رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

لیدرهای محترم می‌توانند از طریق این تاپیک زمان دقیق برگزاری جلسات و تمارین را به اطلاع اعضای فکشن خود برسانند.
لطفا فرم زیر را پر کرده و از طریق
"ارسال پاسخ به این موضوع" پست را ارسال کنید.


نام برگزار کننده جلسه/تمرین
:
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:


 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:Mr_HoSsEiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روز جمعه مورخ 1397/8/25 در ساعت 17:00 برگزار خواهد شد 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):
داخل گیم واقع در اداره فدرال  صحبت ها داخل تیم اسپیک صورت میگیرد 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمریندر این جلسه به مرور قوانین میپردازیم به رنک اپ ها شما رسیدگی خواهد شد 

غیبت و تاخیر بیش از 10 دقیقه برابر با یک اخطار اقلیتی (FW) میباشد 
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:Mr_HoSsEiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روز جمعه مورخ 1397/9/2 در ساعت 15:00 برگزار خواهد شد 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): 
داخل گیم واقع در اداره فدرال  صحبت ها داخل تیم اسپیک صورت میگیرد 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین در این جلسه به مرور قوانین میپردازیم به رنک اپ ها شما رسیدگی خواهد شد 

غیبت و تاخیر بیش از 10 دقیقه برابر با یک اخطار اقلیتی (FW) میباشد 
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:Mr_HoSsEiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روز جمعه مورخ 1397/9/9 در ساعت 21:30 برگزار خواهد شد 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): 
داخل گیم واقع در اداره فدرال  صحبت ها داخل تیم اسپیک صورت میگیرد 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین در این جلسه به مرور و توضیح قوانین جدید میپردازیم و به سوالات شما در این مورد پاسخ داده میشود به رنک اپ ها شما رسیدگی خواهد شد 

غیبت و تاخیر بیش از 10 دقیقه برابر با یک اخطار اقلیتی (FW) میباشد 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:Mr_HoSsEiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روزپنجشنبه مورخ 1397/9/15 در ساعت 22:00 برگزار خواهد شد 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): 
داخل گیم واقع در اداره فدرال  صحبت ها داخل تیم اسپیک صورت میگیرد 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین در این جلسه به ذکر بعضی از نکات خواهیم پرداخت به سوالات شما پاسخ داده میشود و به رنک اپ ها شما نیز رسیدگی خواهد شد  و غیبت در جلسه برابر با یک عدد اخطار اقلیتی (FW) میباشد    تاکیدا میگم ممبر ها ها محترم برنامه تیم اسپیک را داشته باشید صحبت ها داخل تیم اسپیک خواهد بود 

ویرایش شده توسط Mr.HoSsEiN

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:Mr_HoSsEiN
 رنک برگزار کننده جلسه/تمرین Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روز جمعه  مورخ 1397/9/23 در ساعت 14:30 برگزار خواهد شد 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): 
داخل گیم واقع در اداره فدرال 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  گفتن بعضی از نکات ((  اعلام ساب لیدر جدید)) و توضیح در این مورد لازم بذکر است که  تایم این میتینگ به نسبت گفته ها شما در مورد برنامه اخر هفتتون انتخاب شده در صورت غیبت در میتینگ هیچ عذری پذیرفته نخواهد شد... 

 

مجدد اعلام میکنم شما موظف هستید هر هفته برنامه اخر هفته خود را تا اخر روز سه شنبه به من اعلام کنید و اگر این کار رو نکنید به این معنی است که تایم میتینگ هر موقع که باشد شما میتونید حضور داشته باشید 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:Mr_HoSsEiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روز پنجشنبه مورخ 1397/9/29 در ساعت 15:30 برگزار خواهد شد 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): 
داخل گیم واقع در اداره فدرال  
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  جلسه هفتگی ...

غیبت و تاخیر بیش از 10 دقیقه برابر با یک اخطار اقلیتی (FW) میباشد 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:Mr_HoSsEiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روز جمعه مورخ 1397/10/7 در ساعت 15:30 برگزار خواهد شد 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): 
داخل گیم واقع در اداره فدرال  
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  جلسه هفتگی ... با توجه به اینکه شما عزیزان درگیر امتحانات هستید تایم جلسه کوتاه خواهد بود  و جلسه ای سبک خواهیم داشت و خواهشمندم حد در امکان در جلسه حضور داشته باشید 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:Mr_HoSsEiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روزجمعه مورخ 1397/10/14 در ساعت 15:30 برگزار خواهدشد 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): 
داخل گیم واقع در اداره فدرال  
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  جلسه هفتگی ... با توجه به اینکه شما عزیزان درگیر امتحانات هستید تایم جلسه کوتاه خواهد بود  و جلسه ای سبک خواهیم داشت و خواهشمندم حد در امکان در جلسه حضور داشته باشید 

 

 

 
 •  
 •  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:Mr_HoSsEiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روزجمعه مورخ 1397/10/21 در ساعت 13:15 برگزار خواهدشد 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): 
داخل گیم واقع در اداره فدرال  
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  جلسه هفتگی ... با توجه به اینکه شما عزیزان درگیر امتحانات هستید تایم جلسه کوتاه خواهد بود  و جلسه ای سبک خواهیم داشت و خواهشمندم حد در امکان در جلسه حضور داشته باشید 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:Mr_HoSsEiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روزجمعه مورخ 1397/10/28 در ساعت 16:15 برگزار خواهدشد 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): 
داخل گیم واقع در اداره فدرال  
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  جلسه هفتگی ... با توجه به اینکه شما عزیزان درگیر امتحانات هستید تایم جلسه کوتاه خواهد بود  و جلسه ای سبک خواهیم داشت و خواهشمندم حد در امکان در جلسه حضور داشته باشید 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام برگزار کننده جلسه/تمرین:Mr_HoSsEiN
  رنک برگزار کننده جلسه/تمرین Leader
  زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روزجمعه مورخ 1397/11/5 در ساعت 15:00 برگزار خواهدشد 
  محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): 
  داخل گیم واقع در اداره فدرال  
  هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  جلسه هفتگی ... 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:_Mr_HoSsEiN / _MTN 
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روزجمعه مورخ 1397/11/12 در ساعت 15:00 برگزار خواهدشد 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): 
داخل گیم واقع در اداره فدرال  
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  جلسه هفتگی ..

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:_Mr_HoSsEiN / _MTN 
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روزپنجشنبه مورخ 1397/11/18 در ساعت 15:15 برگزار خواهد شد 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): 
داخل گیم واقع در اداره فدرال  
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  جلسه هفتگی ..

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:_Mr_HoSsEiN / _MTN 
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روزجمعه مورخ 1397/11/26 در ساعت 15:15 برگزار خواهد شد 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): 
داخل گیم واقع در اداره فدرال  
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  جلسه هفتگی ..

ویرایش شده توسط Mr.HoSsEiN

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: Mr_HoSsEiN _  Keyhan
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روزجمعه مورخ 1397/12/10 در ساعت 16:30 برگزار خواهد شد 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): 
داخل گیم واقع در اداره فدرال  
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  جلسه هفتگی ..

 • Thanks 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: Hushi

رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader

زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): روز جمعه 30/1/1398 ساعت 18:00

محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): در سرور داخل ساختمان F.B.I

هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: میتینگ هفتگی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام برگزار کننده جلسه/تمرین: Hushi
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ساعت 18:00
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): تیم اسپیک و سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: مرور قوانین

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: HuSHi
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader Of Police Federal
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): 5 شنبه مورخ 12/02/1398 ساعت 18:00
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): جلسه داخل سرور در ساختمان F.B.I برگزار میشود.
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: در این جلسه ما به مرور قوانین میپردازیم!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: EaSy
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Sub Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): روز جمعه 20/02/1398 ساعت 16:00
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: به مرور قوانین میپردازیم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: HuSHi
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader Of Police Federal
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): 5 شنبه مورخ 26/02/1398 ساعت 18:00
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): جلسه داخل سرور در ساختمان F.B.I برگزار میشود.
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: در این جلسه ما به مرور قوانین میپردازیم! و هرکسی نمیتواند بیاید با بنده در تلگرام در تماس باشد

@Hushi_GriMeS

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: HuSHi
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader Of Police Federal
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): 5 شنبه مورخ 02/03/1398 ساعت 18:00
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): جلسه داخل سرور در ساختمان F.B.I برگزار میشود.
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: در این جلسه ما به مرور قوانین میپردازیم! و هرکسی نمیتواند بیاید با بنده در تلگرام در تماس باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: HuSHi
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader Of Police Federal
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): 5 شنبه مورخ 09/03/1398 ساعت 18:00
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): جلسه داخل سرور در ساختمان F.B.I برگزار میشود.
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: در این جلسه ما به مرور قوانین میپردازیم! و هرکسی نمیتواند بیاید با بنده در تلگرام در تماس باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: HuSHi
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader Of Police Federal
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): 5 شنبه مورخ 16/03/1398 ساعت 18:00
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): جلسه داخل سرور در ساختمان F.B.I برگزار میشود.
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: در این جلسه ما به مرور قوانین میپردازیم!

به رنک آپ های شما نیز در این جلسه رسیدگی خواهد شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:Hamid85 ... SoinerWolf
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): 

Leader & Sub Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):30خرداد مصادف با پنج شنبه راس ساعت 20:00 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل گیم سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:رنک اپ اعضا...اموزش قوانین جدید...تمرین ... و بررسی به تایم انلاینی ممبر ها 

جلسه دارای اهمیت است لطفا حضور داشته باشید در صورت عدم حضور FW دریافت خواهید کرد.

یا حق

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام برگزار کننده جلسه/تمرین: peerage
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جمعه ۱۶:۰۰
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور و تبم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: بررسی قوانین و پاسخ به سوالات و توضیح قرار دادن گزارش کار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: MwTiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روز پنجشنبه مورخ 1398/4/20 در ساعت 16:00 برگزار خواهد شد 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...)
داخل گیم واقع در اداره فدرال  
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  در این جلسه به مرور قوانین میپردازیم به رنک اپ های شما رسیدگی خواهد شد 

غیبت و تاخیر بیش از 10 دقیقه برابر با یک اخطار اقلیتی (FW) میباشد 
MwTiN#

 
 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: MwTiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روز جمعه مورخ 1398/4/21 در ساعت 16:00 برگزار خواهد شد 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...)
داخل گیم واقع در اداره فدرال  
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  در این جلسه به مرور قوانین میپردازیم به رنک اپ های شما رسیدگی خواهد شد 

غیبت و تاخیر بیش از 10 دقیقه برابر با یک اخطار اقلیتی (FW) میباشد 
MwTiN#

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: MwTiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روز پنجشنبه مورخ 1398/4/27 در ساعت 17:00 برگزار خواهد شد 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...)
داخل گیم واقع در اداره فدرال  
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  در این جلسه به مرور قوانین میپردازیم به رنک اپ های شما رسیدگی خواهد شد 

غیبت و تاخیر بیش از 10 دقیقه برابر با یک اخطار اقلیتی (FW) میباشد 
MwTiN#

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: MwTiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جلسه در روز پنجشنبه مورخ 1398/5/3 در ساعت 18:00 برگزار خواهد شد 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...)
داخل گیم واقع در اداره فدرال  
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  در این جلسه به مرور قوانین میپردازیم به رنک اپ های شما رسیدگی خواهد شد 

غیبت و تاخیر بیش از 10 دقیقه برابر با یک اخطار اقلیتی (FW) میباشد 
MwTiN#

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن