خوش آمدید به ایران ام تی ای

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما می توانید با ارسال محتوای خود و یا پاسخ دادن به محتوای موجود به این سایت کمک کنید. شما قادر خواهید بود مشخصات خود را سفارشی کنید، امتیازات اعتباری را به عنوان پاداش برای ارسال محتوا دریافت کنید، در عین حال با سایر اعضا از طریق صندوق پستی خصوصی خود، و همچنین خیلی بیشتر ارتباط برقرار کنید!

پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

LastTime

در خواست عضویت در فکشن گارد ملی

433 ارسال در این موضوع قرار دارد

اسم واقعی شما؟ mahdi

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟ SlenderMan

لول /سطح شما در بازی؟ 12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 4h

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) school

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) komak v pool

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)  khobe ng
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2-1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در هم اکنون، SlenderMan گفته است :

اسم واقعی شما؟ mahdi

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟ SlenderMan

لول /سطح شما در بازی؟ 12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 4h

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) school

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) komak v pool

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)  khobe ng
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2-1

@SlenderMan درخواست شما رد شد به دلیل کم بودن تایم انلاینی در روز و نداشتن تجربه کافی.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در هم اکنون، TheBoyPlayer گفته است :

 

اسم واقعی شما؟آرشین

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟Perfect

لول /سطح شما در بازی؟23

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)پزشک : ساب لیدر - اداره معلمی : ساب لیدر - اف بی آی - مافیا اف ام اس - خبرنگار

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برقراری نظم و امنیت

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)برخورد با مجرمین
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1

@TheBoyPlayer درخواست شما پذیرفته شد اماده تست باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟عمران

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟jack_jenko

لول /سطح شما در بازی؟12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)2 بار در مدیک و 1 بار در مافیا و 1 بار در گارد ملی

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک به اقلیت های دولتی و قصد دارم فردی مفید برای فکشنم باشم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون فکر میکنم در فکشن های دولتی پیشرفت کنم و علاقه زیادی به فکشن گارد ملی دارم 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله 100%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)راستش 7 ساعتی که بازی میکنم مدام در هر نیم ساعت انجمن را چک میکنم

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در هم اکنون، MrR4mtin گفته است :

اسم واقعی شما؟رامتین

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟Mr_R4mtin

لول /سطح شما در بازی؟27

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟4 5 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)ng pd fbi fury yakuzza azeroth avengers medic nr

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)لیدرش عینه اسمش mashty عه D:

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)

وانتد های 5 و 6 دارن زیاد میشم و باید یه فکری به حالشون کرد ! (robbers)
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟10000 درصد

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)24 ساعته :)

 

@MrR4mtin شما رد صلاحیت شدید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

اسم واقعی شما؟alireza

سن واقعی شما؟16

اسم شما در بازی؟alirezatehrani

لول /سطح شما در بازی؟8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)دستگیری مجرمان

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)مجرمان را دست گیر کنم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)30دقیقه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟مهدی

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ DEATH SHADOW

لول /سطح شما در بازی؟ 12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6 

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ دارک سنتیس  گارد ملی خبر نگار

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ کمک به قوانین

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ زیرا دوستان زیادی در ان دارم و کمک به سرور
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟ 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در هم اکنون، JACK.JENKO گفته است :

اسم واقعی شما؟عمران

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟jack_jenko

لول /سطح شما در بازی؟12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)2 بار در مدیک و 1 بار در مافیا و 1 بار در گارد ملی

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک به اقلیت های دولتی و قصد دارم فردی مفید برای فکشنم باشم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون فکر میکنم در فکشن های دولتی پیشرفت کنم و علاقه زیادی به فکشن گارد ملی دارم 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله 100%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)راستش 7 ساعتی که بازی میکنم مدام در هر نیم ساعت انجمن را چک میکنم

 

 

@JACK.JENKO درخواست شما پذیرفته شد اماده تست باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در هم اکنون، DEATHSHADOW گفته است :

اسم واقعی شما؟مهدی

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ DEATH SHADOW

لول /سطح شما در بازی؟ 12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6 

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ دارک سنتیس  گارد ملی خبر نگار

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ کمک به قوانین

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ زیرا دوستان زیادی در ان دارم و کمک به سرور
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟ 3

@DEATHSHADOW درخواست شما رد شد به دلیل حضور در یک فکشن دیگر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سم واقعی شما؟alimohammadnia

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟alimohammad

لول /سطح شما در بازی؟12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)pd .mafiaبرای این که خسته کننده شده بود

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک کردن به پلایر های دیگر

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون میتونم  کسانی که wدارند را 5.6 را بگیرم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟Arman

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟DeaThColonel

لول /سطح شما در بازی؟11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7 TA 8 SAAT

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)yakuza

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)khili doost daram be police be peyvandam

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)baraye inke besh alaghe daram
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1 saat

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟  میثم

سن واقعی شما؟ 18

اسم شما در بازی؟meysam1999

لول /سطح شما در بازی؟15

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟بالای 3 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) درامد و بدست اوردن پول و همینطور سرگرمی

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقه دارم به این شغل
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1ساعت

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 6 ساعت قبل، alimohammad949 گفته است :

سم واقعی شما؟alimohammadnia

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟alimohammad

لول /سطح شما در بازی؟12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)pd .mafiaبرای این که خسته کننده شده بود

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک کردن به پلایر های دیگر

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون میتونم  کسانی که wدارند را 5.6 را بگیرم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)5

@alimohammad949 درخواست شما پذیرفته شد اماده تست باشید 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 ساعت قبل، CrazYlee گفته است :

اسم واقعی شما؟Arman

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟DeaThColonel

لول /سطح شما در بازی؟11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7 TA 8 SAAT

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)yakuza

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)khili doost daram be police be peyvandam

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)baraye inke besh alaghe daram
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1 saat

@CrazYlee شما رد صلاحیت شدید به دلیل نداشتن تجربه کافی در دپارتمنت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 ساعت قبل، FURY گفته است :

اسم واقعی شما؟  میثم

سن واقعی شما؟ 18

اسم شما در بازی؟meysam1999

لول /سطح شما در بازی؟15

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟بالای 3 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) درامد و بدست اوردن پول و همینطور سرگرمی

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقه دارم به این شغل
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1ساعت

 

 

@FURY درخواست شما پذیرفته شد اماده تست باشید 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟پرهام

سن واقعی شما؟۱۸

اسم شما در بازی؟parham_k

لول /سطح شما در بازی؟6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟4 saat

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)عالیه

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)نظامی هست
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟کاملا بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)۱ ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ امیرعلی

سن واقعی شما؟ 14

اسم شما در بازی؟ aMiR_jAcKbReLlA

لول /سطح شما در بازی؟ 8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟8

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) من به این فکشن علاقه زیادی دارم و هدفم برقراری امنیت در سطح شهر هست

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون میدونم گانریم خوبه دست فرمون هم همینطور D:
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله تمام قوانین رو داخل فروم خوانده وتسلط کامل دارم 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) حدود 3 تا 4 ساعت

**

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟  حسین

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ (_BesTBoy_)

لول /سطح شما در بازی؟  26

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟  10

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) PD به دلیل خسته شدن 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) NG رو دوست دارم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)  از روی دوست داشتن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بلله کامل

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 2/2/2018 در 23:21، parham.k گفته است :

اسم واقعی شما؟پرهام

سن واقعی شما؟۱۸

اسم شما در بازی؟parham_k

لول /سطح شما در بازی؟6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟4 saat

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)عالیه

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)نظامی هست
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟کاملا بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)۱ ساعت

 

@parham.k شما رد صلاحیت شدید به دلیل نداشتن لول کافی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 14 ساعت قبل، jAcKbReLlA گفته است :

اسم واقعی شما؟ امیرعلی

سن واقعی شما؟ 14

اسم شما در بازی؟ aMiR_jAcKbReLlA

لول /سطح شما در بازی؟ 8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟8

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) من به این فکشن علاقه زیادی دارم و هدفم برقراری امنیت در سطح شهر هست

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون میدونم گانریم خوبه دست فرمون هم همینطور D:
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله تمام قوانین رو داخل فروم خوانده وتسلط کامل دارم 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) حدود 3 تا 4 ساعت

**

@jAcKbReLlA شما رد صلاحیت شدید به دلیل نداشتن تجربه کافی در دپارتمنت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 7 دقیقه قبل، hosein17 گفته است :

اسم واقعی شما؟  حسین

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ (_BesTBoy_)

لول /سطح شما در بازی؟  26

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟  10

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) PD به دلیل خسته شدن 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) NG رو دوست دارم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)  از روی دوست داشتن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بلله کامل

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2

@hosein17 درخواست شما پذیرفته شد اماده تست باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟پارسا

 

سن واقعی شما؟15

 

اسم شما در بازی؟Parsakzz

 

لول /سطح شما در بازی؟11

 

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6 یا 8 ساعت

 

فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)yakuza لیدر رفت

 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)Ng رو دوست دارم

 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)لیدر خوبی داره

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله کاملا

 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2الی 4 ساعت

ویرایش شده در توسط parsakzz

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 7 ساعت قبل، parsakzz گفته است :

اسم واقعی شما؟پارسا

 

سن واقعی شما؟15

 

اسم شما در بازی؟Parsakzz

 

لول /سطح شما در بازی؟11

 

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6 یا 8 ساعت

 

فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)yakuza لیدر رفت

 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)Ng رو دوست دارم

 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)لیدر خوبی داره

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله کاملا

 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2الی 4 ساعت

@parsakzz درخواست شما رد شد ب دلیل پر بودن فکشن

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ امیرعلی

سن واقعی شما؟ 14

اسم شما در بازی؟ aMiR_jAcKbReLlA

لول /سطح شما در بازی؟ 10

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 17 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک به اعضای فشکن و برقراری امنیت در سطح شهر

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون میدونم گانریم خوبه و بدرد این فکشن میخورم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله کاملا %100

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 24 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


مگا فوتر

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.

درباره ما

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.