خوش آمدید به ایران ام تی ای

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما می توانید با ارسال محتوای خود و یا پاسخ دادن به محتوای موجود به این سایت کمک کنید. شما قادر خواهید بود مشخصات خود را سفارشی کنید، امتیازات اعتباری را به عنوان پاداش برای ارسال محتوا دریافت کنید، در عین حال با سایر اعضا از طریق صندوق پستی خصوصی خود، و همچنین خیلی بیشتر ارتباط برقرار کنید!

پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

LastTime

در خواست عضویت در فکشن پلیس فدرال

533 ارسال در این موضوع قرار دارد

پلیر morteza_cnt درخواست شما رد شد. فرم را به درستی پر نکرده اید.
پلیر hamidrezayu درخواست شما رد شد. قسمتی از فرم را پر نکرده اید.

و اما پلیر Mr_R4mtin درخواست شما قبول شد. آماده تست عملی باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهدی

۱۵

Mahdi_cnt

5

۴ تا ۵ ساعت

Medic 

پولدراوردن .ایجاد سرگرمی برایه پلیر ها وکمک به اداره سرور و دستگیریع مجرمین

چون من گانریم خوبه و شاید یکم بالا تر از خوب

بله

یک ساعتو نیم تت دو ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

اسم واقعی شما؟حمیدرضا

سن واقعی شما؟16

اسم شما در بازی؟hamidrezayu

لول /سطح شما در بازی؟6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟اکثرا بالای 3 و 4 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ در فکشنی نبوده و این اولی آن ها است

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟فضای بهتر برای پلیر های سرور و کم شدن مجرمان

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟زیرا اینطور فکشن ها از لحاظ قوانین و نةم بسیار خوب هستند
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟2 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ میکاییل

سن واقعی شما؟ 16 

اسم شما در بازی؟ mikayil004

لول /سطح شما در بازی؟ 11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) medic

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) شهری بدونه مجرم 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون به این شغل علاقه دارم 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) کمتر از 1 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟علی

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟aliraaz

لول /سطح شما در بازی؟7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1 یا 2

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)خیر

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برای نظم و امنیت و پول

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)پلیس بودن شغل باحال و پر پوله
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1 یا 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ میکاییل

سن واقعی شما؟ 16 

اسم شما در بازی؟ mikayil004

لول /سطح شما در بازی؟ 11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) medic

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) شهری بدونه مجرم 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون به این شغل علاقه دارم 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) کمتر از 1 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ میکاییل

سن واقعی شما؟ 16 

اسم شما در بازی؟ mikayil004

لول /سطح شما در بازی؟ 11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) medic

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) شهری بدونه مجرم 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون به این شغل علاقه دارم 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) کمتر از 1 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟علی

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟aliraaz

لول /سطح شما در بازی؟7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1 یا 2 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)خیر

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)پول،امنیت،نظم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون خیلی وظیفه داره و خیلی میشه ازش پول در آورد.
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟نسبت به قبل خیلی

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1 یا 2 ساعت (در صورتی که نت داشته باشم)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟علی

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟aliraaz

لول /سطح شما در بازی؟7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1 یا 2 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)خیر

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)پول،امنیت،نظم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون خیلی وظیفه داره و خیلی میشه ازش پول در آورد.
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟نسبت به قبل خیلی

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1 یا 2 ساعت (در صورتی که نت داشته باشم)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟علی

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟aliraaz

لول /سطح شما در بازی؟7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1 یا 2 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)خیر

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)پول،امنیت،نظم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون خیلی وظیفه داره و خیلی میشه ازش پول در آورد.
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟نسبت به قبل خیلی

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1 یا 2 ساعت (در صورتی که نت داشته باشم)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟علی

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟aliraaz

لول /سطح شما در بازی؟7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1 یا 2 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)خیر

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)پول،امنیت،نظم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون خیلی وظیفه داره و خیلی میشه ازش پول در آورد.
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟نسبت به قبل خیلی

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1 یا 2 ساعت (در صورتی که نت داشته باشم)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟پرهام

 

سن واقعی شما؟۱۶

 

اسم شما در بازیXeNeraL

 

لول /سطح شما در بازی؟۵

 

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟۱۰ساعت

 

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) کمک به پلیس و دستگیری مجرمین

 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) رانندگی و گانریم خوبه 

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)۱

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن @mikayil004 درخواست شما قبول شد. آماده تست عملی باشید.
بازیکن @aliraaz درخواست شما قبول شد. آماده تست عملی باشید.
بازیکن @.XeNeraL. درخواست شما قبول شد. آماده تست عملی باشید.

@aliraaz به درخواست شما رسیدگی میشود نیازی به ارسال پیام های (اسپم) نیست.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟جواد

سن واقعی شما؟18

اسم شما در بازی؟StarkBoy

لول /سطح شما در بازی؟8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5/6/7

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) فکشن نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) کمک به امنیت سرور آسایش پلیر ها و کمک به پلیس

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) به خاطر گانری و رانندگی خیلی خوب و علاقه به پلیس بودن و حفظ امنیت
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1تا2

ویرایش شده در توسط StarkBoy

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سم واقعی شما؟;kiyan

سن واقعی شما؟13

اسم شما در بازی؟superkiller

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)nadashtam

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) moghabele dar barabare ghalaf karan

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)moghable ba ghalaf karan
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2ta3

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟علی

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟aliraaz

لول /سطح شما در بازی؟8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1 یا 2 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)در فکشنی نبودم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)امنیت ،نظم،پول

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون شغل باحال و پرپوله ولی باید جدی گرفت
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1 یا 2 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ محمد 

سن واقعی شما؟ 19

اسم شما در بازی؟ sniif

لول /سطح شما در بازی؟  10

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 9/10 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نبودم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) انجام وظیفه و برقراری امنیت

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) احساس پیشرفت در این فکشن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@superkiller درخواست شما رد شد. شما داخل فکشن هستید.
@snif درخواست شما قبول شد. آماده تست عملی باشید.
@MrR4mtin درخواست شما رد شد. شما رد صلاحیت شده اید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


مگا فوتر

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.

درباره ما

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.