رفتن به مطلب
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

پست های پیشنهاد شده

نام واقعی شما:ashkan
سن شما:18
نام شما داخل سرور:ASHKANSS
سطح ( Level ) شما:10
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟MEDIC
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟SHAKHSI
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟AWLI
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟AZ ZOHR TA SHAB YEK SARE
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟BALE

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:مهدی
سن شما: 18
نام شما داخل سرور:mahdinejad 
سطح ( Level ) شما:14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟yakuza
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نبودن زیاد ولی الان زیاد هستم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: amin
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: _hunter_
سطح ( Level ) شما: 30
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ All Factions 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa 
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7 
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: امیرحسین
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: Amir_AvengeR
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ هیچی
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 4 الی 8 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله کاملا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما: مهدی
سن شما: 21
نام شما داخل سرور: mahdimegatron
سطح ( Level ) شما: 11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ چن روز انلاین نبودم کیک شدم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟معمولی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 4 ساعت بعد از اذان مغرب
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:علی
سن شما:15
نام شما داخل سرور:Z7AliZ7
سطح ( Level ) شما:5
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیج
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید؟؟تا حالا تو فکشنی حضور نداشتم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟راننی خوب و تیراندازی عالی و میتونم وظیفه ام رو به بهترین نحو انجام بدم.
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7 تا 8 ساعت یا بیشتر
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: Matin
سن شما: 18
نام شما داخل سرور: Matin_rmy
سطح ( Level ) شما: 24
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ NR
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟  10
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Ble
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:MahDi
سن شما:26
نام شما داخل سرور:JiGsaW_JokeR
سطح ( Level ) شما:18
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟mafi/medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3.4saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:emran
سن شما:16
نام شما داخل سرور:deathrow wounded
سطح ( Level ) شما:17
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ng-medic_mafia
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 واقعی شما:شاهین
سن شما:19
نام شما داخل سرور:FernanDo
سطح ( Level ) شما:43
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟all factions  jooz  mafia Dark
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟------------
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟10     : 10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6 saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله اماده تست هستم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمام درخواست های بالا  قبول شدند.

@R3DLiNe و @z7aliz7 شما واجد شرایط نیستید درخواست شما رد شد.

کسانی که قبول شدید اماده باشید برای تست.

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:سینا
سن شما:16
نام شما داخل سرور:sina00759
سطح ( Level ) شما: 16
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا . به دلیل خسته شدن

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ رانندگی: عالی تیر اندازی: عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5 یا 6 ساعت در روز
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده اید: بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:saeed
سن شما:15
نام شما داخل سرور:saeed123
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟معلم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا دادم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب است
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6-7
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: ali

سن شما:17
نام شما داخل سرور:Ali22dn
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ school
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ awlie awli
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3-7 saat
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ hefzam 
 
ویرایش شده توسط Ali22dn

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:فرهان
سن شما:17
نام شما داخل سرور:_GriMeS_
سطح ( Level ) شما:18
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Fury AvenGers BrotherHood Family
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟-
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Good
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:amirhossein
سن شما:15
نام شما داخل سرور:amirhosseingamer
سطح ( Level ) شما: 25
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic|school|NR
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa

مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ 10/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟15ساعتیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده اید: بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:امیررضا 
سن شما:16
نام شما داخل سرور:AMIRREZA631
سطح ( Level ) شما:18
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک 
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟به دلیل امتحانات 
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟8/10
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟درحال مطالعه هستم.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:ارین
سن شما:15
نام شما داخل سرور:King_Wolf
سطح ( Level ) شما:14
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نداشتم
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نداشتم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوببه بالا
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ همیشه
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله 100درصد

 

ویرایش شده توسط aryo007

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمام درخواست ها قبول شده اند 

درصورتی که افراد قبلی رد شده باشند به ترتیب از شما تست گرفته می شود

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما: مهرداد
سن شما: 17
نام شما داخل سرور: Woozie
سطح ( Level ) شما: 30
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ All Factions + FBI
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ FBI - Estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ بد نیست
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ همیشه
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ اره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:بله
سن شما:15
نام شما داخل سرور:ebrahim
سطح ( Level ) شما:11
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟School
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفاء
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟متوسط
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام واقعی شما:محمود
سن شما:15
نام شما داخل سرور:mahmood5307
سطح ( Level ) شما:12
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نه
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در فکشنی نبودم
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوبه
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 تا 15
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:ممد
سن شما:18
نام شما داخل سرور:mamadSH
سطح ( Level ) شما:13
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ school - medic - mechanic
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ عوض شدنِ لیدر ((مکانیک))
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ حدودِ 8 ساعت
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام واقعی شما:
سن شما:
نام شما داخل سرور: _MasTeR_
سطح ( Level ) شما:50
سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ziad
از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ estefa
مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟nmidonm
روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟  hastm ziad ...
آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمام درخواست ها قبول شده اند 

 

ویرایش شده توسط TahaKhan

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن