رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

لیدرهای محترم می‌توانند از طریق این تاپیک زمان دقیق برگزاری جلسات و تمارین را به اطلاع اعضای فکشن خود برسانند.
لطفا فرم زیر را پر کرده و از طریق
"ارسال پاسخ به این موضوع" پست را ارسال کنید.


نام برگزار کننده جلسه/تمرین
:
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:


 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام برگزار کننده جلسه/تمرین: Hushi
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): Sub-Leader Of Police Department
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): 5 شنبه مورخه 1/9/1397 در ساعت 20:00
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل
گیم و تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: در این جلسه به رنک های شما رسیدگی میشود و هرگونه غیبت در جلسه اخطار اقلیتی (Fw) به همراه خواهد داشت...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرینHuSHi
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین Leader/Sub-Leader 
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:نام برگزار کننده جلسه/تمرین: Hushi
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): Sub-Leader Of Police Department
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جمعه مورخه 9/9/1397 ساعت 15:00 ==> 3 بعد از ظهر
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل گیم و تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: در این جلسه به مرور قوانین جدید میپردازیم و همچنین به رنک های شما رسیدگی میشود و هرگونه غیبت در جلسهاخطار اقلیتی (Fw) به همراه خواهد داشت...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرینHushi
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): Sub Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): پنجشنبه 15 آذر ساعت 20:00
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور و تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: در این جلسه به مرور قوانین میپردازیم و هرگونه غیبت در جلسهFw به همراه خواهد داشت...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ام برگزار کننده جلسه/تمرین: peerage
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):پنج شنبه. ۲۲ اذر.  ساعت ۲۰:۰۰
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):تیم اسپیک و داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:قوانین جدید و مهم و عدم حضور = FW

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


 نام برگزار کننده جلسه/تمرین):Hushi
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین :Sub-Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):

:۲۹ اذر ساعت ۱۸:۰۰
محل برگزار جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور و تیم اسپیک
هدف و موضوعات م ورد بررسی د ر این جلسه/ تمرین:بازگو کردن قوانین جدید و رنک اپ های پلیر ها عدم حضور = FW

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام برگزار کننده جلسه/تمرین:peerage
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):۵شنبه ۶دی ساعت ۱۸:۰۰
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):سرور و دیسکورد
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: مرور قوانین تاکید بر بعضی قوانین 

با هماهنگی با بنده و موجه بودن دلیل میتوانید در این میتینگ حضور نیابید. 
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام برگزار کننده جلسه/تمرین:peerage
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):ساعت ۲۰:۰۰ پنج شنبه
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):سرور و تیم اسپیک و دیسکورد
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:بررسی قوانین عدم حضور بدون هماهنگی =FW

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ام برگزار کننده جلسه/تمرین: peerage
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): 18:00 پنجشنبه 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): سرور و تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: رنک اپ های لازمه و تاکید چند نکته 

عدم حضور بدون هماهنگی FW
  
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: Hushi
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): Sub-Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): 18:00 پنجشنبه

محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): سرور . تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: بررسی قوانین و تغیرات داخلی عدم حضور = FW

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:peerage
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):5 شنبه ساعت 20:۰۰
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):تیم اسپیک و سرور 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: رنک اپ و مروری بر قوانین

 

ویرایش شده توسط peerage9

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:peerage
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):5 شنبه ساعت 18:۰۰
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):تیم اسپیک و سرور 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: رنک اپ و مروری بر قوانین عدم حضور Fw

ویرایش شده توسط peerage9

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: peerage
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): 5 شنبه ساعت 16:00 (ساعت 4)
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): سرور و تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: تذکر چند نکته عدم حضور بدون هماهنگی FW

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام برگزار کننده جلسه/تمرین: peerage
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): ۵ شنبه ساعت ۱۸؛۰۰
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): سرور و تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: رنک اپ ها و بررسی قوانین. عدم حضور FW

  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: Hushi
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): sub-Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): 5 شنبه ساعت 6(18:00)
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): سرور تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: بررسی قوانین عدم حضور +fw

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرینMashty
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader)Leader 
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت)
روز 5 شنبه/ساعت 9 (21:00)
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...)سرور و در صورت نیاز تیم اسپیک 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرینرنک اپ و چند نکته بسیار مهم از قوانین!

 در صورت حضور نداشن در میتینگ بدون هماهنگی FactionWarn دریافت خواهید کرد!!
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرینMashty
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader)Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت)روز 5 شنبه ساعت 10 (22:00) تاریخ: 1398/2/5
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): سرور در HQ اداره پلیس
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرینرنک اپ و مرور قوانین 

در صورت عدم حضور در میتینگ بدون هماهنگی با لیدر یا ساب لیدر FactionWarn دریافت خواهید کرد!
 

  • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:TahaKhan
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): روز 5 شنبه ساعت 19 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):در مرکز فرماندهی (HQ) اداره پلیس 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: بررسی رنک و تثبیت در اجرای قوانین

ویرایش شده توسط TahaKhan
  • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:TahaKhan
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): روز 5 شنبه ساعت 19 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):در مرکز فرماندهی (HQ) اداره پلیس 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  مرور قوانین و مقررات و انجام برنامه های  برای بهبود اداره پلیس

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:Warden
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): روز 5 شنبه ساعت 16 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):در مرکز فرماندهی (HQ) اداره پلیس 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:  مرور قوانین و مقررات و انجام برنامه های  برای بهبود اداره پلیس

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:Warden /SoinerWolf
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : LeadeR
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): روزپنجشنبه | تاریخ : 20 / 04 / 1398  | ساعت : 16:00 | واقع در مرکز فرماندهی اداره پلیس 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل گیم سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین مرور قوانین و مقررات و انجام برنامه های  برای بهبود اداره پلیس و درباره چند مبحثمهم صحبت خواهد شد در این جلسه به رنک های شما رسیدگی خواهیم کرد در صورت غیبت بدون هماهنگی اخطار اقلیتی دریافت میکنید .

بعد جلسه تمرینی باهم خواهیم داشت .

ویرایش شده توسط SoinerWolf

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:Warden /SoinerWolf/Arrow
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : LeadeR
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): روزپنجشنبه | تاریخ :28 / 04 / 1398  | ساعت : 16:00 | واقع در مرکز فرماندهی اداره پلیس 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل گیم سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین مرور قوانین و مقررات و انجام برنامه های  برای بهبود اداره پلیس و درباره چند مبحثمهم صحبت خواهد شد در این جلسه به رنک های شما رسیدگی خواهیم کرد در صورت غیبت بدون هماهنگی اخطار اقلیتی دریافت میکنید .

بعد جلسه تمرینی باهم خواهیم داشت .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: Mr_HoSsEiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): روز پنجشنبه مورخ  1398/5/10 در ساعت 4:00 بعد از ظهر 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):  داخل گیم 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین : رسیدگی  به رنک اپ ها، اعلام تعداد میتینگ هر ممبر ، مرور و یاد اوردی یک سری نکات ، بیان یک سری از قوانین جدید 

 

هرگونه غیبت و تاخیر بدونه هماهنگی  منجر به دریافت Fw خواهد  شد.

  • Like 1
  • Thanks 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ام برگزار کننده جلسه/تمرین: Mr_HoSsEiN \ SoinerWolf \ ADel
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): Leader va Sub leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): روز پنجشنبه مورخ  1398/5/17 در ساعت 4:00 بعد از ظهر 
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):  داخل گیم و تی اس  ***** : Iranmta
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین : بررسی قوانین , مرور قوانین قبلی , و اعلام قوانین جدید , تذکر برخی نکات 

 

هرگونه غیبت و تاخیر بدونه هماهنگی قبلی منجر به دریافت Fw خواهد  شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: Mr_HoSsEiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): روز جمعه مورخ  1398/5/25 در ساعت  22:00
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):  داخل گیم
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین : مرور قوانین قبلی , تذکر برخی نکات , بررسی رنک اپ ها

 

کسانی که نمیتوانند در جلسه شرکت کنند قبل از شروع جلسه پست مرخصی قرار بدهند

 

هرگونه غیبت و تاخیر بدونه هماهنگی قبلی منجر به دریافت Fw خواهد  شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: Mr_HoSsEiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): روز پنجشنبه مورخ  1398/5/31 در ساعت  22:00
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):  داخل گیم
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین :  میتینگ مشترک کل دیپارتمنت , این میتینگ دارای اهمیت بسیار بالاس و حضور تک تک شما شدیدا الزامیست

 

هر گونه غیبت و تاخیر دارای مجازات خواهد بود 

 

کسانی که مشکل دارند و نمیتوانند در میتینگ حضور داشته باشند حتما پست مرخصی قرار بدهند

  • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: Mr_HoSsEiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): روز پنجشنبه مورخ  1398/6/07 در ساعت  21:30
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):  داخل گیم
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین :  توضیح قوانین - پاسخ به سوالات - رسیدگی به رنک اپ ها و ...

 

هر گونه غیبت و تاخیر بدون درخواست مرخصی دارای مجازات خواهد بود 

 

کسانی که مشکل دارند و نمیتوانند در میتینگ حضور داشته باشند  حتما پست مرخصی قرار بدهند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 1 ساعت قبل، Mr.HoSsEiN گفته است :

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: Mr_HoSsEiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): روز پنجشنبه مورخ  1398/6/07 در ساعت  21:30
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):  داخل گیم
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین :  توضیح قوانین - پاسخ به سوالات - رسیدگی به رنک اپ ها و ...

 

هر گونه غیبت و تاخیر بدون درخواست مرخصی دارای مجازات خواهد بود 

 

کسانی که مشکل دارند و نمیتوانند در میتینگ حضور داشته باشند  حتما پست مرخصی قرار بدهند

بنا به درخواست ممبر ها زمان میتنیگ  به روز جمعه 1398/06/08 ساعت 18:30 تغیر کرد

 

اخرین زمان برای قرار دادن گزارش کار پنجشنبه 12 شب میباشد [ برای تمامیه هفته ها ]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: Mr_HoSsEiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): روز جمعه مورخ  1398/6/15در ساعت 17:00
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):  داخل گیم
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین :  توضیح قوانین - پاسخ به سوالات - رسیدگی به رنک اپ ها و  ایجاد یک سری اصلاحات در قوانین قبلی .

 

هر گونه غیبت و تاخیر بدون درخواست مرخصی دارای مجازات خواهد بود 

 

کسانی که مشکل دارند و نمیتوانند در میتینگ حضور داشته باشند  حتما پست مرخصی قرار بدهند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 51 دقیقه قبل، Mr.HoSsEiN گفته است :

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: Mr_HoSsEiN
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): روز جمعه مورخ  1398/6/15در ساعت 17:00
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):  داخل گیم
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین :  توضیح قوانین - پاسخ به سوالات - رسیدگی به رنک اپ ها و  ایجاد یک سری اصلاحات در قوانین قبلی .

 

هر گونه غیبت و تاخیر بدون درخواست مرخصی دارای مجازات خواهد بود 

 

کسانی که مشکل دارند و نمیتوانند در میتینگ حضور داشته باشند  حتما پست مرخصی قرار بدهند

زمان میتینگ به پنجشنبه 1398/6/14 ساعت 21:30 تغیر کرد !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن