رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال گزارش کار

پست های پیشنهاد شده

نام شما در بازی: Z7AliZ7
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Level 24 | R1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما
Week 2 Stats
Arrests Stats : 3/3 + 40 Extra = 43
43x3000=126000$
Havakhori & Vakils Stats : 5/5 + 2 Extra = 7
7x6000=42000$
Kills Stats : 10/10 + 18 Extra = 28
28x2000=56000$
Shifts Stats : 3/3 + 5 Extra = 7
7x4000=28000$
Wanteds Stats : 5/5 + 4 Extra = 9
9x3000=27000$
Toral ScreenShots : 94 ScreenShots

Total Salary : 279000$
لینک فایل گزارش‌کار:
http://uupload.ir/view/83h5_gozaresh.ng.rar/


God Will Help Us#


 I Rely On 3 Things To Win: Me, MySelf And I

#Z7AliZ7

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:ataninja
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:level14/rank1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:55
لینک فایل فایل گزارش کار:4887//8875623.47/8439/47834692737452764.727/

shift:4

wanted:2

kill:4

havakhori:11

Arrest:34

ویرایش شده توسط ataninja
ناقص بود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:Tupac_Shakur
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Lvl 31 | R1

تعداد اسکرین‌شات‌های شما: Kill:62 | Havakhori-Vakil: 16 | Arrest : 42 | Shift : 32 | Wanted:35 

لینک فایل گزارش‌کار:http://uupload.ir/view/5arn_ng.rar/

ویرایش شده توسط Tupac_Shakur
.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 I do not know - Week  -

نام شما در بازی: RepSoL
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن : 
[Level 26- Rank 2 [Sarvan
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:

 𝔸𝕣𝕣𝕖𝕤𝕥 = I do not know  

Havakhori = I do not know

𝕂𝕚𝕝𝕝 = I do not know 

𝕊𝕙𝕚𝕗𝕥 =  I do not know 

𝕎𝕒𝕟𝕥𝕖𝕕 =  I do not know

Total =  I do not know 

لینک فایل گزارش‌کار:

http://uupload.ir/view/r46j_ng.rar/

 • Like 2
 • Haha 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:Amir824
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:24 | R1 
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: 141

لینک فایل گزارش‌کار:  : |

ویرایش شده توسط Amir824
Amir824

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: Nicholas
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Rank 1 - Level 30
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: Arrest 9 - Havakhori 8 - Kill 42 - Shift 4 - Wanted 11 = Total 74
لینک فایل گزارش‌کار: 

http://uupload.ir/view/j9r_ng_1_nicholas.rar/

ویرایش شده توسط Nicholas
 • Like 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


ام شما در بازی: CeLeBriTy
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: 45   |  rank 1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: 48
Arrest:18
Dadne Wanted: 1

Havakhori:14
Kill: 14
Shift: 3
لینک فایل گزارش‌کار:http://uupload.ir/view/1dg9_gozaresh_kar_ng.rar/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:_AlieN_                                                                                                                   سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Lvl:24 Rank2 Week3                                                               تعداد اسکرین‌شات‌های شما:                                Arrest:73    Kill:134   Wanted:27 Shift:12   Havakhori&Vakil:38                                                                                                                       لینک:udl6.png                                                                                                                                  Total Hoqooq:844K

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گزارش کار National Guard بنده به شرح زیر میباشد : (Week 1 )

نام شما در بازی:amirbesh
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Level 26 - Rank1

تعداد اسکرین‌شات‌های شما:

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

(21000$= 3.000$* Arrest - 7 )

(28000$=2.000$*Kill - 14 )

(33.000$=3.000$* Wanted 11 )

 (28.000$=4.000$* Shift - 7 )

(Havakhori - 18 *6.000$=108000$)

( Total -218000$ )

(Total SS - 57)

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-


لینک فایل گزارش‌کار:http://uupload.ir/view/grf_week1_[new_member].rar/

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

 

نکات مورد نیاز این هفته که رعایت شدند * :

1. روشن بودن Bandicam

2. AFK نکردن در شیفت 

3. از لاین مخالف حرکت نکردن

4. نگرفتن اخطار لفظی AV

5. نگرفتن اخطار اقلیتی Faction Warn

6.احترام گذاشتن به رنک های بالا تر

7.فعال بودن Speedlimit

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

نکات لازم راجب گزارش کار * : 

1. کم شدن حجم توسط نرم افزار Caesium

2. بدون کد امنیتی

 

 

◆◇ 𝕿𝖍𝖊 𝖌𝖔𝖛𝖊𝖗𝖓𝖒𝖊𝖓𝖙 𝖔𝖋 𝖍𝖔𝖓𝖔𝖗𝖆𝖇𝖑𝖊 𝖘𝖎𝖑𝖊𝖓𝖈𝖊 𝖈𝖆𝖓 𝖇𝖊 𝖘𝖆𝖎𝖉 ◇◆

  𝕾𝖚𝖕𝖊𝖗 𝕻𝖑𝖆𝖞𝖊𝖗 𝕴𝖗𝖆𝖓 𝕸𝕿𝕬 ◇◆

𝕸𝕺𝕰𝕴𝕹

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ◥◆◤ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█

نام شما در بازی: Fizaxco
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: 

 Level: 39 | Faction: Gard Meli (2) | Helper
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:  67
لینک فایل گزارش‌کار: Click Here

 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ● ɪ ᴅᴏ ɴᴏᴛ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ ᴛᴀᴋɪɴɢ ᴛʜᴇ ʀɪɢʜᴛ ᴅᴇᴄɪsɪᴏɴ, ɪ ᴛᴀᴋᴇ ᴀ ᴅᴇᴄɪsɪᴏɴ ᴀɴᴅ ᴍᴀᴋᴇ ɪᴛ ʀɪɢʜᴛ 

● اعتقادی به تصمیمات درست ندارم...  من فقط تصمیم می گیرم و درست انجامش می دم 

•• ᴹ̲ᵒ̲ʰ̲ˢ̲ᵉ̲ᴺ̲ FɪᴢᴀxCᴏ ••

█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ◢◆◣ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█

 • Like 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازیamin1
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Level 27 | Estefa
تعداد اسکرین‌شات‌های شما
Arrests Stats : 37
Havakhori & Vakils Stats :  7
Kills Stats : 82
Shifts Stats : 3
Wanteds Stats : 15
Toral ScreenShots : 144 ScreenShots

لینک فایل گزارش‌کار
:
Link

ویرایش شده توسط amin1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بسم الله الرحمن الرحيم

نام شما در بازی: HaKeM

سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Level 72 | Rank 3

تعداد اسکرین‌شات‌های شما:

Arrest : 10

HavaKhori & Vakil 12

Kill : 10

Shift : 5

Wanted : 5

31 : CWanted

ToTaL : 73

لینک فایل گزارش‌کارhttp://uupload.ir/view/9jo1_screenshots.rar/

 • Like 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:rezakafan
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:   Lvl=39  R1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:

Arrest=129

Kill=76

Wanted=39

Shift=4

HavaKhori=11
لینک فایل گزارش‌کار:Cilick

rezakafan

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما دربازی: BlackEvil

سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:(Level:38 | Rank :6 (Sarlashgar

:0022:   Week:22 

تعداد اسکرین‌شات‌های شما:

(Arrest-14 )

(C-Wanted-50)

(Havakhori&Vakil:11 )

(Kill-15 )

(Shift-3)

(Wanted-6)

لینک گزارش کار:Shayea

#Shayea

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:Rmin
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Level 30 | Sub-LeadeR
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:

 Arrest : 41 = 123 k

Wanted : 22 = 66k

Kill : 19 = 38k

Shift : 4 = 16k

HavaKhori & Vakil: 9 = 54k

Cwanted: 6 = 3k

Hoqooq : 300k

Total ss : 101
لینک فایل گزارش‌کار:
Click

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گزارش کار این هفته فکشن گارد ملی

------------------------------------------
Nicholas
Arrest: 9 - 27.000
Havakhori: 8 - 48.000
Kill: 42 - 84.000
Shift: 4 - 16.000
Wanted: 10 - 30.000

-------
Hoqooq: 205.000
------------------------------------------
Tupac_Shakhur
Arrest: 42 - 126.000
Havakhori: 16 - 96.000
Kill: 62 - 124.000
Shift: 31 - 124.000
Wanted: 35 - 105.000

-------
Hoqooq: 575.000
------------------------------------------
amin1
Arrest: 37 - 111.000
Havakhori: 7 - 42.000
Kill: 82 - 164.000
Shift: 3 - 12.000
Wanted: 14 - 42.000

-------
Hoqooq: 271.000
------------------------------------------
Amir824
Arrest: 74 - 222.000
Havakhori: 13 - 78.000
Kill: 31 - 62.000
Shift: 5 - 20.000
Wanted: 15 - 45.000

-------
Hoqooq: 427.000
------------------------------------------
amirbesh
Arrest: 7 - 21.000
Havakhori: 18 - 108.000
Kill: 14 - 28.000
Shift: 7- 28.000
Wanted: 11 - 33.000

-------
Hoqooq: 218.000
------------------------------------------
LerD
Arrest: 10 - 30.000
Havakhori: 13 - 78.000
Kill: 46 - 92.000
Shift: 15 - 60.000
Wanted: 10 - 30.000
CWanted: 3 - 1.500

-------
Hoqooq: 291.500
------------------------------------------
Rmin
Arrest: 41 - 123.000
Havakhori: 9 - 54.000
Kill: 19 - 38.000
Shift: 4 - 16.000
Wanted: 22 - 66.000
CWanted: 6 -3.000

-------
Hoqooq: 300.000
------------------------------------------
RepSoL
Arrest: 4 - 12.000
Havakhori: 9 - 54.000
Kill: 26 - 52.000
Shift: 3 - 12.000
Wanted: 11 - 33.000

-------
Hoqooq: 163.000
------------------------------------------
Aris
Arrest: 5 - 15.000
Havakhori: 8 - 48.000
Kill: 15 - 30.000
Shift: 8 - 32.000
Wanted: 3 - 9.000

-------
Hoqooq: 134.000
------------------------------------------
CeLeBriTy
Arrest:  16 - 48.000
Havakhori: 14 - 84.000
Kill: 12 - 24.000
Shift: 5 - 20.000
Wanted: 1 - 3.000

-------
Hoqooq: 179.000
------------------------------------------
rezakafan
Arrest: 129 - 387.000
Havakhori: 11 - 66.000
Kill: 76 - 152.000
Shift: 4 - 16.000
Wanted: 39 - 30.000

-------
Hoqooq: 738.000
!Good Job

------------------------------------------
_Alien_
Arrest: 73 - 219.000
Havakhori: 38 - 228.000
Kill: 134 - 268.000
Shift:12 - 48.000
Wanted: 27 - 81.000

-------
Hoqooq: 844.000
Best Member+250k Gift From Leader

گزارش کار شما کم حجم نشده بود
تنها اینبار بخشیده می شود!

------------------------------------------
Z7AliZ7
Arrest: 43 - 129.000
Havakhori: 9 - 54.000
Kill: 28 - 56.000
Shift: 7 - 28.000
Wanted: 9 - 27.000

-------
Hoqooq: 294.000
------------------------------------------
BlackEvil
Arrest: 14 - 42.000
Havakhori: 11 - 66.000
Kill: 15 - 30.000
Shift: 3 - 12.000
Wanted: 6 - 18.000
CWanted: 50 - 25.000

-------
Hoqooq: 193.000
------------------------------------------
HaKeM
Arrest: 10 - 30.000
Havakhori: 12 - 72.000
Kill: 10 - 20.000
Shift: 5 - 20.000
Wanted: 5 - 15.000
CWanted: 31 - 15.500

-------
Hoqooq: 172.500
------------------------------------------
Fizaxco
Arrest: 18 - 54.000
Havakhori: 12 - 72.000
Kill: 25 - 50.000
Shift: 6 - 24.000
Wanted: 5 - 15.000

-------
Hoqooq: 215.000
------------------------------------------
GangGamer
Arrest: 17 - 51.000
Havakhori: 15 - 90.000
Kill: 33 - 66.000
Shift: 6 - 24.000
Wanted: 8 - 23.000

-------
Hoqooq: 254.000
------------------------------------------
 جمع کل حقوق فکشن گارد ملی (بدون احتساب حقوق لیدر)
5.474.000
------------------------------------------
National_Guard

 • Like 2
 • Thanks 1
 • Haha 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 

گزارش کار این هفته فکشن گارد ملی

------------------------------------------
Nicholas
Arrest: 9 - 27.000
Havakhori: 8 - 48.000
Kill: 42 - 84.000
Shift: 4 - 16.000
Wanted: 10 - 30.000

-------
Hoqooq: 205.000
------------------------------------------
Tupac_Shakhur
Arrest: 42 - 126.000
Havakhori: 16 - 96.000
Kill: 62 - 124.000
Shift: 31 - 124.000
Wanted: 35 - 105.000

-------
Hoqooq: 575.000
------------------------------------------
amin1
Arrest: 37 - 111.000
Havakhori: 7 - 42.000
Kill: 82 - 164.000
Shift: 3 - 12.000
Wanted: 14 - 42.000

-------
Hoqooq: 271.000
------------------------------------------
Amir824
Arrest: 74 - 222.000
Havakhori: 13 - 78.000
Kill: 31 - 62.000
Shift: 5 - 20.000
Wanted: 15 - 45.000

-------
Hoqooq: 427.000
------------------------------------------
amirbesh
Arrest: 7 - 21.000
Havakhori: 18 - 108.000
Kill: 14 - 28.000
Shift: 7- 28.000
Wanted: 11 - 33.000

-------
Hoqooq: 218.000
------------------------------------------
LerD
Arrest: 10 - 30.000
Havakhori: 13 - 78.000
Kill: 46 - 92.000
Shift: 15 - 60.000
Wanted: 10 - 30.000
CWanted: 3 - 1.500

-------
Hoqooq: 291.500
------------------------------------------
Rmin
Arrest: 41 - 123.000
Havakhori: 9 - 54.000
Kill: 19 - 38.000
Shift: 4 - 16.000
Wanted: 22 - 66.000
CWanted: 6 -3.000

-------
Hoqooq: 300.000
------------------------------------------
RepSoL
Arrest: 4 - 12.000
Havakhori: 9 - 54.000
Kill: 26 - 52.000
Shift: 3 - 12.000
Wanted: 11 - 33.000

-------
Hoqooq: 163.000
------------------------------------------
Aris
Arrest: 5 - 15.000
Havakhori: 8 - 48.000
Kill: 15 - 30.000
Shift: 8 - 32.000
Wanted: 3 - 9.000

-------
Hoqooq: 134.000
------------------------------------------
CeLeBriTy
Arrest:  16 - 48.000
Havakhori: 14 - 84.000
Kill: 12 - 24.000
Shift: 5 - 20.000
Wanted: 1 - 3.000

-------
Hoqooq: 179.000
------------------------------------------
rezakafan
Arrest: 129 - 387.000
Havakhori: 11 - 66.000
Kill: 76 - 152.000
Shift: 4 - 16.000
Wanted: 39 - 30.000

-------
Hoqooq: 738.000
!Good Job

------------------------------------------
_Alien_
Arrest: 73 - 219.000
Havakhori: 38 - 228.000
Kill: 134 - 268.000
Shift:12 - 48.000
Wanted: 27 - 81.000

-------
Hoqooq: 844.000
Best Member+250k Gift From Leader

گزارش کار شما کم حجم نشده بود
تنها اینبار بخشیده می شود!

------------------------------------------
Z7AliZ7
Arrest: 43 - 129.000
Havakhori: 9 - 54.000
Kill: 28 - 56.000
Shift: 7 - 28.000
Wanted: 9 - 27.000

-------
Hoqooq: 294.000
------------------------------------------
BlackEvil
Arrest: 14 - 42.000
Havakhori: 11 - 66.000
Kill: 15 - 30.000
Shift: 3 - 12.000
Wanted: 6 - 18.000
CWanted: 50 - 25.000

-------
Hoqooq: 193.000
------------------------------------------
HaKeM
Arrest: 10 - 30.000
Havakhori: 12 - 72.000
Kill: 10 - 20.000
Shift: 5 - 20.000
Wanted: 5 - 15.000
CWanted: 31 - 15.500

-------
Hoqooq: 172.500
------------------------------------------
Fizaxco
Arrest: 18 - 54.000
Havakhori: 12 - 72.000
Kill: 25 - 50.000
Shift: 6 - 24.000
Wanted: 5 - 15.000

-------
Hoqooq: 215.000
------------------------------------------
GangGamer
Arrest: 17 - 51.000
Havakhori: 15 - 90.000
Kill: 33 - 66.000
Shift: 6 - 24.000
Wanted: 8 - 23.000

-------
Hoqooq: 254.000
------------------------------------------
 جمع کل حقوق فکشن گارد ملی (بدون احتساب حقوق لیدر)
5.474.000
------------------------------------------
National_Guard

حقوق‌ها به لیدر داده شد!
/hoqooq
حقوق لیدر 1M

 • Thanks 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: CeLeBriTy
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: 45
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:

Arrest: 65

Dadne Wanted: 42

Havakhori: 23

Kill: 60

Shift : 8
لینک فایل گزارش‌کارhttp://uupload.ir/view/08aa_gozaresh_kar_ng.rar/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: DiarTor
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: 23 Rank 1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:
Arrest: 44

Havakhori&Vakil: 20
Kil : 68
Shift: 6
Wanted : 18
لینک فایل گزارش‌کار:
http://uupload.ir/view/s7xj_gozareshkar.rar/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی : Grove_Boss

سطح ( Level ) شما و رنک شما در فکشن : Civilian 31

تعداد اسکرین شات های شما :

Arrest : 95x3000 = 285.000

Hava Khori & Vakil = 34x6000 = 204.000

Kills : 183x2000 = 366.000

Shift : 16x4000 = 64.000

Wanted : 103x3000 = 309.000

Total = 1.228.000

 

لینک فایل گزارش کار : Gozaresh Kar NG

@AB_Deadshot@Parsa_AvengeR

من دیگه تو فکشن حضور ندارم لطفا حقوق رو ست کنید!

با تشکر.

GL#

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

                                                     به نام حق

نام شما در بازی:GangGamer

سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن R 1 Level 26

تعداد اسکرین‌شات‌های شما:
Wanted:17
Shift:4
Kill:28

Hawkori&Vakil:12
Arrest:18


لینک فایل گزارش‌کارhttp://uupload.ir/view/mksb_گزارش_کار.rar/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:rezakafan
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:   Lvl=39  R1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:

Arrest=27

Kill=23

Wanted=8

Shift=5

HavaKhori=5
لینک فایل گزارش‌کار:Chlick

rezakafan

 
 •  
 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: Nicholas
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Level 31 - Rank 1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: Arrest 17 - Havakhori & Vakil 5 - Kill 32 - Shift 4 - Wanted 15
لینک فایل گزارش‌کارhttp://uupload.ir/view/wesr_ng_2_nicholas.rar/

 • Thanks 7

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: ShereddeR
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Level : 58 | Rank : 1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: All : 527 ( Shift : 29 | Wanted : 101 | Arrest : 191 | Kill : 145 | Havakhori&Vakil : 61 )
لینک فایل گزارش‌کارhttp://uupload.ir/view/4ktl_ng_ss.rar/

ShereddeR#

im_unstoppable#

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  5- Week  -

نام شما در بازی: RepSoL
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن : 
[Level 27 Rank 2 [Sarvan
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:

 𝔸𝕣𝕣𝕖𝕤𝕥 =  4  

Havakhori = 7

𝕂𝕚𝕝𝕝 = 21 

𝕊𝕙𝕚𝕗𝕥 =  3 

𝕎𝕒𝕟𝕥𝕖𝕕 =  7

Total =  I do not know 

لینک فایل گزارش‌کار: 

http://uupload.ir/view/bjgx_ng.zip/

 • Like 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:_AlieN_
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Week4 Rank3 Sargord Level25
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:Arrest:21 Kill:57 Wanted:19 Shift:12 Havakhori&Vakil:17
لینک فایل گزارش‌کار:    udl6.png                                                                                                                                 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:(ASSASSINS)
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Lvl 35 Rank 1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:

Arrest :81

Havakhori :6

Kill :60

Shift :5

Wanted :32
لینک فایل گزارش‌کار:

http://s11.picofile.com/file/8396363934/Arrest.rar.html

http://s11.picofile.com/file/8396364026/Havakhori.rar.html

http://s10.picofile.com/file/8396364426/Kill.rar.html

http://s10.picofile.com/file/8396364476/Shift.rar.html

http://s11.picofile.com/file/8396364626/Wanted.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:Rmin
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Level 30 | Sub-LeadeR
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:

Wanted : 10 : 30k

Kill : 21 :42k

Arrest : 36 : 108k

Vakil & Havakhori : 13 : 78k

Shift : 6 : 24k

Cwanted : 39 : 19.500 k

Total Ss : 125

Hoqooq : 301k
لینک فایل گزارش‌کار:

Click To See

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن