LastTime

در خواست عضویت در مافیای فیوری

Recommended Posts

اسم واقعی شما؟Mahan

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟BlackShadow

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟8 9

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟در آوردن پول و رقابت با دیگر مافیا ها

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟به دلیل تایم بالایه آنلاینی لیدر و اعضا
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟2 & 3 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 9/21/2017 در 05:29، .Mr.POOYA گفته است :

اسم واقعی شما؟ پۆێا

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟  Mr_POOYA

لول /سطح شما در بازی؟ 14

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟  1

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)  YAKUZA _F.B.I

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) عڵاقە بە این فکشن 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون میخوام حقوق پول در بیارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله پس چی

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)  1 ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۲۰۱۷/۹/۲۱ در 16:59، .Mr.POOYA گفته است :

 

 

در در ۲۰۱۷/۹/۲۶ در 17:37، abolfazl گفته است :

سم واقعی شما؟  پویا

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟  mr_pooya

لول /سطح شما در بازی؟14

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟  1  or 2

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)  YAKUZA .  F.B.I

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقه زیاد به مافیا و لیدر این مافیا

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقه و توانایی 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله کار  بلدم

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت 1

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟milad

سن واقعی شما؟19

اسم شما در بازی؟Milad

لول /سطح شما در بازی؟7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟8 9

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ مسخره بود

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟flag is up

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟Faction is powery
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله deff!

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟2 & 3 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ اشکان                            سن واقعی شما؟ 19                                 اسم شما در بازی؟ashkan321                 لول/سطح شما در بازی؟ 6                          در طول روز چقدر بازی میکنید؟ 3ساعت      فکشن و مافیا قبلی شما چیست و چرا ان را ترک کردید؟(اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم زکر شود ) نداشتم              هدف شما برای پیوستن به این فکشن/مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح داده شود ) برای اشنایی بیشتر با بازی و علاقه به وار     چرا فکر میکنید این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است؟(حداقل 1 خط توضیح داده شود)با چند نفر از اعضای این فکشن صحبت کردم و اونا کمک خوبی بودن                      ایا قوانین عمومی و فکشن/مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید ؟ فکر نمیکنم مشکلی باشه بله بلدم                                روزانه چقدر از انجمن بازدید میکنید؟(چند ساعت) 1                               

ویرایش شده در توسط ashkan321

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 2017-7-14 در 22:12، LastTime گفته است :

اسم واقعی شما؟اشکان

سن واقعی شما؟19

اسم شما در بازی؟ashkan321

لول /سطح شما در بازی؟6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)اشنایی بیشتر با بازی و علاقه به وار

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) با چند نفر از اعضا صحبت کردم و کمک خوبی بودن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟آوا

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟Aviam

لول /سطح شما در بازی؟7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟2تا 4 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)-

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)دوست دارم گانرم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون من گانرم پیش گانرا میخوام بیام فکشن گانراست اینجا
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)3 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن @Aviam81

در خواست شما برای مافیا فیوری تایید شد، برای تست آماده باشید.

 

امضا AliSa

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 2017-7-14 در 22:12، LastTime گفته است :

 

اسم واقعی شما؟اشکان

سن واقعی شما؟19

اسم شما در بازی؟ashkan321

لول /سطح شما در بازی؟ 7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 3

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برای شروع دروستو حسابی بازی

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) از اینجا شروع کردم همین جا هم تمومش میکنم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله کاملا

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ علیرضا

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟alireza99

لول /سطح شما در بازی؟14

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟4 تا 5  ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)مافیا رو دوست دارم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک به مافیا

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) فکر میکنم برا من خوب باشه :|
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 2017-7-14 در 22:12، LastTime گفته است :

اسم واقعی شما؟اشکان

سن واقعی شما؟19

اسم شما در بازی؟ashkan321

لول /سطح شما در بازی؟8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) مهارت تیرندازی بالا

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) من لیدر مافیا های دیگه رو حریفم ولی این لیدر رو نه فکر کنم کافی باشه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟کاملا بلدم

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن @ashkan321

درخواست شما برای مافیا فیوری رد شد! شما بیش از چندین باز در تست رد شدید.

 

امضا AliSa

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

داداش همش 2 بار از من ازمون گرفتی یه بارشم که به 10 ثانیه نزاشتی برسه حالا بیش از چند بارت چیه 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 3 دقیقه قبل، ashkan321 گفته است :

داداش همش 2 بار از من ازمون گرفتی یه بارشم که به 10 ثانیه نزاشتی برسه حالا بیش از چند بارت چیه تازه با اختلاف یه هفته ازمون گرفتی دیگه قبلی رو که نباید حساب بیاری 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ بهروز

سن واقعی شما؟ 14

اسم شما در بازی؟behrooz

لول /سطح شما در بازی؟ 24

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5 تا 8 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) NG

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) جنگ

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) دوستم توشه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 5تا 8 ساعنت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ سیاوش

سن واقعی شما؟ 26

اسم شما در بازی؟ Ciavash

لول /سطح شما در بازی؟ 8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 10

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ خیر

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ مافیا دوست دارم و علاقه دارم بهش

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ دووست داشتن و مافیا بودن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟2 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 13 دقیقه قبل، Ciavash گفته است :

اسم واقعی شما؟ سیاوش

سن واقعی شما؟ 26

اسم شما در بازی؟ Ciavash

لول /سطح شما در بازی؟ 8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 10

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ خیر

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ مافیا دوست دارم و علاقه دارم بهش

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ دووست داشتن و مافیا بودن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟2 ساعت

درخواست شما تایید شد .
برای تست آماده باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری