رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

نام واقعی شما : Mahdi
سن شما : 17
نام شما داخل سرور : (__WOLVERINE__)
سطح ( Level ) شما : 19
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید ؟ Medic / Fury Family / Dark Saints Family
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید) ؟ Dark Saints Family Be Dalile Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است ؟ Very Goooooood
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید ؟ اگه مدرسه ام بعد از ظهر باشه : از 9 تا 11 - از 18 تا 21 - 22 از تا 24 / اگه مدرسه ام صبح باشه : از 13 تا 16 - از 18 تا 21 - از 22 تا 24 آنلاین هستم .
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید ? 100%

با تشکر .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 دقیقه قبل، (__WOLVERINE__) گفته است :

نام واقعی شما : Mahdi
سن شما : 17
نام شما داخل سرور : (__WOLVERINE__)
سطح ( Level ) شما : 19
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید ؟ Medic / Fury Family / Dark Saints Family
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید) ؟ Dark Saints Family Be Dalile Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است ؟ Very Goooooood
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید ؟ اگه مدرسه ام بعد از ظهر باشه : از 9 تا 11 - از 18 تا 21 - 22 از تا 24 / اگه مدرسه ام صبح باشه : از 13 تا 16 - از 18 تا 21 - از 22 تا 24 آنلاین هستم .
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید ? 100%

با تشکر .

لول 20 هستم .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:shahed
سن شما:17
نام شما داخل سرور:shah
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟mdic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟khob
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟  rozane 6 saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale kamelan

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:shayan
سن شما:14
نام شما داخل سرور:shayan_player20
سطح ( Level ) شما:13
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟oomadan be fac fbi
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟20
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10saat (free time)
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟100%


 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:amin
سن شما:16
نام شما داخل سرور:amin_joon
سطح ( Level ) شما: 14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟az 3 bad az aohr ta 8 shab
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟y

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ام واقعی شما:ali
سن شما:18
نام شما داخل سرور:ali_shadow
سطح ( Level ) شما:22
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ng.fbi.ppd.medic.futy
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟raftan be fac digar
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟100/100
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3.4
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟y

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۴ در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

نام واقعی شما:hosein
سن شما:16
نام شما داخل سرور:_Ebi_
سطح ( Level ) شما:19
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟NR medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟mikhstam biam fdral PLiz
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟khili khb
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟az saaat 13 ta 24
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Are Are aRe

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۴ در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در پلیس فدرال، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
عادل
سن شما:17
نام شما داخل سرور:adel138
سطح ( Level ) شما:21
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic. Pd
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ استفعا لیدر
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوبه
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟
 اره
درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمد مهدی
سن شما:15
نام شما داخل سرور:Loki
سطح ( Level ) شما:35
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟FBI va Medic R2 Mafia Leader
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا خستگی
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6 تا 7 ساعت 12تا18 12تا 19
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۴ در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

نام واقعی شما:hosein
سن شما:16
نام شما داخل سرور:_Ebi_
سطح ( Level ) شما:19
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟NR medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟mikhma biam Fdral  
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟  khili alii
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟az saat 13 Ta 24
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟are 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:amin
سن شما:16
نام شما داخل سرور:amin_joon
سطح ( Level ) شما: 14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟az 3 bad az aohr ta 8 shab
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟y

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:mehrdad
سن شما:16
نام شما داخل سرور:mehrdad3run1
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hachi
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟nadashtam
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli hast
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟yes areبه اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Ali

سن شما:18

نام شما داخل سرور:TurKPuNiSheR

سطح ( Level ) شما:13

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ ranandegi awli guneriam motavaset be bala 

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 8 saet roz haye tatil 12 saet 

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale kamelan

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۴ در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

 

نام واقعی شما:مهرداد
سن شما:16
نام شما داخل سرور:mehrdad3run1
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نه
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟خیر
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله کاملا

ویرایش شده توسط mehrdad3run1
یکی شو ننوشتم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:shayan
سن شما:14
نام شما داخل سرور:shayan_player20
سطح ( Level ) شما:13
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic rank2
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa(oomadan be faction fbi)
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟20
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟15saat(free time)
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟100%

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من زدم عضویت ولی هنوز جوابی به من داده نشده اگه میشه بگید عضو فدرال شدم یا ن نفر اول به فدرال عضو زدم لطفا بازدید کنید ببینید

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما : alireza
سن شما : 17
نام شما داخل سرور : AlirezaPlus
سطح ( Level ) شما : 23
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید ؟ Medic Rank 3 / F.B.I Rank2
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید) ؟ عوض شدن لیدر کیک شدیم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است ؟ Very Goooooood
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید ؟ تا ساعت 2 ظهر مدرسه / بقیه ساعات انلاینم تا 10-11 شب.
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید ? 100%

با تشکر .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:Jafar
سن شما:16
نام شما داخل سرور:Scorpion
سطح ( Level ) شما:37
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Fac
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Mechanic Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟roz ta shab 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۴ در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

نام واقعی شما:hosein
سن شما:16
نام شما داخل سرور:_Ebi_
سطح ( Level ) شما:19
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ NR  medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ estefa fac digh !!
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ khili awlii
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟az 13 ta 24
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟are
 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Ali
سن شما:14
نام شما داخل سرور:Diamon
سطح ( Level ) شما:16
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic And Mafia
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Medic 4 Heafte Bodam Estefa Dadam
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟nesbatan awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5Ta6saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:علیرضا
سن شما:18
نام شما داخل سرور:david villa
سطح ( Level ) شما:21
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ساب لیدر school و لیدر azeroth
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6-7 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۴ در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در پلیس فدرال، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:مهدی
سن شما:15
نام شما داخل سرور mehdi.tip
سطح ( Level ) شما:24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟pd v fbi medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟اف بی ای دیموت لیدر
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوبه
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ظهر ۳ساعت ۳ساعت شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟
بله

درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

بــسم الله الرحـــمن الرحــــیم

نام واقعی شما: طاها
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: IRan_Higher

سطح ( Level ) شما: 21
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در هیچ فاکشنی عضو نبودم !
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ خوب است ! به عنوان مثال skill's:mp4-uzi-pistol=max
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟14ساعت(24ساعت کل روز بجز ساعت خواب و ساعت دبیرستان که میرم بقیش انلاینم) چون شیفت های مدرسم هفتگی تغیر پیدا میکنه ساعت ورودم متحرک و ثابت نیست ولی 14ساعت رو انلاینم...

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله قوانین را به صورت دقیق مطالعه کرده ام و ایشالله آماده تست هستم !!!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Mobin
سن شما: 16 
نام شما داخل سرور: DeadLine
سطح ( Level ) شما: 27
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ All Mafia , NR , School , Medic , PD
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ PD | Demot Leader
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ Tatilat 15 Sa'at | Gheyre Tatil 6 Sa'at
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن