رفتن به مطلب

This is Dreadnought theme

Dreadnought is a modern, Creative, Super advanced theme comes with tons of features including responsive drop down navigation, Custom Google fonts, custom widgets, Custom forum category styles, Extra footer, Social links, News ticker, Six of awesome article templates and a powerful touch slider that can be integrated with (IP.Content) as a complete package for infinite slider.
Buy now
News Ticker
  • News ticker sample
  • News ticker sample
LastTime

در خواست عضویت درفکشن پزشک

Recommended Posts

اسم واقعی شما؟ محمد

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟QAF

لول /سطح شما در بازی؟12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟8 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) خبرنگاری بودم بدم اومد اومدم اینجا

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقه

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) استعداد
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 27 دقیقه قبل، QUF گفته است :

اسم واقعی شما؟ محمد

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟QAF

لول /سطح شما در بازی؟12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟8 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) خبرنگاری بودم بدم اومد اومدم اینجا

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقه

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) استعداد
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1 ساعت

@QUFدر خواست شما قبولشد
ا
ماده تست عملی باشید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 21 دقیقه قبل، AsSaSiN گفته است :

اسم واقعی شما؟amir

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟AsSaSiN

لول /سطح شما در بازی؟17
در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)دارک سینتس حوصلخ نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک به سرور

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)پول در اوردن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)دایمی

@AsSaSiNدر خواست شما قبولشد
ا
ماده تست عملی باشید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ mahdi

سن واقعی شما؟ 18

اسم شما در بازی؟ MrFox

لول /سطح شما در بازی؟ 9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5 6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) nr sakht bood

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)  be nazar khoob miad

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) chon be nazar khob miad
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) nim saat :|

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 27 دقیقه قبل، MrFox گفته است :

اسم واقعی شما؟ mahdi

سن واقعی شما؟ 18

اسم شما در بازی؟ MrFox

لول /سطح شما در بازی؟ 9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5 6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) nr sakht bood

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)  be nazar khoob miad

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) chon be nazar khob miad
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) nim saat :|

@MrFox درخواست شما قبول شد

اماده تست عملی باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟صادق

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟sadegh3422

لول /سطح شما در بازی؟9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)ندارم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟زیرا لیدر خوبی دارد

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟چون به پزشکی علاق مندم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 5/12/2018 در 11:57، sadegh5205 گفته است :

اسم واقعی شما؟صادق

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟sadegh3422

لول /سطح شما در بازی؟9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)ندارم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟زیرا لیدر خوبی دارد

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟چون به پزشکی علاق مندم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟2

@sadegh5205درخواست شما قبول شد !

آماده تست عملی باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 5/15/2018 در 20:37، aMiRjAcKbReLlA گفته است :

اسم واقعی شما؟AmirAli

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟aMiR_jAcKbReLlA

لول /سطح شما در بازی؟20

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 24 i

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Fbi Nadashtan Leader

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) Komak Be Medic

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)Alaghe Daram
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟Bale Kamelan

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)24 i

@aMiRjAcKbReLIa درخواست َشما قبول شد!

آماده تست عملی باشید!

ویرایش شده در توسط safir

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سم واقعی شما؟hadi

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟pegah

لول /سطح شما در بازی؟11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)سالم کردن دوستان وجان وروحی دو باره بخشیدن

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون فکر می کنم لایق این با شم که در این گروه فعالیت کنم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله این را خواندم

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)4ساعت

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟امین

سن واقعی شما؟۱۲

اسم شما در بازی؟black night

لول /سطح شما در بازی؟7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟8 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)

نداشتم 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقهی شدیییید

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون استعداد دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله کاملا

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) ۲ ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 18 دقیقه قبل، PEGAH11 گفته است :

سم واقعی شما؟hadi

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟pegah

لول /سطح شما در بازی؟11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)سالم کردن دوستان وجان وروحی دو باره بخشیدن

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون فکر می کنم لایق این با شم که در این گروه فعالیت کنم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله این را خواندم

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)4ساعت

 

 

@PEGAH11 درخواست شما قبول شد

آماده تست عملی باشید!

ویرایش شده در توسط safir

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 42 دقیقه قبل، Nigho گفته است :

اسم واقعی شما؟امین

سن واقعی شما؟۱۲

اسم شما در بازی؟black night

لول /سطح شما در بازی؟7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟8 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)

نداشتم 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقهی شدیییید

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون استعداد دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله کاملا

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) ۲ ساعت

@Nigho درخواست شما قبول شد!

آماده تست عملی باشید

  • Thanks 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ Saman

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ Saman

لول /سطح شما در بازی؟  17

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 8

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Nadashtam

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) دادن اچ پی به پلیر ها

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)  علاقه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 5 ساعت قبل، Saman گفته است :

اسم واقعی شما؟ Saman

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ Saman

لول /سطح شما در بازی؟  17

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 8

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Nadashtam

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) دادن اچ پی به پلیر ها

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)  علاقه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2

 

درخواست شما رد شد 

فکشن پر است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟مهدی

سن واقعی شما؟13

اسم شما در بازی؟MahdiHp

لول /سطح شما در بازی؟9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟10 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟کمک به پلیر ها

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟علاقه دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 1 دقیقه قبل، MahdiHP گفته است :

اسم واقعی شما؟مهدی

سن واقعی شما؟13

اسم شما در بازی؟MahdiHp

لول /سطح شما در بازی؟9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟10 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟کمک به پلیر ها

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟علاقه دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2

درخواست شما قبول شد

آماده تست عملی باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟رامین

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟Ramin194

لول /سطح شما در بازی؟8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5الی بیشتر

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)می خوام اواین تجربه از این فکشن بگیرم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)خوبه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 5/17/2018 در 22:51، hemenMTA گفته است :

اسم واقعی شما؟رامین

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟Ramin194

لول /سطح شما در بازی؟8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5الی بیشتر

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)می خوام اواین تجربه از این فکشن بگیرم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)خوبه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1ساعت

درخواست شما رد شد !

بنا به درخواست خودتان

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ Saman

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ Saman

لول /سطح شما در بازی؟  17

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 8

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Nadashtam

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) دادن اچ پی به پلیر ها

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)  علاقه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 14 دقیقه قبل، Saman گفته است :

اسم واقعی شما؟ Saman

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ Saman

لول /سطح شما در بازی؟  17

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 8

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Nadashtam

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) دادن اچ پی به پلیر ها

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)  علاقه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2

@Saman درخواست شما قبول شد !

آماده تست عملی باشید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟صادق

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟sadegh3422

لول /سطح شما در بازی؟11

در طول روز چقدر بازی می کنید 7

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)ندارم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟چون که لیدر خوبی دارد

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟چون به پزشکی علاق دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سم واقعی شما؟hadi

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟pegah

لول /سطح شما در بازی؟11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)سالم کردن دوستان وجان وروحی دو باره بخشیدن

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون فکر می کنم لایق این با شم که در این گروه فعالیت کنم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله این را خواندم

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)4ساعت

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 6 دقیقه قبل، PEGAH11 گفته است :

سم واقعی شما؟hadi

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟pegah

لول /سطح شما در بازی؟11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)سالم کردن دوستان وجان وروحی دو باره بخشیدن

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون فکر می کنم لایق این با شم که در این گروه فعالیت کنم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله این را خواندم

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)4ساعت

 

 

درخواست شما قبول شد

آماده تست عملی باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 20 ساعت قبل، sadegh5205 گفته است :

اسم واقعی شما؟صادق

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟sadegh3422

لول /سطح شما در بازی؟11

در طول روز چقدر بازی می کنید 7

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)ندارم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟چون که لیدر خوبی دارد

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟چون به پزشکی علاق دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟3

درخواست شما قبول شد

آماده تست عملی باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟رامین

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟Ramin194

لول /سطح شما در بازی؟8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)heal دادن

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)همینجوری
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×