رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

نام واقعی شما: Danial

سن شما: 7

نام شما داخل سرور: Grove_Boss

سطح ( Level ) شما: 30

سابقه حضور در چه فکشن هایی را داشتید:

National Gard 

Police Departmant

News Reporters

Yakuza Family x2

School instructor

توانایی شما در تیر اندازی و رانندگی در چه سطحی است؟ Good

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه روز آنلاین هستید؟+13

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده اید؟100%

ویرایش شده توسط Grove_Boss
:| Back To NG

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 7 اردیبهشت 1399 در 22:41، ASSASSINS-Creed گفته است :

نام واقعی شما:Omid
سن شما:17
نام شما داخل سرور:(ASSASSINS)
سطح ( Level ) شما:35
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟
Medic (2) News Reporter (Sub Leader) Pd (2)
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4 تا 8 ساعت بدون اسلیپ
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:ایمان
سن شما:19
نام شما داخل سرور:imanaaaa
سطح ( Level ) شما:13
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic R1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10saat az zohr ta shab
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمامی درخواست های بالا به دلیل پر بودن Slot فکشن رد شدند.
پس از موجود شدن Slot در گیم سرور و همین تاپیک اطلاع رسانی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:sepehr
سن شما:17
نام شما داخل سرور:sepehrking
سطح ( Level ) شما:24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Nr
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Khoob
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5 saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:علی
سن شما:17
نام شما داخل سرور:I_aliZ
سطح ( Level ) شما:آخر 19
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟PD | Medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟15 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:ABOLFAZL
سن شما:15
نام شما داخل سرور:fm_arya
سطح ( Level ) شما:24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟NG Si Yakuza
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟14
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به دلیل بن بودن فروم ایشان بنده بجای ایشان گذاشته ام و ایشان لایک میکند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Mohsen
سن شما:18
نام شما داخل سرور:Mohsen
سطح ( Level ) شما:20
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟-
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Dakhele factioni nabudam
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Good
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ Aksare oghat hastam, 4 5 sa'at
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yeap

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Erfan
سن شما: 20 
نام شما داخل سرور: _DeXteR_
سطح ( Level ) شما: 25 
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Yakuza | Sub_Leader
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Kamelan

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Danial

سن شما: 17

نام شما داخل سرور: Grove_Boss

سطح ( Level ) شما: 30

سابقه حضور در چه فکشن هایی را داشتید:

National Gard 

Police Departmant

News Reporters

Yakuza Family x2

School instructor

توانایی شما در تیر اندازی و رانندگی در چه سطحی است؟ Good

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه روز آنلاین هستید؟+13

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده اید؟100%

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: رضا

سن شما: 17

نام شما داخل سرور: speclowgamer

سطح ( Level ) شما: 18

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ nr Mechanic Fbi R2 Medic

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ استعفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ زیاد

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 6 تا 8 ساعت

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Mohammad
سن شما:16
نام شما داخل سرور:OveR_KinG
سطح ( Level ) شما:32
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Pd x2 Medic x2 yakuza x2 school....fury
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟bala
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+13
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: MmdGhoLi
سن شما: 11
نام شما داخل سرور: TheEnD
سطح ( Level ) شما: 36
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ All Fac All Dps All Mafia Sub FBI 2x
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Demot LeaDeR
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟10/1
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 5
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 7 اردیبهشت 1399 در 22:41، ASSASSINS-Creed گفته است :

نام واقعی شما:Omid
سن شما:17
نام شما داخل سرور:(ASSASSINS)
سطح ( Level ) شما:36
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟
Medic (2) News Reporter (Sub Leader) Pd (2)
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4 تا 8 ساعت بدون اسلیپ
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Yazdan
سن شما:15
نام شما داخل سرور:(_HiChKaS_)
سطح ( Level ) شما:20
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟NR r2
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟15
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمامی درخواست های بالا تایید شدند.
تایید شدن درخواست به معنی گرفتن حتمی تست از شما نیست! 
و هرگونه /call /sms و ایجاد مزاحمت باعث نگرفتن تست از شما می شود!

 
  • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:hosein
سن شما:16
نام شما داخل سرور:hosein534
سطح ( Level ) شما:15
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟schoolMedic(2X) News FBI
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+15
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟100%

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ظرفیت فکشن گارد ملی تکمیل میباشد 23/23

در صورت وجود اسلات در همین تاپیک و در سرور گیم اطلاع رسانی میشود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Mohammad
سن شما:16
نام شما داخل سرور:OveR_KinG
سطح ( Level ) شما:32
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Pd x2 Medic x2 yakuza x2 school....fury
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟bala
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+13
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:استاد بزرگ
سن شما:19
نام شما داخل سرور:GrandMasteR
سطح ( Level ) شما:35
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Just Mafia
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟kk
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟noobam
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4.5
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟yea

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Grand_MasteR @OveR_KinG

در کنار بقیه درخواست ها درخواست شما نیز Accept شد ...

====================================

توجه داشته باشید هر گونه مزاحمت باعث محروم شدن از تست میشود ...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 24 آبان 1397 در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در گارد ملی، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:مهدی
سن شما:۱۶
نام شما داخل سرور:mehdi_tip
سطح ( Level ) شما:33
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟pd r4 fbi r3 medic r3 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور pd eshtefaنداشتید، ذکر کنید)؟
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟khobe
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟
Ble

درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمامی درخواست های بالا تایید شدند.
تایید شدن درخواست به معنی گرفتن حتمی تست از شما نیست! 
و هرگونه /call /sms و ایجاد مزاحمت باعث نگرفتن تست از شما می شود!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: رضا

سن شما: 17

نام شما داخل سرور: Speclowgamer

سطح ( Level ) شما: 18

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Nr Mechanic Fbi medic

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ استفا

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 8+

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 24 آبان 1397 در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در گارد ملی، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:ابوالفضل
سن شما:14
نام شما داخل سرور:TaKaVaR
سطح ( Level ) شما:15
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟PD SI NR Medic Dark Saints
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟are

@AB_DeadshotDeadshotیک باز هم شده تست بگیر


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:hosein
سن شما:16
نام شما داخل سرور:hosein534
سطح ( Level ) شما:15
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟schoolMedic(2X) News FBI
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+15
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟100%

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیر
سن شما:17
نام شما داخل سرور:PANDAA
سطح ( Level ) شما:20
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک معلم مافیا پی دی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10-8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:علی
سن شما:17
نام شما داخل سرور:I_aliZ
سطح ( Level ) شما:آخر 19
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟PD | Medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟15 ساعت بدون sleep
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
@AB_Deadshot
@Rmin
@BlackEvil

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درخواست های عضویت مورد بررسی قرار گرفت ....

درخواست های Accept شده: @TaKaVaR @i_aliz @amiram @hosein534@SpecLowGamer

درخواست های Reject شده: -----

=========================================================

قواینین تست گیری فکشن گارد ملی

1-تمامی درخواست ها اولویت بندی شده و بر اساس اولویت تست گرفته میشود...

2-هر گونه ایجاد مزاحمت سبب این میشود که شما از تست گیری محروم شوید

3-در صورت وجود اسلات در ساعت های مختلف از شما تست گرفته میشود و معلوم است کسی که تایم

پلی بیشتری داته باشد شانس تست گیری بالاتری نسبت به بقیه دارد

4-فکشن گارد ملی یکی از حساس ترین فکشن های نظامی است پس شاید بنا به سابقه بد از شما تستی گرفته نشود

5- در صورتی که در تست رد شوید 3 روز بعد میتوانید دوباره اقدام به پست گذاری کنید

6- تست فکشن گارد ملی متشکل از 10 سوال میباشد و این سوال ها از قوانین [Staff-Omomi-Department] میباشد

موفق و پیروز باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 24 آبان 1397 در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در گارد ملی، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:وحید
سن شما:۱۸
نام شما داخل سرور:vahiddet
سطح ( Level ) شما:۱۷
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟هیچ
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۱۲
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن