رفتن به مطلب
آی پی عددی جدید سرور: 77.237.73.6 | آی پی متنی: sv.iranmta.ir ×
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

در در ۱۳۹۷/۸/۲۴ در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در اداره پلیس، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:reza
سن شما:16
نام شما داخل سرور:KAK2S
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hici
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟nabodam
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟bsyar bala
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟16-20 saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ام واقعی شما:محمد
سن شما:18
نام شما داخل سرور:mamal
سطح ( Level ) شما 14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ ! خوشم نمیومد !
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟حضور نداشتم در هیچ فکشنی!
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی!
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:alireza
سن شما:18
نام شما داخل سرور:Cat
سطح ( Level ) شما:21
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Ng,fbi
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟fbi estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟hard
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6 7
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟baleh
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:محمد رضا
سن شما:24
نام شما داخل سرور:mmdfalcon
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟در فکشنی نبوده ام
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در فکشن نبوده ام
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟رانندگی عالی سلاح متوسط به بالا
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6 ساعت الی 12 ساعت از 6 بعد از ظهر
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله بصورت کامل
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Ali
سن شما: 18
نام شما داخل سرور: Gangetsre
سطح ( Level ) شما: lvl13
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medic/nr/school
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ estefa/alaghe dashtan be polic
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ fogholade bale 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ sob saat 7-8 miam va ta 9-10-12 shab hastam
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ bale kamel motalee kardam

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: mahdi
سن شما:16
نام شما داخل سرور:mahdi1363
سطح ( Level ) شما:6
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟تو هیچ فکشنی نبودم.
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در هیچ فکشنی حضور نداشتم.
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟در حد متوسط به بالا
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟15 ساعت حدود ساعت های 10 صبح تا 1 شب 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ 100%
 

ویرایش شده توسط mahdi1363

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۴ در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در اداره پلیس، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:reza
سن شما:16
نام شما داخل سرور:KAK2S
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hici
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟nabodam
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟bsyar bala
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟16-20 saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۴ در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در اداره پلیس، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:reza
سن شما:16
نام شما داخل سرور:KAK2S
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hici
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟nabodam
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟bsyarbala
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟16-20  saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ام واقعی شما:mahdi
سن شما:16
نام شما داخل سرور:mahdi1363
سطح ( Level ) شما:6
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hichi
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟nabodam
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟bala
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید? 10-1  saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:nima
سن شما:16
نام شما داخل سرور:nima16
سطح ( Level ) شما:9
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hiche 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ndashtam
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟kam9 sat ziad 12 sat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟100%

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیر
سن شما:19
نام شما داخل سرور:KaRlO
سطح ( Level ) شما:8
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نه
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟اصلا سابقه نداشتم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8/9
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به طور كامل

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: حسین سهرابی 
سن شما: 21
نام شما داخل سرور:  HO3EIN313
سطح ( Level ) شما: 7
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ نه
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ من در فکشنی تا بحال حضور نداشتم.
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟  عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟14 ساعت شاید بیشتر انلاینم 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: مهدی
سن شما: 16
نام شما داخل سرور: MartinRiggs
سطح ( Level ) شما: تقریبا 6الان 5
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ کدوم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟هیچ کدوم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟هردو عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟از صب ساعت 10 تا 11شب 8ساعت انلاینی دارم
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۴ در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در اداره پلیس، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:reza
سن شما:16
نام شما داخل سرور:KAK2S
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hici
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟nabodam
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟bsyar bala
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟16-20 saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: مجتبی
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: T3RRorisT
سطح ( Level ) شما: 10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ حضور نداشتم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7 الی 8
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۸/۴/۱۰ در 03:24، mamalii گفته است :

ام واقعی شما:محمد
سن شما:18
نام شما داخل سرور:mamal
سطح ( Level ) شما 14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ ! خوشم نمیومد !
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟حضور نداشتم در هیچ فکشنی!
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی!
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگرنام واقعی شما:farzin
سن شما:17
نام شما داخل سرور:jjfarzinjj
سطح ( Level ) شما:13
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟دلایل شخصی
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بسیار عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟بیش از 6 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله 
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۷/۸/۲۴ در 18:05، Parsa_AvengeR گفته است :

برای عضویت در اداره پلیس، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
:reza
سن شما:16
نام شما داخل سرور:KAK2S
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟hici
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)? nabodam
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟bsyar balas
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟16-20 saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای عضویت در اداره پلیس، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید.


نام واقعی شما
: امیر
سن شما:19
نام شما داخل سرور: KaRlO
سطح ( Level ) شما:8
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ علاقه مند شدن به پلیسی و من از شما درخواست دارم که من راقبول کنید ممنون میشوم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟10/9
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8/9
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به طور کامل


درخواست شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:پویا
سن شما:15
نام شما داخل سرور:RAPX1990
سطح ( Level ) شما:19
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟School
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟school=estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی ولی با کمی لگ
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمامی درخواست ها به دلیل پر بودن اقلیت رد شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما : محمد
سن شما : 21   
 نام شما داخل سرور : _sardar_
سطح ( Level ) شما :  31
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید ؟

 SCHOOL _ MEDIC _ MAFIA AZEROTH _ PD _ NR _ FBI _ lEADER DARK SAINTS
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید) ؟ یادم نیست
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است ؟ خیلی خوب   
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید ؟  7-8  ساعت
 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله 100%
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:پویا
سن شما:15
نام شما داخل سرور:RAPX1990
سطح ( Level ) شما:19
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟School
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟School=estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟#1
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:محمد رضا
سن شما:23
نام شما داخل سرور:mmdfalcon
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در فکشنی نبوده ام چون فقط خواستار ففکشن pd هستم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بسیار عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟14 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:پرهام
سن شما:19
نام شما داخل سرور:Bobinose
سطح ( Level ) شما:16
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic R6 , Yakuza R1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟به دلیل حقوق کم و بی عدالتی استفا دادم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۸/۴/۱۰ در 04:01، Cat گفته است :

نام واقعی شما:alireza
سن شما:18
نام شما داخل سرور:Cat
سطح ( Level ) شما:21
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Ng,fbi
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟fbi estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟hard
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6 7
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟baleh
 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 5 ساعت قبل، Bobinose گفته است :

نام واقعی شما:پرهام
سن شما:19
نام شما داخل سرور:Bobinose
سطح ( Level ) شما:16
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic R6 , Yakuza R1
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟به دلیل حقوق کم و بی عدالتی استفا دادم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

درخواستم لغو شد با تشکر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:shahed
سن شما:17
نام شما داخل سرور:shah
سطح ( Level ) شما:22
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟FBI _ medic _ school
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بسیار خوب
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟از 12 ظهر تا 7 عصر
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Ali
سن شما: 18
نام شما داخل سرور: Gangetsre
سطح ( Level ) شما: lvl14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medic/nr/school
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ estefa/alaghe dashtan be polic
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ fogholade bale 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ sob saat 7-8 miam va ta 9-10-12 shab hastam
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ bale kamel motalee kardam

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: AmirHossein
سن شما: 18
نام شما داخل سرور: DarcyElioT
سطح ( Level ) شما: 60
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟All Faction 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟یادم نمیاد 
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Good 
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟بیشتر شب 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن