رفتن به مطلب

This is Dreadnought theme

Dreadnought is a modern, Creative, Super advanced theme comes with tons of features including responsive drop down navigation, Custom Google fonts, custom widgets, Custom forum category styles, Extra footer, Social links, News ticker, Six of awesome article templates and a powerful touch slider that can be integrated with (IP.Content) as a complete package for infinite slider.
Buy now
News Ticker
  • News ticker sample
  • News ticker sample
LastTime

در خواست عضویت در مافیای فیوری

Recommended Posts

سم واقعی شما؟ پوریا

سن واقعی شما؟ 19

اسم شما در بازی؟ MurDeReR

لول /سطح شما در بازی؟ 6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6 7 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)علاقه به مافیا

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) حضور دوستان در این فکشن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟هیمن

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟hemen

لول /سطح شما در بازی؟8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7 الی 6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک به دوستان اعضای مافیا

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون دوست دارم خاص باشم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بلخ100%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1وبیشتر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ حسین

سن واقعی شما: 19

اسم شما در بازی؟khosro

 

لول /سطح شما در بازی؟9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7 الی 6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)فکشن فیوری لیدرش خیلی خوبن

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) وقتشه همه ببینن گانر کیه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1وبیشتر

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ mohammad hasan

سن واقعی شما؟ 18

لول /سطح شما در بازی؟ level 9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) ozve faction naboodam

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) alaghe mand hastam ke dakhele mafia basham va war bezanam 

قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ balle! kamelan

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) mamoolan akhar shaab ha saaye mikonam check konam

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ Mahdi

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟ Mahdi1001

لول /سطح شما در بازی؟ 11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 8

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟  مدیک : به دلیل غیبت در جلسه و نگزاشتن ss ها کیک شدم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ خوشم میاد ازش

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ تیر اندازیم خوبه خوشم میاد از مافیا 

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟ 2 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟هیمن

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟hemen

لول /سطح شما در بازی؟9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5.6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)تووارا شرکت کنم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون می خوام تو جمع خاصا باشم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۶/۴/۲۳ در 22:12، LastTime گفته است :

اسم واقعی شما؟  اشکان

سن واقعی شما؟ ۲۰

اسم شما در بازی؟ASHKAN321

لول /سطح شما در بازی؟ 19

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) همین فیوری 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) یه چند ماهی نبودم هوس گانری کردم 

 فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح  اره جای خوبیه فکر دیگه نمیخواد تو عمل اینده معلوم میشه
  ایا قوانین   و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) ۲ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟علیرضا

سن واقعی شما؟19

اسم شما در بازی؟AliPaYDaR

لول /سطح شما در بازی؟15

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ NG چون کیک شدم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟چون به اقلیت مافیا علاقه دارم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ چون جای خوبی برا ماست
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 3 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟MohammadReza

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟RedBull

لول /سطح شما در بازی؟35

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟Ziad

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)Hame Mafia Ha Bodam

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)Daromadan Az Bi Kari

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)Ta Bode Mafia Bodam
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟Mikhay Nadashte Basham ?

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)15 min

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟shayan

سن واقعی شما؟13

اسم شما در بازی؟emailshayan

لول /سطح شما در بازی؟18

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5 saat ela bishtar

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)azeroth Be To Che

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)im A Shakh Gunner

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)Be To Che
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟Bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)3 Saat

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ javad

سن واقعی شما؟19

اسم شما در بازی؟TerriBle

لول /سطح شما در بازی؟ 13

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 8 saat

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) fbi

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2saat

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟رضا

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟reza_jericho

لول /سطح شما در بازی؟10

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3الی 4 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اپزشک میخواستم پیشرفت کنم)

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(مافیا تازه ساخته شده ایه ممبراشم فول نیست دوست دارم برم فکشنش)

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(لیدرش بنظر میرسه پسر گلی باشه و مافیا خوبی هست)
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(1ساعت)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟صادق

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟sadegh3422

لول /سطح شما در بازی؟9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5_6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)ندارم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟چونه لیدر بسیار خوبی داری

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟چون علاق دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟5

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ PoUyA

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟ RaVaNi

لول /سطح شما در بازی؟ 34

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 24

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Leader Fbi خسته شدم !

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) تجربه مافیا دارم خوشم میاد !

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) پول و ممبر های خوب 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله 100%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)  4/5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ آریا

سن واقعی شما؟1378

اسم شما در بازی؟Poker_Face

لول /سطح شما در بازی؟18

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) yakuza نبودن ممبر خوب

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) هدف خاصی ندارم کسب درامد

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)برو بچ اشنان
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ BlackHat

سن واقعی شما؟ 20

اسم شما در بازی؟ BlackHat

لول /سطح شما در بازی؟12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟8_7

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)ندارم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟چونه لیدر بسیار خوبی داره

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ برم وار
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟6

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟محمد

سن واقعی شما؟۱۷

اسم شما در بازی؟_FirEye_

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟4+2ساعت afk 

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) آشنایی بیشتر با بقیه پلیرا و شرکت در وار =/

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) اینطور که میگن خوبه ولا /=
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)۱۵ دقیقه

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟سپهر

سن واقعی شما؟19

اسم شما در بازی؟BlueOfWhale

لول /سطح شما در بازی؟23

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟12 الی 15 ساعت 

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) National Guard خسته شدن از دپارتمنت !

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)بودن کناره رفقا 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) داشتن گانر و ممبرای عالی
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2 الی 5 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ پویا

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟ RaVaNi

لول /سطح شما در بازی؟ 37

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 24

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Medic خسته شدم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) قبل فکشن پزشک اینجا بودم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) خوبه دیگه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) ۱ ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟  نسیم

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟  NasiM

لول /سطح شما در بازی؟ 5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟  10h

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود):  نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) عڵاقە به فکشن شما

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون اعضای شما لول بالا هستن و من هم با شما باشم قوی میشم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله تا حدودی

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)  هر وقت لازم باشه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

×