LastTime

در خواست عضویت در موسسه خبرنگاری

Recommended Posts

 

اسم واقعی شما؟mohammad

 

سن واقعی شما؟18

 

اسم شما در بازی؟MrFuriouS

 

لول /سطح شما در بازی؟8

 

در طول روز چقدر بازی می کنید؟ 4 یا 5  

 

فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) خانوادم بچه محلام اونجان 

 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)یکم پول بزنیم به جیب

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟ 1 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ نیما

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟ nima_pn7

لول /سطح شما در بازی؟16

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3,4

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)گارد ملی،مدیک،اداره معلمی،مافیا دارک سینتس،دلیل:تکراری شدن.

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)پول و اینکه لیدرش رفیقمه :|

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون ک دوست دارم.
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله 100%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)سه بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ محمد حسین

سن واقعی شما؟ 14

اسم شما در بازی؟ Mohamad82

لول /سطح شما در بازی؟ 5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ مدرسم بعد ظهریه توی روز های هفته 1_2 ساعت روز های تعطیل 3_6 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) خیر

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) هم علاقه هم پولش هم لیدرش عالیه

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) مهارت بهتری دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله 90%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 30 دقیقه الا 2 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
اسم واقعی شما؟ پویا
 
سن واقعی شما؟ 14
 
اسم شما در بازی؟ pouya_mcp
 
لول /سطح شما در بازی؟ 10
 
در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 14
 
فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) پزشک بدلیل حقوق کم
 
هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) کمک به فکشن
 
چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) در آمد خوبی داره
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله
 
روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)6 یا 7

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
اسم واقعی شما؟ پویا
 
سن واقعی شما؟ 14
 
اسم شما در بازی؟ pouya_mcp
 
لول /سطح شما در بازی؟ 10
 
در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 14
 
فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) پزشک بدلیل حقوق کم
 
هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) کمک به فکشن
 
چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) در آمد خوبی داره
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله
 
روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)6 یا 7

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟صالح

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟_saleh_

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟2 به بالا

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)دوست دارم یه کاریه ای باشم :)

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون توی چند سرور دیگه هم توی این فکشن بودم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟تغریبا

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)20 دقیقه به بالا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟پارسا

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟parsa_bh

لول /سطح شما در بازی؟9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5الی4ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح دهید) بودن با دوستانم و دراوردن پول

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون که تمام اعضایش رو میشناسم و ادمایه خوبی هستند
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)3ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ شایان

سن واقعی شما؟ 18

اسم شما در بازی؟ shayan_ir

لول /سطح شما در بازی؟ 5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ خیلی زیاد

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ از کودکیم شغل خبرنگاری دوست داشتم پس چرا تو فضایی مجازی جزو این فکشن نباشم.

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ علاقه دارم  و پول خوبی میشه درآورد 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟2/3ساعت

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟matin

سن واقعی شما؟13

اسم شما در بازی؟matin

لول /سطح شما در بازی؟7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ fbi(اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)kamtarin wanted ro dare

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)لیدر خوب و بهترین دوست من

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟نظم و انظباط بسیار(حداقل 1 خط توضیح)
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟حسین

سن واقعی شما؟16

اسم شما در بازی؟Hosseinjmm

لول /سطح شما در بازی؟8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6-8 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)مافیای فیوری

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)پول در اوردن

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون فکشن کاراش زیاد سخت نیست و مهارتشو دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)20-30 دقیقه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ حمزه 

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟ ajax)

لول /سطح شما در بازی؟5  19/20

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟20 

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) کمک به سرور / من ب این فکشن علاقه دارم و پول برام مهم نیست 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون من ب این فکشن علاقه دارم و میخوام ک انجامش بدم 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 6/5 ساعت 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ محمد حسین

سن واقعی شما؟ 14

اسم شما در بازی؟ Mohamad82

لول /سطح شما در بازی؟ 6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ مدرسم بعد ظهریه توی روز های هفته 1_2 ساعت روز های تعطیل 3_6 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) خیر

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) هم علاقه هم پولش هم لیدرش عالیه

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) مهارت بهتری دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 30 دقیقه الا 2 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ نیما

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟ nima_pn7

لول /سطح شما در بازی؟ 17

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 1,2

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)

ng رنک 1

medic رنک 2 به دلیل جذاب نبودن

school رنک 1 به دلیل 2 روز نبودن کیک متاستفانه :(

fbi رنک 2 استعفا

Pd رنک 2 استعفا

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)

لیدر فعال و ممبر های خوب 9_9

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)

چون علاقه مند هستم!!!
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله 100%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ محمد حسین

 

سن واقعی شما؟ 16

 

اسم شما در بازی؟ HEX

 

لول /سطح شما در بازی؟ 5

 

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ بین 3 الا 6 ساعت

 

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) به خاطر علاقه زیادم به این فکشن و خبر نگاری

 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون از این فکشن بسیارخوشم میاد و پول زیادی هم میده
 

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله کاملا

 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2 الا 3 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ محمدحسین

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟ HEX

لول /سطح شما در بازی؟ 5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ بین 3 تا 6 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقه زیادم به این فکشن و خبر نگاری و تنها علاقم به بازی کردن این فکشنه

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون پولی خوبی داره و من همیشه سعی کردم از پس کارام بر بیام
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله کاملا!

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1 تا 3 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری