رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

نام واقعی شما: مسعود
سن شما: 15
نام شما داخل سرور: Masoud597
سطح ( Level ) شما: 5 
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در فکشنی نبودم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در فکشنی نبودم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 3/5 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:نگین
 سن شما20
نام شما داخل سرور:Mr_KilLeR
سطح ( Level ) شما:5
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتیداولین بارمه
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ هیچ فکشنی نبودم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3/4 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: مسعود 
سن شما: 15
نام شما داخل سرور: Masoud597
سطح ( Level ) شما: 5
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در فکشنی نبودم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در فکشنی نبودم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 3/6 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

کلیه درخواست های عضویت رد شد .

برای درخواست عضویت مجددا پست بگذارید !

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Amin
سن شما:13
نام شما داخل سرور:Amin4652R
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی نبودم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟هیچ فکشنی نبودم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 ساعت یا بیشتر
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:مانی
سن شما:16
نام شما داخل سرور:Mr_KilLeR
سطح ( Level ) شما:5
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نداشتم بسم الله
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نداشتم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۷ ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: مسعود 
سن شما: 15
نام شما داخل سرور: Masoud597
سطح ( Level ) شما: 5
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در فکشنی نبودم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در فکشنی نبودم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 3/6 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:ن شما:mahdi
نام شما داخل سرور:_evil_
سطح ( Level ) شما:29
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟polic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید):estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9v4
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کاربران

  @sultan.iph   @Amin4652R   @MrKilleR

درخواست عضویت شما قبول شد .

 

@Masoud597   @_MAHDI_

درخواست عضویت شما بدلیل نداشتن اسلات (فضا کافی) در فکشن رد شد .

  • Thanks 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:ابوالفضل
سن شما:18
نام شما داخل سرور:Assasin_Diamond
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟فکشن نداشتم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟حدودا 2 الی 6 ساعت.از ساعت 2 الی 12 شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیر
سن شما:18
نام شما داخل سرور:amircolonel
سطح ( Level ) شما:6
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نه
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در هیچ فکشنی حضور نداشتم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: مسعود 
سن شما: 15
نام شما داخل سرور: Masoud597
سطح ( Level ) شما: 5
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در فکشنی نبودم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در فکشنی نبودم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 3/6 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کاربر

  @colonelfox

درخواست عضویت شما قبول شد .

 

*بقیه درخواست های عضویت  بدلیل نداشتن اسلات (فضا کافی) در فکشن رد شدند .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کاربر

@mahdid20

عضویت شما رد شد

 

*شما آخرین بار که در فکشن بودید از عملکردتون در فکشن پزشک ناراضی بودیم چنانچه علاقه ای به جبران دارید در صورتی که در فکشن اسلات شود پست بگذارید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:مهرداد
سن شما:12
نام شما داخل سرور:meripg00
سطح ( Level ) شما:5
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟تا به هال تو هیچ فکشنی نبودم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟تا به هال تو فکشنی نبودم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟2تا3ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:مهدی
سن شما:17
نام شما داخل سرور:mahdiaryaey
سطح ( Level ) شما:29
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ مدیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در مدیک بودم به دلیل چنج شدن لیدر کیک شدم
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10 / 15
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: صالح
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: ExYareT
سطح ( Level ) شما: 16
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medic rank 3
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ به دلیل استفا دادن لیدر...
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ متوسط
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ روزانه حداقل 5 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با  سلام 

در اینجا برای عضویت پست بگزارید

درخواست  های قبلی به دلیل  عوض شدن  لیدر رد شد


امضا _Ranger_

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@mahdid20
درخواست شما برای عضویت در فکشن مدیک قبول شد

آماده تست عملی باشید

در گیم سرور با آی دی _Ranger_ تماس بگیرین برای گرفتن تست

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Amin
سن شما:13
نام شما داخل سرور:Amin4652R
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic Rank 1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Bkhater Raftan Leader
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 Saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:عرشیا
سن شما:15
نام شما داخل سرور:safir
سطح ( Level ) شما:25
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟همه فکشن ها به جز پلیس
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟خبرنگار به دلیل سختی کار
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6-9
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:مهدی
سن شما:15
نام شما داخل سرور:_EviL_
سطح ( Level ) شما:30
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مافیا
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استهفا
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8y9
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:kasra
سن شما: 18
نام شما داخل سرور : king8kasra
 سطح ( Level ) شما: 17
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ dark nr s.i
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ الکی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۴ ۵ ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ yea

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@sultan.iph@Amin4652R @safir @_MAHDI_ @PoKeR_KiNg
درخواست های شما برای
عضویت در فکشن مدیک قبول شد

آماده تست عملی باشید

در گیم سرور با آی دی _Ranger_ تماس بگیرین برای گرفتن تست


به ترتیب تست گرفته خواهد شد اگر فرد در سرور نباشد از نفر بعدی تست گرفته میشود


امضا _RangeR_

ویرایش شده توسط Ranger

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:amir mohammad
سن شما:18
نام شما داخل سرور:a_m_i_r_sl
سطح ( Level ) شما:9
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic_sabeghe ziyad
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟lider avaz shod admin hame ro ekhraj kard
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟sob ha 6 sa at va shab 4 sa at
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:mahdi
سن شما:16
نام شما داخل سرور:(__WOLVERINE__)
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟be dalil taghir leader faction
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟2/3 saat va bishtar shaba
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale 100%

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: amin
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: amin_1998
سطح ( Level ) شما: 11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ مدیک به دلیل استفا دادن لیدر
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 الی 10 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله کاملا مسلط ام

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 @a_m_i_r_sl @Amirjamali123 @(__WOLVERINE__) @amin_1998
درخواست های شما برای
عضویت در فکشن مدیک قبول شد

آماده تست عملی باشید

در گیم سرور با آی دی _Ranger_ تماس بگیرین برای گرفتن تست


به ترتیب تست گرفته خواهد شد اگر فرد در سرور نباشد از نفر بعدی تست گرفته میشود


امضا _RangeR_

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن