رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال گزارش کار

پست های پیشنهاد شده

نام شما در بازی: DevilGod
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Level 28 | Rank 2
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:
Arrest 32 | Kill 100 | Wanted 28 | Shift 8 | Havakhori 6 | All = 181
لینک فایل گزارش‌کار:

http://uupload.ir/view/26le_gozareshekar.rar/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:mmdfalcon
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Level 14 & Rank 1 NG
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: 120 
لینک فایل گزارش‌کار:http://s9.picofile.com/file/8366421126/ss.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:_JiMiN_
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Level 18 | Rank 1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:82
لینک فایل گزارش‌کار:

http://s8.picofile.com/file/8366424050/ss.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 04:37، Parsa_AvengeR گفته است :

نام شما در بازی:StorMRagE
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:level 43  -Rank : Subleader
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: arrest = 22 - havakhori = 6 - Kill = 25 - Shift = 1 - Wanted & Cwanted = 6

دلیل تعداد گزارش شیفت : نبودن رنک بالاتر برای تایید!
لینک فایل گزارش‌کار:http://uupload.ir/view/03lk_gozaresh_kar.rar/

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با احترام 
 حقوق های هفتگی شما بدین شرح میباشد ...

The Best: 253.000

 

snatorstar = 256.000


Devilgod = 450.000


mmdfalon 260.000


jIMIN = 188.000


StOrMrAgE = 140.000

 

جمع کل:1.547.000

حقوق ها در اولین فرصت  پس از دریافت از سوی تیم مدیریتی سرور به حساب شما واریز میشود...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 9 دقیقه قبل، meysam گفته است :

با احترام 
 حقوق های هفتگی شما بدین شرح میباشد ...

The Best: 253.000

 

snatorstar = 256.000


Devilgod = 450.000


mmdfalon 260.000


jIMIN = 188.000


StOrMrAgE = 140.000

 

جمع کل:1.547.000

حقوق ها در اولین فرصت  پس از دریافت از سوی تیم مدیریتی سرور به حساب شما واریز میشود...

حقوق‌ها به لیدر داده شد!
حقوق لیدر : 150K ( مشکلات گزارش‌کار
2x )

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: snatorstar
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Level 27 | Rank2
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: Arrest:16|Havakhori:9|KIll:31|Shift:6|Wanted:17
لینک فایل گزارش‌کار:http://uupload.ir/view/b2rr_ng.rar/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: DevilGod
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Level 30 | Rank 2
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:

Arrest 22 | Kill 86 | Wanted 31 | Shift 4 | Havakhori 5 | All = 151
لینک فایل گزارش‌کار:
http://uupload.ir/view/q0tm_gozareshekar.rar/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:SarBaZ
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Level 15 /Rank 1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:    Kill:37| Havakhori:3 |Wanted2| در ۱ یا ۲ روز
لینک فایل گزارش‌کار:http://s9.picofile.com/file/8367142526/SarBAZ.rar.html

ویرایش شده توسط flakkaw

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:mmdfalcon
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:lvl 17|| R.1 NG
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:Jam an 213 |kill 84 |arrest 84| wanted 15|shift 10 | havakhori 20
لینک فایل گزارش‌کار:  http://s9.picofile.com/file/8367150176/SS_NG.rar.html

ویرایش شده توسط mmdfakonn

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:mansor
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: lvl 27 | r1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:20 arrest 3 | wanted 2 |   Shift 2 |    Kill 13 |  havakhori |
لینک فایل گزارش‌کار:http://s8.picofile.com/file/8367153018/گذارش_کار.rar.html

 #New_Membr

ویرایش شده توسط ĞŘØÜÑĐŹĘŔÕ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: MaXiMoV
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Level 14 Rank 1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: Arrest: 26 | Kill: 23 | Havakhori: 6 | Shift: 4 | Wanted: 5
لینک فایل گزارش‌کارhttp://s8.picofile.com/file/8367159268/SSha.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: (The88best)
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: rank 2 level 15
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:  All=   73 |wanted 1 |arrest 26  |kill 34|shift 6|Havakhori 6|
لینک فایل گزارش‌کار:http://s9.picofile.com/file/8367214950/_The88best_.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

.

ویرایش شده توسط pedram

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 5 دقیقه قبل، pedram گفته است :

 

در 5 دقیقه قبل، pedram گفته است :

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۵ در 04:37، Parsa_AvengeR گفته است :

نام شما در بازی:StorMRaGe
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:43
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:32
لینک فایل گزارش‌کار:http://uupload.ir/view/y41g_ng-2.rar/

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با احترام...

گزارش کار هفتگی  گارد ملی بدین شرح میباشد:

 

snatorstar = 187k
arrest = 16/16  48k
kill = 31/31 62k
havakhori = 9/9 12k
shift = 2/6  8k
wanted = 16/16 48k


DevilGod = 375k
arrest = 22/22 66k
kill = 85/85 170k
havakhori = 5/5 30k
shift = 4/8 16k
wanted = 31/31 93k

Sarbaz = 85k
arrest = 1 3k
kill = 29/29 58k
havakhori = 3/3 18k
shift = 0
wanted = 2/2 6k

mmdfalcon = 414k
arrest = 39/84 117k
kill = 82/83 164k
havakhori = 11/20 66k
shift = 7/10 28k
wanted = 13/13 39k


mansor = 37k
arrest = 3 9k
kill = 12 24k
havakhori = 0
shift = 1 4k
wanted = 0


maximov = 191k
arrest = 26/26 78k
kill = 23/23 46k
havakhori = 6/6 36k
shift = 4/4 16k
wanted = 5 15k

the88best)) = 185k
arrest = 26/26 78k
kill = 34/34 68k
havakhori = 6/6 36k
shift = 0/6 
wanted = 1/1 3k

Stormrage = 96k
arrest = 7/7 21k
kill = 15/15 30k
havakhori & free= 2/2 havakhori 2/2 free 24k
shift = 3/3 12k

wanted = 3/3 9k

 

جمع کل  حقوق ها : 1.570.000

 

پوزش بابت  دیرکرد در بررسی گزارشات کار...

 

پلیر  SarBaZ در صورت کم کاری مجدد اخطار اقلیتی دریافت میکنید.

 

 

 

یا حق...
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام شما در بازی:mansor
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:27
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:94  5 Arrest 17 | Kill 54 | Wanted 8 |  Havakhori  10  | Shift 
لینک فایل گزارش‌کار:http://s9.picofile.com/file/8367810192/گذارش_کار.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: Snatorstar
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Level 27 | Rank 3
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:
Arrest 7 | Kill 25 | Wanted 28 | Shift 5 | Havakhori 7 | All = 72
لینک فایل گزارش‌کار:http://uupload.ir/view/2hpf_ng.ss.rar/

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: saeed123
 سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:Level 17 | Rank1
 تعداد اسکرین‌شات‌های شما:|Arrest 59| Kill 57| Wanted 27| Shift 8| Havakhori 2| 

http://s8.picofile.com/file/8367867076/Ss_Saeed123.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:mmdfalcon
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:lvl 19 |Rank 2
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:arrest 19|kill 116| wanted 15| shift 3| havakhori 5||= 156
لینک فایل گزارش‌کار:http://s8.picofile.com/file/8367867442/ss_NG.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:(The88best)
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن:rank 2 level 15
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: arrest 8| havakhori 5 |wanteds 6| shift 5 | kill 41   | All 65
لینک فایل گزارش‌کار:http://s8.picofile.com/file/8367870518/_The88best_.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: DevilGod
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Level 30 | Rank 2
تعداد اسکرین‌شات‌های شما:

Arrest 11 | Kill 90 | Wanted 42 | Shift 6 | Havakhori 4 | All = 153
لینک فایل گزارش‌کار:
http://s9.picofile.com/file/8367873200/GozaresheKar.rar.html

ویرایش شده توسط DevilGod

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: (OG) bFc
سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Level 17 | Rank 1
تعداد اسکرین‌شات‌های شما: 

Arrest 14 | Kill 38 | Wanted 10 | Shift 12 | Havakhori 4 | All = 78
لینک فایل گزارش‌کار: 

http://s8.picofile.com/file/8367878234/NG_bfc.rar.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن