رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

نام واقعی شما: mostafa
سن شما: 18
نام شما داخل سرور: BLACK_LORD_BLACK
سطح ( Level ) شما: 11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در فکشن نبوده ام
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در هیچ فکشنی نبوده ام
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ متوسط
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 6 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمامی درخواست های بالا تایید شد.

بجز کسانی که:
 

 • کسانی که در فکشن هستند.
 • کسانی که زیر چهار ساعت انلاین هستند.
 • کسانی که به تازگی در تست رد شدند.
 • کسانی که سطح ( لول ) اولیه را ندارند.


اماده تست باشید.

Mahkame#

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Mersad
سن شما:15
نام شما داخل سرور:dark_star
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟nr school medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Khub
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4 5
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Y

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:آرمین

سن شما:13

سطح ( Level ) شما:13

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟بله مدیک

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟hoghgh kam

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 1000 az 1000

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9_12

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به طور كامل

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:رضا
سن شما:13

نام شما داخل سرور:rezakafan
سطح ( Level ) شما:22
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک.اف بی ای.مافیا
AvengersDark Saints.خبرنگار.مکانیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟100%
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟روزانه6ساعت وشبانه7
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله100%

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمد
سن شما:23
نام شما داخل سرور:MOHAMAD_GH00
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟NR
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا،بی نظم بودن فکشن و خسته کننده بودن
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟رانندگی عالی و تیراندازی خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۷ تا ۱۰ ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله کاملا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:بهزاد

سن شما:۲۵

نام شما داخل سرور:behzad087

سطح(level)شما:۱۰

سابقه حضور درچه فکشن هایی را داشته اید؟در فکشنی نبودم

از اخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید(اگر تابه حال در فکشنی نبوده اید ذکر کنید)؟نبودم

مهارت رانندگی و تیراندازی شمادرچه سطحی است؟در حد عالی

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه روز انلاین هستید؟حدود۶ساعت و بعد از ۸ شب 

ایا قوانین را به طور کامل مطالعه کردید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Amir

 

سن شما:15

 

نام شما داخل سرور:TerorisT

 

سطح ( Level ) شما:23

 

سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Fbi.ng.pd.School.mafia.nr

 

از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa

 

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟20/20

 

روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6

 

آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمد
سن شما:15
نام شما داخل سرور:mhvip
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Nr
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟kick نذاشتن فورم مرخصی
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟رانندگی عالی و تیراندازی خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7تا 8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله کاملا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Armin
سن شما:15
نام شما داخل سرور:__(The_(Flash__
سطح ( Level ) شما:20
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Fbi Medic Azeroth  Nr
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Khub
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمد
سن شما:16
نام شما داخل سرور:Mr_Fox
سطح ( Level ) شما:24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Ng Medic Schol Fbi FSub Fury Nr Azeroth
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Azeroth Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالیییییه
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟14 ساعت 12 ظهر تا 2 شب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله بله 100%
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:کیارش
سن شما:14
نام شما داخل سرور:kiaasport23
سطح ( Level ) شما:21
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟pd rank 1 nuws rank 1 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟3rooz nabodan
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 ساعت

یا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:مهدی
سن شما:18
نام شما داخل سرور:Bloody
سطح ( Level ) شما:57
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Faction
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟10/9
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟15
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۴ در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در اداره پلیس، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:علیرضا 
سن شما:16
نام شما داخل سرور:alirezaw
سطح ( Level ) شما:9ولی زودی میرم 10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hivh
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟nabodam
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟

Yes
درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:hossein
سن شما:52
نام شما داخل سرور: PaT
سطح ( Level ) شما:52
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟all
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ kick mechanic 2 fw 
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟24
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمد
سن شما:15
نام شما داخل سرور:mhvip
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Nr
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟kick نذاشتن فورم مرخصی
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟رانندگی عالی و تیراندازی خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7تا 8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله کاملا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: وحید
سن شما: 20
نام شما داخل سرور: Vahid79
سطح ( Level ) شما:19
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ نبودم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در فکشنی نبودم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Nima
سن شما:17
نام شما داخل سرور:EdibleRetard
سطح ( Level ) شما:15-16
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Azeroth,Medic,DarkSaints.
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Skills M4 1000/1000 | Deagle 1000/1000 Bagie Lazem Bod Etela Bedin
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟Bastegi Dare Tatilat 15 Saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟YeZSiRR

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Armin
سن شما:15
نام شما داخل سرور:(_Diamond_)
سطح ( Level ) شما:
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Fbi Medic Nr Azeroth 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Khub
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:ARVIN
سن شما:17
نام شما داخل سرور:arvin4030
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟در هیچ فکشنی نبودم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟اصلا سابقه نداشتم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بالا
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به خوبی بلدم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:aliasghar
سن شما:18
نام شما داخل سرور:MrArex
سطح ( Level ) شما:29
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Faction
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟good
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟14
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمامی درخواست های بالا تایید شد.

بجز کسانی که:

 • کسانی که در فکشن هستند.
 • کسانی که زیر چهار ساعت انلاین هستند.
 • کسانی که به تازگی در تست رد شدند.
 • کسانی که سطح ( لول ) اولیه را ندارند.

اماده تست باشید.

Mahkame#

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۴ در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

نام واقعی شما:رضا
سن شما:16
نام شما داخل سرور:RezaFarahfard
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟متاسفانه هیچ فکشنی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟هیچ فکشنی رو تابحال نداشتم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بسیار خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+6 در ظهر و شب از ساعت 6 تا 12:30
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به صورت کامل

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: amirhosein
سن شما:16
نام شما داخل سرور:mr_johny
سطح ( Level ) شما:13
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟در فکشنی نبودم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در فکشنی حضور نداشتم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب است
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7تا 9 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌ایدبله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمامی درخواست های بالا تایید شد.

بجز کسانی که:

 • کسانی که در فکشن هستند.
 • کسانی که زیر چهار ساعت انلاین هستند.
 • کسانی که به تازگی در تست رد شدند.
 • کسانی که سطح ( لول ) اولیه را ندارند.

اماده تست باشید.

Mahkame#

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:Farzad
سن شما:16
نام شما داخل سرور:NikLaus
سطح ( Level ) شما:27
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Fac All Dps Leader Mafia Sub Fbi
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟جا به جایی
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5.6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در هم اکنون، VaMpire83 گفته است :

نام واقعی شما:Farzad
سن شما:16
نام شما داخل سرور:NikLaus
سطح ( Level ) شما:27
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Fac All Dps Leader Mafia Sub Fbi
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟جا به جایی
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5.6
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

درود.
درخواست جابه جایی شما تایید شد.
Mahkame#

ویرایش شده توسط Mahkame

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمود
سن شما: 18
نام شما داخل سرور: MrLerd
سطح ( Level ) شما: 17
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ NR
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ استعفا
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 9 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن