رفتن به مطلب

This is Dreadnought theme

Dreadnought is a modern, Creative, Super advanced theme comes with tons of features including responsive drop down navigation, Custom Google fonts, custom widgets, Custom forum category styles, Extra footer, Social links, News ticker, Six of awesome article templates and a powerful touch slider that can be integrated with (IP.Content) as a complete package for infinite slider.
Buy now
News Ticker
  • News ticker sample
  • News ticker sample
LastTime

درخواست استعفای فکشن پزشک

Recommended Posts

اسم شما در بازی؟ MrFox

لول /سطح شما در بازی؟ 10

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ are 

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) hal nemide

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) are

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 1 دقیقه قبل، MrFox گفته است :

اسم شما در بازی؟ MrFox

لول /سطح شما در بازی؟ 10

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ are 

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) hal nemide

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) are

شما از فکشن با fp 60 کیک شدید

دلیل داشتن +1 fw 

موفق باشید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟ Saman

لول /سطح شما در بازی؟ 18

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ Are

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) حوصلم سر رفت

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) بله کاملا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در هم اکنون، Saman گفته است :

اسم شما در بازی؟ Saman

لول /سطح شما در بازی؟ 18

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ Are

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) حوصلم سر رفت

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) بله کاملا

درخواست شما قبول شد 

موفق باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟MahdiHp

لول /سطح شما در بازی؟12

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) به دلیل مشکلاتی ....

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)ساب لیدر=بله عالی

لیدر=بسیار عالی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 1 دقیقه قبل، MahdiHp. گفته است :

اسم شما در بازی؟MahdiHp

لول /سطح شما در بازی؟12

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) به دلیل مشکلاتی ....

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)ساب لیدر=بله عالی

لیدر=بسیار عالی

درخواست شما با موفقیت قبول شد

موفق باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟ SHAYEA

لول /سطح شما در بازی؟ 35

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ YES

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 دقیقه قبل، AloneHero گفته است :

اسم شما در بازی؟ SHAYEA

لول /سطح شما در بازی؟ 35

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ YES

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟ بله

درخواست شما قبول شد 

شما طبق قوانین تصویب شده با fp 0 خارج شدید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟ (BlacK_KnighT)

لول /سطح شما در بازی؟ 10

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ بله!

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) به faction معلم بروم.

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) لیدر = عالیی|| ساب لیدر = اونم عالیی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 3 دقیقه قبل، Nigho گفته است :

اسم شما در بازی؟ (BlacK_KnighT)

لول /سطح شما در بازی؟ 10

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ بله!

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) به faction معلم بروم.

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) لیدر = عالیی|| ساب لیدر = اونم عالیی

درخواست شما قبول شد 

موفق شد 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟QAF

لول /سطح شما در بازی؟15

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) به دلیل مشکلاتی ....

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)ساب لیدر=ساب خودم بودم 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 3 دقیقه قبل، QUF گفته است :

اسم شما در بازی؟QAF

لول /سطح شما در بازی؟15

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) به دلیل مشکلاتی ....

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)ساب لیدر=ساب خودم بودم 

درخواست شما قبول شد موفق باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سم شما در بازی؟Sina_80

لول /سطح شما در بازی؟7

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح)وارد به یک فکشن دیگر

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 دقیقه قبل، soheyl گفته است :

سم شما در بازی؟Sina_80

لول /سطح شما در بازی؟7

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح)وارد به یک فکشن دیگر

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)بله

درخواست شما قبول شد موفق باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟ QAF

لول /سطح شما در بازی؟15

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) ساب لیدر نووب

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) خیر به هیچ وجه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 دقیقه قبل، QUF گفته است :

اسم شما در بازی؟ QAF

لول /سطح شما در بازی؟15

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) ساب لیدر نووب

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) خیر به هیچ وجه

درخواست شما قبول شد 

شما با fp 0 کیک شدید 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟ sadegh3422

لول /سطح شما در بازی؟12

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ yes

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) mikham pishraft konm

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)yes

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 9 دقیقه قبل، rezajericho گفته است :

اسم شما در بازی؟ sadegh3422

لول /سطح شما در بازی؟12

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ yes

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) mikham pishraft konm

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)yes

 

@rezajericho درخواست استعفا شما قبول شد 

شما با fp 0 از اقلیت خارج شدید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 ساعت قبل، mahdi0084 گفته است :

اسم شما در بازی؟ LiNuX

لول /سطح شما در بازی؟ 25

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ bale

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) chaste shodan

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر bale

@mahdi0084 درخواست شما قبول شد 

موفق باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 ساعت قبل، mahdi0084 گفته است :

اسم شما در بازی؟ LiNuX

لول /سطح شما در بازی؟ 25

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ bale

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) chaste shodan

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر bale

@mahdi0084 درخواست شما به دلیل خواسته خودتان 

رد شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 5 دقیقه قبل، mahdi0084 گفته است :

اسم شما در بازی؟ LiNuX

لول /سطح شما در بازی؟ 25

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ bale

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) khaste shodan

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر bale

درخواست شما قبول شد

موفق باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟ RaVaNi

لول /سطح شما در بازی؟ 37

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) میرم مافیا

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 30 دقیقه قبل، PoUyAMcP گفته است :

اسم شما در بازی؟ RaVaNi

لول /سطح شما در بازی؟ 37

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) میرم مافیا

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) بله

درخواست شما قبول شد

موفق باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟ HaftKhat

لول /سطح شما در بازی؟ 7

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) ...

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 25 دقیقه قبل، mehrdad گفته است :

اسم شما در بازی؟ HaftKhat

لول /سطح شما در بازی؟ 7

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) ...

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) بله

درخواست شما قبول شد 

موفق باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×