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:

○بهبود فکشن●ست رنک ها○...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:  mr_ali
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader)

Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):

 روز پنجشنبه ساعت 3
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:

○بهبود فکشن●ست رنک ها○...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: TheSnake
رنک برگزار کننده جلسه : Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز 2019.3.14      ساعت 20:30
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل بازی 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:یادآوری قوانین, دادن تذکرات لازم  و رنک آپ !

 
  • Like 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: ReVenGe
رنک برگزار کننده جلسه : Sub-Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز 28.3.2019      ساعت 15:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل بازی 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:اهمیت فکشن در گیم سرور و نکات مهم آن 

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: TheSnake
رنک برگزار کننده جلسه : Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز 2019. 4. 4      ساعت 18:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل بازی 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:یادآوری قوانین, دادن تذکرات لازم  و رنک آپ !

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:shah
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز 23/5/2019      ساعت 17:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل بازی.
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:بازگویی یک سری نکات و رنک آپ.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:adel138
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader):leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):1398/3/9 روز پنج شنبه ساعت 5 عصر
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):sv و ts
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:اگاهی افراد از قوانین جدید و رنک اپ اعضا

ویرایش شده توسط adel138
  • Sad 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:MohaMmadM
رنک برگزار کننده جلسه : Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز پنجشنبه مورخ 1398/03/23 (2019/06/13) در ساعت 16:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): تیم اسپیک و داخل سرور.
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: رنک آپ و تذکر نکات و توجیه اعضا !

  • Like 3
  • Haha 1
  • Sad 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:MohaMmadM
رنک برگزار کننده جلسه : Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز  جمعه مورخ 1398/03/31 2019/06/21 ) در ساعت 15:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): سرور (همراه مایک)
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: رنک آپ ها و و تذکر ایرادات و  مراسم معارفه  !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:MohaMmadM
رنک برگزار کننده جلسه : Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز  پنجشنبه مورخ 1398/04/06 2019/06/27 ) در ساعت 19:30
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): سرور (همراه مایک)
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: رنک آپ ها و و تذکر ایرادات !

حضور همه اعضا الزامی می باشد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 05:28، Parsa_AvengeR گفته است :

نام برگزار کننده جلسه:BuCheR
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader):   
Leader

زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): تاریخ 1398/4/13 ساعت 21:30
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): Hq
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: مرور قوانین.

 

  • Like 6

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 05:28، Parsa_AvengeR گفته است :

نام برگزار کننده جلسه: BuCheR
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader):
Leader

زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):تاریخ 1398/04/20 ساعت 22:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور- Hq مدیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:رنک آپ - انتخاب ساب لیدر - مرور قوانین


 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 05:28، Parsa_AvengeR گفته است :

نام برگزار کننده جلسه: BuCheR
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader)
Leader

زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز: 5 شنبه  1398/04/27   ساعت: 23:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور-Hq مدیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:رنک آپ - انتخاب سابلیدر - مرور قوانین.


 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

leader man emroz nistam 27 tir ba ejaze fw nadin lotfa chon man nistam saat 11 mersi

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۸/۴/۲۶ در 18:56، BuCheR گفته است :

نام برگزار کننده جلسه: BuCheR
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader)
Leader

زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): روز: 5 شنبه  1398/05/03   ساعت: 22:15
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور-Hq مدیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:رنک آپ - مرور قوانین.


 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام من نمی تونم بیام خواهش fw ندید

مسافرتم

ویرایش شده توسط sh1384sh

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 05:28، Parsa_AvengeR گفته است :

نام برگزار کننده جلسه: BuCheR - mahdi_gamer - nokhodi
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader):
Leader ... Sub-Leader [ mahdi_gamer & nokhod ] i 

زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):تاریخ 98/05/10  ساعت 22:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور - Hq مدیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:مرور قوانین و رنک آپ

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن