خوش آمدید به ایران ام تی ای

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما می توانید با ارسال محتوای خود و یا پاسخ دادن به محتوای موجود به این سایت کمک کنید. شما قادر خواهید بود مشخصات خود را سفارشی کنید، امتیازات اعتباری را به عنوان پاداش برای ارسال محتوا دریافت کنید، در عین حال با سایر اعضا از طریق صندوق پستی خصوصی خود، و همچنین خیلی بیشتر ارتباط برقرار کنید!

پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

LastTime

در خواست عضویت در فکشن مکانیک

262 ارسال در این موضوع قرار دارد

اسم واقعی شما؟  حسین

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟  (_BesTBoy_)

لول /سطح شما در بازی؟  27

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟  12 

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) داشتم  از DP خسته شدم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقه

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) برای کمک به بقیه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله کامل

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟ Roozbeh

لول /سطح شما در بازی؟ 21

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 1 الی 2 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)  Avengers - لیدر رفت ماهم رفتیم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) حضور دوستان و لیدر خوب

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) جوشو دوست دارم


ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) معمولا انجمن بازه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ نیما

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ nima_pn7

لول /سطح شما در بازی؟ 22

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 2

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) همه به جز مکانیک

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) همینطوری

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) زیرا ...
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟پارسا

 

سن واقعی شما؟12

 

اسم شما در بازی؟parsa juun

 

لول /سطح شما در بازی؟6

 

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 4تا 5 ساعت

 

فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)پزشک بودم و به دلیل دیر دادن حقوق از فکیشن رفتم و مدیر ان سخت گیر بود

 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) از مکانیک خوشم میاد و میخوام ماشین ها رو اسپرت کنم

 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون دوسش دارم

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) نیم ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی؟ Roozbeh

لول /سطح شما در بازی؟ 21

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 1 الی 2 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)  Avengers - لیدر رفت ماهم رفتیم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) حضور دوستان و لیدر خوب

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) جوشو دوست دارم


ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) معمولا انجمن بازه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟پارسا

سن واقعی شما؟12

اسم شما در بازی؟parsa juun

لول /سطح شما در بازی؟6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3تا4ساعت

فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) مدیک به دلیل خسته کننده بودن

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) خوشم میاد

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) خوشم میاد

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) نیم ساعت

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟پارسا

سن واقعی شما؟12

اسم شما در بازی؟parsa juun

لول /سطح شما در بازی؟6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3تا4ساعت

فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) مدیک به دلیل خسته کننده بودن

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) خوشم میاد

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) خوشم میاد

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) نیم ساعت

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 7/14/2017 در 22:23، LastTime گفته است :

اسم واقعی شما؟ امیر

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟ amir007s

لول /سطح شما در بازی؟  22

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6تا7 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) یاکوزا ازروس فیوری خبرنگاری خسته شدن

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) برای اسپرت کردن ماشین های پلیر ها

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون هم کار خوبی داره و پول
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟  بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2ساعت

 

 

 

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ نیما

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟ nima_pn7

لول /سطح شما در بازی؟ 22

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 2

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) همه فکشن ها بودم.

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)  رفقا اینجان

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) مسلط ام.
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بلهت.

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 3h

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟hossein

سن واقعی شما؟21

اسم شما در بازی؟hossein_cpt

لول /سطح شما در بازی؟21

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟10

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)mafia avengers azeroth dark saint

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)az mecanic khosham miyad

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)az mecanic khosham miyad
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟mahdi

سن واقعی شما؟18

اسم شما در بازی؟mahdievil

لول /سطح شما در بازی؟6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟24ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقه شدیدی ب اسپرت کردک ماشین ها و تعمیر آن ها دارم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط تآفکر فکر نمیکنم 100درصد مطمئنم 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ن ولی اگه تایید بشه این پست میخونم همشو 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ Rouzbeh

سن واقعی شما؟ 14

اسم شما در بازی؟ 43_DeaD_43

لول /سطح شما در بازی؟ 11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 8 saat

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) pd Khastegi az Faction 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) Tune Mashine Mardom Va Pool Dar Avordan

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) Chon Ke Poole Khobi Darad  Va Mikham Ke Mechanic haye bishtari too sv bashe
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 16 ساعت قبل، Dead گفته است :

اسم واقعی شما؟ Rouzbeh

سن واقعی شما؟ 14

اسم شما در بازی؟ 43_DeaD_43

لول /سطح شما در بازی؟ 11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 8 saat

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) pd Khastegi az Faction 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) Tune Mashine Mardom Va Pool Dar Avordan

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) Chon Ke Poole Khobi Darad  Va Mikham Ke Mechanic haye bishtari too sv bashe
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2

Sry Pashimoon Shodam

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟  مهدی

سن واقعی شما؟  15

اسم شما در بازی؟ SlenderMan

لول /سطح شما در بازی؟ 15

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟  6h

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)  School(2)  _ Nr

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)  کمک به  فکشن و پول در اوردن

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)  به اسپورت کردن ماشین علاقه دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟  بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)  24

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟پارسا

سن واقعی شما؟ ۱۲

اسم شما در بازی؟parsa juun

لول /سطح شما در بازی؟7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3تا 4 ساعت

فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) مدیک خسته کننده بود

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) خوشم میاد

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) دوس دارم اسپرت کنم ماشین هارا

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ حدودی بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)نیم ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟پارسا

سن واقعی شما؟12

اسم شما در بازی؟parsa juun

لول /سطح شما در بازی؟6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3تا4ساعت

فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) مدیک به دلیل خسته کننده بودن

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) خوشم میاد

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) خوشم میاد

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) نیم ساعت

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ علی

سن واقعی شما؟ ۱۷

اسم شما در بازی؟ Master_X

لول /سطح شما در بازی؟ 17

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 9-12

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ اول که Black Dragon بود که به لطف ادمین حذف شد :| دوم هم FBI بود که دیگ بای داده بودم از ام تی ای...

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ خب فکشن خوبیه... و بهش علاقه دارم و فکر هم میکنم که موفق میشم.

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ چون دیگ حال گان دست گرفتن ندارم و میخوام یه زندگی اروم داشته باشم xD:D
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟ 1 - 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟  erfan

اسم شما در بازی؟  Erfan_Vaziri

لول /سطح شما در بازی؟  10

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟  4 saat

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)medic  نداشتن تایم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)  حقیقتش اینه که من قبلا هم درخواست عضویت دادم ولی توسط لیدر قبلی رد شد من علاقه زیادی به این فکشن دارم و از لیدر عزیز تقاضا دارم که درخواست من رو رد نکنه با تشکر

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)  چون علاقه به این فکشن دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط  کامل دارید؟  بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1 یا 2 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ مهدی

سن واقعی شما؟ 18

اسم شما در بازی؟ GodFire

لول /سطح شما در بازی؟ 7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 2 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ مافیا فیوری. به دلیل کسب درآمد

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟چون راه درآمد زیادی داره

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ چون فکشن خوبیه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟ 1بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ Dadmehr

اسم شما در بازی؟ Dadmehr

لول /سطح شما در بازی؟ 26

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5-15

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) CoLeader Dark Saints - به دلیل نرفت به وار

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) دوست دارم این کار رو

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون دوست دارم این کار رو 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟parsa

سن واقعی شما؟12

اسم شما در بازی؟parsa juun

لول /سطح شما در بازی؟7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3- 4

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) medic . i dont like medic

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) i like mecanic

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ yes

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 30 miutes

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ امیر

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ Outlaw

لول /سطح شما در بازی؟ 30

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟   5 الی 6 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) لیدر یاکوزا : خراب شدن کاپیوتر

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) رفتن پیش رفقا و ...

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون که ...
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟  بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 30 دقیقه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با احترام 

تمامی درخواست ها رد شد به دلیل پر بودن فکشن رد شد .

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟parsa

سن واقعی شما؟12

اسم شما در بازی؟parsa juun

لول /سطح شما در بازی؟8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3- 4

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) medic . i dont like medic

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) i like mecanic

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ yes

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 30 miutes

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

مگا فوتر

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.

درباره ما

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.