LastTime

در خواست عضویت در مافیای فیوری

Recommended Posts

اسم واقعی شما؟ نیما

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ nima_pn7

لول /سطح شما در بازی؟ 23

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 2،وار ها هستم :/

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) همه به جز مکانیک

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) وار :|

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) دوست دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟Saman

سن واقعی شما؟16

اسم شما در بازی؟Saman

لول /سطح شما در بازی؟11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6ta10

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)Nadashtam

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)؛کنجکاوی زیاد و شرکت رد وار ها

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) عللاقه زیاد و علاقه باعث بهتر شدن میشه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟99درصد

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1تا2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟mamad

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟Chicken

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6ta10

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)Nadashtam

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)؛کنجکاوی زیاد و شرکت در وار ها

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) عللاقه زیاد و علاقه باعث بهتر شدن میشه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟99درصد

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1تا2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سم واقعی شما؟ پوریا

سن واقعی شما؟ 19

اسم شما در بازی؟ MurDeReR

لول /سطح شما در بازی؟ 6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6 7 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)علاقه به مافیا

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) حضور دوستان در این فکشن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟هیمن

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟hemen

لول /سطح شما در بازی؟8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7 الی 6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک به دوستان اعضای مافیا

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون دوست دارم خاص باشم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بلخ100%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1وبیشتر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ حسین

سن واقعی شما: 19

اسم شما در بازی؟khosro

 

لول /سطح شما در بازی؟9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7 الی 6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)فکشن فیوری لیدرش خیلی خوبن

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) وقتشه همه ببینن گانر کیه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1وبیشتر

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ mohammad hasan

سن واقعی شما؟ 18

لول /سطح شما در بازی؟ level 9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) ozve faction naboodam

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) alaghe mand hastam ke dakhele mafia basham va war bezanam 

قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ balle! kamelan

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) mamoolan akhar shaab ha saaye mikonam check konam

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ Mahdi

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟ Mahdi1001

لول /سطح شما در بازی؟ 11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 8

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟  مدیک : به دلیل غیبت در جلسه و نگزاشتن ss ها کیک شدم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ خوشم میاد ازش

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ تیر اندازیم خوبه خوشم میاد از مافیا 

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟ 2 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟هیمن

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟hemen

لول /سطح شما در بازی؟9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5.6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)تووارا شرکت کنم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون می خوام تو جمع خاصا باشم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۶/۴/۲۳ در 22:12، LastTime گفته است :

اسم واقعی شما؟  اشکان

سن واقعی شما؟ ۲۰

اسم شما در بازی؟ASHKAN321

لول /سطح شما در بازی؟ 19

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) همین فیوری 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) یه چند ماهی نبودم هوس گانری کردم 

 فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح  اره جای خوبیه فکر دیگه نمیخواد تو عمل اینده معلوم میشه
  ایا قوانین   و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) ۲ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟علیرضا

سن واقعی شما؟19

اسم شما در بازی؟AliPaYDaR

لول /سطح شما در بازی؟15

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ NG چون کیک شدم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟چون به اقلیت مافیا علاقه دارم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ چون جای خوبی برا ماست
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 3 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟MohammadReza

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟RedBull

لول /سطح شما در بازی؟35

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟Ziad

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)Hame Mafia Ha Bodam

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)Daromadan Az Bi Kari

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)Ta Bode Mafia Bodam
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟Mikhay Nadashte Basham ?

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)15 min

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟shayan

سن واقعی شما؟13

اسم شما در بازی؟emailshayan

لول /سطح شما در بازی؟18

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5 saat ela bishtar

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)azeroth Be To Che

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)im A Shakh Gunner

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)Be To Che
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟Bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)3 Saat

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ javad

سن واقعی شما؟19

اسم شما در بازی؟TerriBle

لول /سطح شما در بازی؟ 13

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 8 saat

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) fbi

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2saat

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟رضا

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟reza_jericho

لول /سطح شما در بازی؟10

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3الی 4 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اپزشک میخواستم پیشرفت کنم)

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(مافیا تازه ساخته شده ایه ممبراشم فول نیست دوست دارم برم فکشنش)

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(لیدرش بنظر میرسه پسر گلی باشه و مافیا خوبی هست)
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(1ساعت)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟صادق

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟sadegh3422

لول /سطح شما در بازی؟9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5_6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)ندارم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟چونه لیدر بسیار خوبی داری

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟چون علاق دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟5

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ PoUyA

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟ RaVaNi

لول /سطح شما در بازی؟ 34

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 24

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Leader Fbi خسته شدم !

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) تجربه مافیا دارم خوشم میاد !

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) پول و ممبر های خوب 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله 100%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)  4/5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ آریا

سن واقعی شما؟1378

اسم شما در بازی؟Poker_Face

لول /سطح شما در بازی؟18

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) yakuza نبودن ممبر خوب

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) هدف خاصی ندارم کسب درامد

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)برو بچ اشنان
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری