LastTime

در خواست عضویت در فکشن مکانیک

Recommended Posts

@Behrooz
سلام..
درخواست شما تایید شد
توجه داشته باشید که شما در طول روز نوشته اید 24 ساعت داخل سرور هستید.. در صورتی که شما به فکشن وارد شوید و فعالیت شما در چند روز کمتر از این مقدار باشد اخطار دریافت میکنید...
( در صورتی که قبول ندارید ، پست جدیدی بگذارید )
اگر تا زمان تست و invite پست جدیدی قرار داده نشود ، به منزله تایید این موضوع است !!

  • reaction_title_1 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟بهروز

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟behrooz

لول /سطح شما در بازی؟23

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟8 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) لیدر یاکوزا بودم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) میخوام با فکشن مکانیک آشنا بشم و کمک مردم کنم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون لیدر بسیار خوبی داره
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله کاملا

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)5ساعت

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟علیرضا

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟alireza99

لول /سطح شما در بازی؟9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5یا 8 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)fury از فکشنش خوشم نمیومد

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک به مردم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)میخوام خوب کمک کنم به پلیر
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله کاملا

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سم واقعی شما؟ ابوالفضل 

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ abolfazl_s

لول /سطح شما در بازی؟ 5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 4 ساعت رو هستم شایدم 3

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقه زیاد به ماشین ها. اسپرت و تیونینگ ک دیگه نگوووو و یه دلیل دیگشم پوله

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) توانایی و علاقه و درآمد خوب
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ اره باو کل فکشنا

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت 1 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟علیرضا

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟alireza99

لول /سطح شما در بازی؟11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)fury دلیل خاستی نداره

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک به مردم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)من مکانیک رو دوست دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟آرش

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟َ)(_ARASH_)(

لول /سطح شما در بازی؟9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3.4.5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) خبر نگار لیدر بد بود _دکتر اخراج شدم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)بخاطر این که من عاشق این فکتیونم و فعال هستم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)این سرور مکانیک فعال نداره و من میخام تو این فکتیون فعالیت کنم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1ساعت نیم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟علیرضا

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟alireza99

لول /سطح شما در بازی؟13

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟4 تا 5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) nr بود و به علت سوتی دادن کیک شدم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک به پلیر

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)میخوام مکانیک بیام و امیدوارم که بتونم کمک کنم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟علی

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟aliraaz

لول /سطح شما در بازی؟7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟2

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)فکشنی نبودم.

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)تا پوله خوبی در بیارم.

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)تا پول خوبی دربیارم هم اینکه ماشین اسپورت برای خودم و دیگران داشته باشیم.
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟با تمرین زیاد بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ سینا

سن واقعی شما؟ ۱۵

اسم شما در بازی؟ BlackCat

لول /سطح شما در بازی؟ 5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ ۳ تا ۴ ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) درآمد بالا

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون به قوانین اون مسلط ام و میتونم در اون پیشرفت کنم.
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله.

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)  ۴ الی ۵ بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 2017-7-14 در 22:23، LastTime گفته است :

 

اسم واقعی شما؟ اشکان

سن واقعی شما؟19

اسم شما در بازی؟ashkan321

لول /سطح شما در بازی؟8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟4

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) تا حالا تو فکشنی نبودم 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون مکانیک رشتمه 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ کاملا

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سم واقعی شما؟ Navid

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ YouR_NeXt

لول /سطح شما در بازی؟ 24

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 4 5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) به خاطر بعضی مسائل

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) کشف دنیای جـدید به دریچه غـنی سازی اورانیوم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون میخوام  کشف دنیای جـدید به دریچه غـنی سازی اورانیوم داشته باشم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله.

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 7 8 9

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام...

@yournext
درخواست شما رد شد... پست را به طور کامل و درست پر کنید...

@ashkan321 @erfanking
درخواست شما رد شد... شما داخل فکشن هستید...

@BlackCat @aliraaz
منتظر تست باشید... تایید شد!


موفق باشید...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ میکاییل

سن واقعی شما؟ 16 

اسم شما در بازی؟ mikayil004

لول /سطح شما در بازی؟8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) medic

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)  تعمیر کردن ماشین و کمک

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)   به دلیل کمک کردن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟   بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟30 دفیفه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ نوید

سن واقعی شما؟ 17 

اسم شما در بازی؟ YouR_NeXt

لول /سطح شما در بازی؟24

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) NG در خواست استفا دادم چون از دپارتمنت خسته شدم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)  علاقه به این فکشن

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) فکر نمی کنم 100% مطمئن هستم برای من خوب است
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟   بــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟ 10

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ عرفان

سن واقعی شما؟ 19

اسم شما در بازی؟ ErFaN021

لول /سطح شما در بازی؟ 27

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟   6 - 7

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) PD FBI NG Medic

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) برای خدمت به پلیر های سرور

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)   30min - 1 saat

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام..
درخواست شما تایید شد... منتظر تست باشید ( اطلاع داده میشود )
@Erfan021
@yournext

______

درخواست شما رد شد...
@mikayil004
شما داخل فکشن هستید!

  • reaction_title_1 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟پوریا

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟Dark_Knight00738

لول /سطح شما در بازی؟15در طول روز چقدر بازی می کنید ؟هفته ای دو روز

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود لیدر مدیک 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)علاقه داشتن به این شغل

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا دوستانم شنیدم اینجا فکشن خوبی است
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)هفته ای 4 ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ امین

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟aminbadboy360

لول /سطح شما در بازی؟16

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟4.5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) بله ! Fbi بدلیل اینکه 4روز نبودم کیک شدم !

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)علاقه شدید به ماشین و اسپرت!!

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) کارم را خوب بلدم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله 100%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1.5 ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ سیامک

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ KingSia

لول /سطح شما در بازی؟ 7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 7ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) خرمت به ماشین های مردم :)

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون که نیاز به شغل دارم دیگه :|

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) یکی دو ساعت کار واجبی باشه بیشتر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ سیاوش

سن واقعی شما؟ 26

اسم شما در بازی؟ Ciavash

لول /سطح شما در بازی؟ 8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 10

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ ندارم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟  علاقه زیادی به اسپرت کردن ماشین و کمک به دیگران

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ خیلی دوسش دارم و بازی رو برام جذاب تر میکنه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟ حدود 2 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری