خوش آمدید به ایران ام تی ای

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما می توانید با ارسال محتوای خود و یا پاسخ دادن به محتوای موجود به این سایت کمک کنید. شما قادر خواهید بود مشخصات خود را سفارشی کنید، امتیازات اعتباری را به عنوان پاداش برای ارسال محتوا دریافت کنید، در عین حال با سایر اعضا از طریق صندوق پستی خصوصی خود، و همچنین خیلی بیشتر ارتباط برقرار کنید!

پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

LastTime

در خواست عضویت در موسسه خبرنگاری

352 ارسال در این موضوع قرار دارد

اسم واقعی شما؟ مهدی 

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ DEATH SHADOW

لول /سطح شما در بازی؟ 5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 7 

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ برای پیشرفت و جمع کردن پول

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ دوستان توصیه کردن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ خیر

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟ 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ نیما

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟ nima_pn7

لول /سطح شما در بازی؟ 16

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 1،2

اخر هفته 3

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) قبلا گارد ملی،پزشک،معلمی،مافیا دارک سینتس،پلیس فدرال و اداره پلیس بودم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) پول :|

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)

لیدر خوبی داره به نظرم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله کامل

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ آرین

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟ _Ary4n_

لول /سطح شما در بازی؟ 20

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5h

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) NR Rank 3 - kick 60 fp

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) eshgh man injas!

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) chon esh man injas!
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ Are Baw jigar!

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2h

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ آرین

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟ _Ary4n_

لول /سطح شما در بازی؟ 20

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5h

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) NR Rank 3 - kick 60 fp

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) عشق به  لیدرش 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) عشق به  لیدرش 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ عشق به  لیدرش 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2h

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ سینا

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟ْSina_Ghost

لول/سطح شما در بازی؟31

در طول روز چقدر بازی میکنید؟12 ساعت

فکشن/مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ اف ام اس بودم و به دلیل تنوع استعفا دادم.

هدف شما برای پیوستن به این فکشن/مافیا چیست؟کمک کردن به لیدر خبرگاری.

چرا فکر میکنید که این فکشن/مافیا جای خوبی برای شماست؟ چون از این فکشن راضی هستم.

روزانه چقدر از انجمن بازدید میکنید؟ 2.3 ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ علیرضا

سن واقعی شما؟ ۱۲

اسم شما در بازی؟ ArkGameلول /سطح شما در بازی؟

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ ۳ به بالا

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) دراوردن پول و این چیزا

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) زیرا نیازمند پول هستم و خوشم میاد از خبرنگاری
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) ۲۴ چک می کنم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در ۱ ساعت قبل، ArkGame گفته است :

اسم واقعی شما؟ علیرضا

سن واقعی شما؟ ۱۲

اسم شما در بازی؟ ArkGameلول /سطح شما در بازی؟

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ ۳ به بالا

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) دراوردن پول و این چیزا

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) زیرا نیازمند پول هستم و خوشم میاد از خبرنگاری
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) ۲۴ چک می کنم

لول من در بازی ۵

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ehsan

سن واقعی شما؟16

اسم شما در بازی؟ehsangh

لول /سطح شما در بازی؟32...

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید? خسته شده بودم (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)بهترین لیدر خوب

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟چون میتوانم در این فکشن خدمت کنم(حداقل 1 خط توضیح)
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

@ArkGame

درخواست شما رد شد

شما به دلیل سن کم شرایط حضور در این فکشن را ندارید !

*********

@ehsanghamnavaz

درخواست شما قبول شد !

آماده تست باشید!

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ علیرضا

سن واقعی شما؟ ۲۰

اسم شما در بازی؟ ArkGame

لول /سطح شما در بازی؟ 5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 3+

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) پول نیاززززززززززززززم و خیلی هم از خبرنگاری خوشم میاد

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون بازیم خوبه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) ۴ ساعت

درخواست قبلیو پسر خالم داشت پر می کرد :D

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟علی اصغر

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟ AliKeRmaN

لول /سطح شما در بازی؟ 5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 3 تا 5 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم.

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) کسب تجربه و پول در اوردن.

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) فکر میکنم بتونم پیشرفت کنم.
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله!

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2 تا 3 دفعه.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ‎7‎/‎14‎/‎2017 در 10:53، LastTime گفته است :

درخواست عضویت فکشن موسسه خبرنگاری

 

توجه: از قرار دادن پست های نامربوط در این موضوع خودداری فرمایید در صورت دیدن اخطار می گیرید

توجه: تمامی درخواست ها از 2 طریق گیم از روش لپ تاپ و فروم از روش در خواست عضویت انجام می شود

توجه: شما باید هم در گیم و هم در فروم درخواست عضویت کنید در غیر این صورت درخواست شما رد می شود

توجه: از قرار دادن پست های تکراری و اسپم کردن در زیر این پست خودداری کنید

توجه: باید از روش زیر که قرار داده شده برای درخواست استفاده بکنید در غیر این صورت درخواست شما رد می شود

 

فقط به سوالات زیر پاسخ دهید (جلوی هر سوال پاسخ بدهید)

 

اسم واقعی شما؟ arsalan

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟ arsalan_0098

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5h

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) این فکشن برای من مناسب است

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون هم در آمد خوبی داره هم کار باحالیه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2ساعت

 

 

 

حداقل شرایط مورد نیاز برای درخواست عضویت

 

فعالیت زیاد در سرور

داشتن سطح بالای 5 در سرور(لول شما در سرور)

کامل کردن و درست پاسخ دادن به سوالات فرم

سابقه تبلیغ و بن از سرور نداشته باشد

 

توضیحات تکمیلی

 

شما باید در سرور هیچ فکشن و مافیا نداشته باشید و سپس درخواست بدهید

شما باید هیچ فکشن پانیش (مجازات فکشن/مافیا) نداشته باشید

فقط در این جا پست درخواست عضویت بگذارید

درخواست شما از 1 ساعت تا 72 ساعت طول می کشد تا رسیدگی شود و پاسخ داده شود لذا صبر نمایید

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

@mahdi0084

درخواست شما رد شد !

به دلیل اسپم و لطفا مطابق فرم پست بگذارید [ فقط فرم عضویت نه چیز های دیگر ]

 

@AliKeRmaN

درخواست شما قبول شد !

آماده تست باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟امیر
 

سن واقعی شما؟17
 

اسم شما در بازی؟TheNighT
 

لول /سطح شما در بازی؟5
 

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟8-6
 

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم
 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)فکشن جالبیه و زیاد با فکشن های دیگه درگیر نیست
}

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)ثابقه دارم و با قوانین و سی ام دی ها اشنا هستم

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله
 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)نمیدونم روزی 1-3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

@arsalan009 & @mahdi0084

درخواست های شما رد شد !

لطفا مطابق فرم پست بگذارید {فقط فرم عضویت نه توضیحات دیگر...}

 

@TheNighT

درخواست شما قبول شد !

آماده تست باشید!

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ arsalan

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟ arsalan_0098

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5h

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) این فکشن برای من مناسب است

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون هم در آمد خوبی داره هم کار باحالیه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ امیرمهدی

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟ Shadmehr

لول /سطح شما در بازی؟ 16

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5 یا 6 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) مافیا فیوری چون که لیدرش استفا داد

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) برای اینکه رفیق هام در این فکشن هستن و لیدر باحالی داره

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون که قبلا در این فکشن بودم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟  بله کاملا

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1 یا 2 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

مگا فوتر

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.

درباره ما

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.