رفتن به مطلب

This is Dreadnought theme

Dreadnought is a modern, Creative, Super advanced theme comes with tons of features including responsive drop down navigation, Custom Google fonts, custom widgets, Custom forum category styles, Extra footer, Social links, News ticker, Six of awesome article templates and a powerful touch slider that can be integrated with (IP.Content) as a complete package for infinite slider.
Buy now
News Ticker
  • News ticker sample
  • News ticker sample
LastTime

درخواست استعفای مافیا یاکوزا

Recommended Posts

اسم شما در بازی؟Behrooz

لول /سطح شما در بازی؟34

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح)  یک مضوع هس کیوان میدونه :|

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟ DeathRowHero

لول /سطح شما در بازی؟ 39

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟ استفا میدم به یک دلیل اونم نبودن ادمین درست حسابی برای نظارت وار ها

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟ بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

اسم شما در بازی؟ DEATHROWHERO

لول /سطح شما در بازی؟ 39

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ YES

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟ دلیل خاصی ندارم

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟Alone

لول /سطح شما در بازی؟11

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح)دلیلی ندارم

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)بله بسیار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لول /سطح شما در بازی؟35

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح نداشتن لید

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) لیدرمون  ( DEATHROWHERO )    بسیار جو گیر هستند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟ Reznov

لول /سطح شما در بازی؟ 17

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) :  نداشتن لیدر

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) : خیر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سم شما در بازی؟ A)li_(A)qa)

لول /سطح شما در بازی؟20

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح)دلیلی ندارم

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)بله بسیار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟NaTriouS

لول /سطح شما در بازی؟26

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟Bale

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) نمیتونم بکشمش بالا

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟HackeR

لول /سطح شما در بازی؟27

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح)رفتن به اونجرز

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)بله100%

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟HackeR

لول /سطح شما در بازی؟27

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح)رفتن به اونجرز

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)بله100%

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟Godofgunner

لول /سطح شما در بازی؟32

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح)نداشتن وقت کافی

 

 

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)بله از دوستایه خوبم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟PrinCe

لول /سطح شما در بازی؟28

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح)وار نمیزاره

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟ LiNuX

لول /سطح شما در بازی؟33

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح)به خاطر اینکه همه ی دوستایی که داشتم همه از پشت به من خنجر زدن !!

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)بله 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ‎9‎/‎20‎/‎2018 در 17:24، Epicure0 گفته است :

اسم شما در بازی؟ LiNuX

لول /سطح شما در بازی؟33

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح)به خاطر اینکه همه ی دوستایی که داشتم همه از پشت به من خنجر زدن !!

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)بله 

پس گرفته شد !!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟RippEr

لول /سطح شما در بازی؟

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله 100%

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) .........

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) ...........

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟Milad

لول /سطح شما در بازی؟20

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله 100%

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) .........

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) ...........

reaction_title_1
  •  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟ReZa_JeRiChO

لول /سطح شما در بازی؟31

ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله

به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح)نمبتونم..

از عملکرد لیدر و ساب لیدر  این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×