رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

تمامی درخواست های بالا رد شد , برای عضویت در فکشن پلیس فدرال  از این پست به بعد اقدام نمایید با تشکر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Hamed
سن شما:16
نام شما داخل سرور:Savage
سطح ( Level ) شما:44
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Fac
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Mechanic استعفا
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10-15
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بلی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: alireza
سن شما: 19
نام شما داخل سرور: ali2000
سطح ( Level ) شما: 37
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ NG _FBI _ MEDIC _ SCHOOL
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Helperi
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 12
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:AREF
سن شما:18
نام شما داخل سرور:Devil_M
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟NEWS
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید):ESTEFA BE DALIL POOL KAM
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10-15
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بلی

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۴ در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در پلیس فدرال، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:محمد
سن شما:15
نام شما داخل سرور:_WarFace_
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟F.B.I_Medic_Nr_School
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estfa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟حداقل 6 ساعت و حداکثر 12 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:YasIN
سن شما:12
نام شما داخل سرور:yasin1386
سطح ( Level ) شما:15
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic renk 1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟100%
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید ? az 1 zohr ta 8 shab
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yes

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمامی درخواست های بالا قبول شدند... 

توجه کنید که اسلات محدود میباشد و ترتیب  با توجه به سابقه و لول و  اخلاق و وضعیت پلیر ارزیابی و تست گرفته خواهد شد با تشکر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:علیرضا
سن شما:18
نام شما داخل سرور:faral
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟n
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟n
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟full
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۴ در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در پلیس فدرال، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:mobin
سن شما:16
نام شما داخل سرور:mobin2959
سطح ( Level ) شما:16
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa dadam
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟1000/1000
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale kamelan khande am


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:حمیدرضا
سن شما:۱۹
نام شما داخل سرور:HamidViper
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ مدیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9-10 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

  • Confused 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ام واقعی شما: amirhossein
سن شما:15
نام شما داخل سرور:amirhossein1112
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hich faxshni
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟dakhele faxshni nabodam
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟taghriban alii
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3saat sobh ha
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ام واقعی شما: amirhossein
سن شما:15
نام شما داخل سرور:amirhossein1112
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hich faxshni
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟dakhele faxshni nabodam
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟taghriban alii
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3saat sobh ha
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:amirhossein
سن شما:15
نام شما داخل سرور:amirhossein1112
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟kher
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟naboodam
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ranandegiali va tirandaze alitar
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3 bad az zohr ha
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale midanam
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:حجت
سن شما:16
نام شما داخل سرور:fernbus
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟حضورنداشتم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوبه
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4الی6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: فرهاد 
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: _farhad_
سطح ( Level ) شما: 10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ استعفا(نداشتن درامد کافی)
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۳ ۴ ساعت معمولا شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:متین
سن شما:18 
نام شما داخل سرور: M4tiNRaG
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟NG MEDIC
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ استعفا به دلیل کار
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ بسیار بالا
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟24/7
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:amirhossein
سن شما:15
نام شما داخل سرور:amirhossein1112
سطح ( Level ) شما?10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hichi
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟hichi
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟vreiigod har do
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3saat dar shab
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale be tor kamel
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Armin
سن شما:19
نام شما داخل سرور:Armin666
سطح ( Level ) شما:19
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Fbi Medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟har 2 Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Khub
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8  9
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:amirhossein
سن شما:15
نام شما داخل سرور:amirhossein1112
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hich faxshni
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟hzori nadashtam
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟hardo dar hade aliii
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3saat dar saat hae 12:30 ta x va ia 9 shab
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale hme ghavanin ra midanam
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 23 ساعت قبل، yasin گفته است :

نام واقعی شما:YasIN
سن شما:12
نام شما داخل سرور:yasin1386
سطح ( Level ) شما:15
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic renk 1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟100%
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید ? az 1 zohr ta 8 shab
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yes

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: AmiN
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: RudE_AmiN
سطح ( Level ) شما: 22
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medic,nr,fury
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ حال نمیکردم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 6 ساعت به بالا
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@amirhossein1112 درخواست شما به علت  SPam رد شد در صورت تکرار مجدد با شما برخورد خواهد شد!

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

درخواست های شما برای عضویت در فکشن FBI بررسی شدند

اسلات فکشن 1 میباشد , پست های تایید شده

 @Devil_M @yasin   @M4tiNRaG  @farhad1234 @hojjat @faral

برای تست عملی قوانین عمومی سرور و دپارتمان را مطالعه فرمایید | برای تست با شما تماس گرفته خواهد شد و هر گونه اسپم و تماس بی مورد باعث رد شدن درخواست شما میشود..

ویرایش شده توسط BlackMass
  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:مهدی
سن شما:28
نام شما داخل سرور:Hardless
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ حضور نداشته ام
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟حضور نداشته ام
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ متوسط
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Amir
سن شما: 18
نام شما داخل سرور: Mr_Amir
سطح ( Level ) شما: 16 
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ NR
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 7/8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:mahdi
سن شما:17
نام شما داخل سرور:AzNolD
سطح ( Level ) شما:18
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hame mafia ha
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟good
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟yes

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Mamad
سن شما:17
نام شما داخل سرور:yaKuza
سطح ( Level ) شما:21
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic R6 - NG R1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Good
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟Minimum 5
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yeah

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:Mehdi
سن شما:13
نام شما داخل سرور:mehdi1232
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Nadashtam
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Nadashtam
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Bale 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale


 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@gopnix  @yaKuZa @mr_khatar @mr_amir 

برای تست عملی قوانین عمومی سرور و دپارتمان را مطالعه فرمایید | برای تست با شما تماس گرفته خواهد شد و هر گونه اسپم و تماس بی مورد باعث رد شدن درخواست شما میشود..

اسلات فکشن در حال حاضر 3 میباشد 

ملاک تست : اخلاق ..تجربه فکشن های متوالی و سطح +10 میباشد (ترتیب ملاک نیست)!

(این مطلب 2 ساعت پیش نوشته شده بود ولی سند نشده بود!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 16 دقیقه قبل، BlackMass گفته است :

@gopnix  @yaKuZa @mr_khatar @mr_amir 

برای تست عملی قوانین عمومی سرور و دپارتمان را مطالعه فرمایید | برای تست با شما تماس گرفته خواهد شد و هر گونه اسپم و تماس بی مورد باعث رد شدن درخواست شما میشود..

اسلات فکشن در حال حاضر 3 میباشد 

ملاک تست : اخلاق ..تجربه فکشن های متوالی و سطح +10 میباشد (ترتیب ملاک نیست)!

(این مطلب 2 ساعت پیش نوشته شده بود ولی سند نشده بود!

فقط آشناهاتون قبول میشن دیگه؟! 

من قبل از yakuza و LoCo درخواست دادم پس چرا اینا انتخاب شدن فقط؟!؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن