رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

نام واقعی شما:alireza
سن شما:16
نام شما داخل سرور:alirezacg125
سطح ( Level ) شما:lvl25
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟pd nr mafia
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟are

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Black_One
سن شما:14
نام شما داخل سرور:Black_One
سطح ( Level ) شما:lvl 15
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic rank 2 ---- pd rank 1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟  fac e cherty bood
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟excelent
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ az saate 12 zohr ta 22 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟yes compelete
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Ali
سن شما:17
نام شما داخل سرور:FreDy
سطح ( Level ) شما: 29
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟  Sub Of Fury And Azeroth | PD R3 | NR R2 | NG R1 | FBI R1 | S.I R1 | FMS R1 | AVENGERS R1 | Mechanic R1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ AWli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10+
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Ble

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:حمیدرضا
سن شما:21
نام شما داخل سرور:_Hamidreza_
سطح ( Level ) شما:30
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6الی 6ساعت بیشتر شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: امیررضا
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: Amirreza_Warrior
سطح ( Level ) شما: 24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ nr:2 / school: 2
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ awlie
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 5
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:KaMyaR
سن شما:14
نام شما داخل سرور:KaMyaR666
سطح ( Level ) شما:30
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Sub All Mafia | Medic | Fbi
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7+
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟y

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:محمد رضا باقری
سن شما:20
نام شما داخل سرور:mohammadreza_bg
سطح ( Level ) شما:14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟خیر
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟خیر
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بسیار خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6تا12 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:saeed
سن شما:17
نام شما داخل سرور:Blood_skull
سطح ( Level ) شما:23
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟|s.l R2|yakuza|Rank sub-leader

all Fac Joz Mechanic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10+
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 1 ساعت قبل، 3ezar گفته است :

نام واقعی شما:Reza
سن شما:17
نام شما داخل سرور:3ezar
سطح ( Level ) شما:18
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید? Fury Sub Leader-Ng-Mafia Dark Saints-Medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

شما در بلک لیست هستین terever

 • Confused 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:

Amir
سن شما:

17
نام شما داخل سرور:

(__AMIR__)
سطح ( Level ) شما

19
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟

Mofia-Pd-Medic-schol
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟

Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟

Awlie
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟

12
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟

Kamelan Bale

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 16 دقیقه قبل، Amir_Ice گفته است :

Amir_ice Lotfan Az Man Post Nazar Esme Man 3ezar Na Treereeveer Shoma am nemishnasm Ba Reza JeRiChO Hamahang Shode

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • امی درخواست های بالا Accept شد..
 • بجز کسانی که :
 • به تازگی در تست رد شده اند 
 • در اقلیت دیگری فعالیت دارند
 • سابقه بدی دارند
 • سطح لول زیر 10
 • برای تست در سرور حضور داشته باشید
 • -----------------------------------------------------------------
 • #NikLaus

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:amirhossein
سن شما:18
نام شما داخل سرور:amirhosseinz81
سطح ( Level ) شما:18
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟pd v medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله


به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:کوروش
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: hasan_2211
سطح ( Level ) شما: 15
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Ng_FBi_Nr
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Nr estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ بدک نیست
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 4/6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:hossein
سن شما:20
نام شما داخل سرور:A9YmouS
سطح ( Level ) شما:24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟all factions
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟khub
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمامی درخواست ها رد شد .
اسلات فکشن تکمیل میباشد | 16/16
با سپاس

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:کوروش
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: hasan_2211
سطح ( Level ) شما: 15
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Ng_FBi_Nr
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Nr estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ بدک نیست
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 4/6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • در ساعت ها و روز های آتی درباره پذیرا بودن ممبر جدید اطلاعیه داده خواهد شد

پس از پست گزاری در انجمن و Call دادن در گیم سرور با موضوعاتی مثل [ چرا تست گرفته نمیشود - اسلات دارید - بیا از فلانی تست بگیر و ... ] خودداری کنید ! | در صورت رعایت نکردن و انجام متوالی این کار ها به لیست سیاه تست گیری منتقل میشوید .
و اگر این موضوع را درک میکنید که اسلات فکشن تکمیل است لطفا اقدام به پست گزاری نکنید | در صورت خالی شدن اسلات همان لحظه در گیم سرور و فروم اعلام خواهد شد
سپاس از شما

ویرایش شده توسط Purmonto

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:mersad
سن شما:15
نام شما داخل سرور:mersadh2243
سطح ( Level ) شما:13
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟awli

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:saeed
سن شما:17
نام شما داخل سرور:Blood_skull
سطح ( Level ) شما:23
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟all fqc joz mechanic|sub leader yakuza
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10+
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمامی درخواست ها به دلیل پر بودن ظرفیت Faction رد شد. Slot : 16/16  

جهت خالی شدن Slot در فروم و سرور اطلاع داده میشود

از اسپم بعد از این پست خودداری نمایید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:KaMyaR
سن شما:14
نام شما داخل سرور:KaMyaR666
سطح ( Level ) شما:30
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic | Fbi | Sub All Mafia Joz Avg
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Bad Nist
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7+
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟y

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اگر این موضوع قابل درک است که اسلات فکشن تکمیل میباشد ...
اقدام به پست گزاری نکنید 
با سپاس

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما: علی
سن شما: 15
نام شما داخل سرور:ali2
سطح ( Level ) شما:9
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک پلیسی مکانیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12تا 14
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله بطور کامل

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ام واقعی شما:alireza
سن شما:19
نام شما داخل سرور:_Jos_
سطح ( Level ) شما:18
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic-mafia fury-dark saints
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟1000/1000
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ام واقعي شما:KaMyaR
سن شما:14
نام شما داخل سرور:KaMyaR666
سطح ( Level ) شما:30
سابقه حضور در چه فکشن‌هايي را داشتيد؟Medic | Fbi | Sub All Mafia Joz Avg
از آخرين فکشن خود به چه دليل خارج شديد (اگر تا به حال در هيچ فکشني حضور نداشتيد، ذکر کنيد)؟Estefa
مهارت رانندگي و تيراندازي شما در چه سطحي است؟Bad Nist
روزانه چند ساعت و حدودا چه زماني از شبانه‌روز آنلاين هستيد؟7+
آيا قوانين را به طور کامل مطالعه کرده‌ايد؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:کوروش
سن شما:17
نام شما داخل سرور:hasan_2211
سطح ( Level ) شما:15
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Ng_FBI_Nr
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Nr_estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بدک نیست
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4/6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای عضویت در پلیس فدرال از این پست به بعد اقدام نمایید .
با سپاس

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:saeed
سن شما:17
نام شما داخل سرور:Bliod_skull
سطح ( Level ) شما:23
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟all fac joz mechanic|sub yakuza
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10+
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 24 آبان 1397 در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در پلیس فدرال، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:shayan
سن شما:16
نام شما داخل سرور:Black_TigeR
سطح ( Level ) شما:25
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟all fac
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estfa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟yes


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن